Bläddra och sök bland förfrågningar (page 5)

Omkring 314 förfrågningar funna

Mailkorrespondans
Svar från Kalmar kommun till Christer Hugosson den .

Nekad.

Hej, Tack för att du hör av dig till oss! Om du vill begära ut en allmän handling så kan du med fördel använda vår e-tjänst:  [1]https://minasidor....
Lönelistor Lindsdalskolorna
Svar från Kalmar kommun till Christer Hugosson den .

Inväntar klassificering.

Hej, Tack för att du hör av dig till oss! Om du vill begära ut en allmän handling så kan du med fördel använda vår e-tjänst:  [1]https://minasidor....
Lönelista/Novemberstatistiken Linköpings kommun
Svar från Linköpings kommun till anonymbegäran den .

Inväntar klassificering.

Kontakt Linköping KC-2312-07168 Hej Här kommer svaret på din fråga.    Fråga: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista/Novemberstatistik...
Vem ansvarar för semantisk interoperabilitet?
Svar från Regeringskansliet till Uppenbar Pseudonym den .

Informationen fanns ej.

Hej,   Vi har tagit emot ditt mejl där du vill veta vem som ansvarar för semantisk interoperabilitet på Regeringskansliet, så att du kan följa ar...
Vokabulär med begrepp som öppen data
Svar från Arbetsmiljöverket till Uppenbar Pseudonym den .

Informationen fanns ej.

Hej, Du har efterfrågat "en vokabulär i RDF eller liknande format med alla relevanta begrepp som ni använder i er myndighetsutövning som kan maskinläs...
Kommunstyrelsens protokoll mm från 2023-12-28
Svar från Lekebergs kommun till Gunnar Hörngren den .

Framgångsrik.

Hej, Ursäktar att det dröjt! Översänder begärda handlingar. Vänliga hälsningar Suzan Mehanna Utredningssekreterare Administrativa avdelningen [e-...
Förfrågan om instruktion
Begäran skickad till Myndigheten för digital förvaltning av Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Jag önskar begära ut eller få en länk till instruktionen eller liknande som ligger bakom följande: https://www.digg.se/om-oss/nyheter/ovriga-nyheter-f...
Intern revision och riskanalys
Svar från Försäkringskassan till Uppenbar Pseudonym den .

Framgångsrik.

Hej! Bifogar handling enigt begäran samt kontaktuppgift till chef för verksamhetsområde sjukpenninggrundande inkomst. Chefen heter Andreas Stjernberg o...
Vem ansvarar för öppna data om svenska språket?
Uppföljning skickades till Regeringskansliet av Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Jag väntar fortfarande på svar. Jag fick nyligen svar från Arbetsmiljöverket att de inte har koll på sina egna begrepp, oaf inte i form av en vokabulär...
Öppna data om statens utgiftsområden
Uppföljning skickades till Regeringskansliet av Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Jag väntar fortfarande på svar. I ett nyligt publicerad pdf och html dokument här https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/betankande/...
Hyra stora ängby 1:1
Svar från Fastighetskontoret till david andersson den .

Mycket sena.

Hej,   Tack för ditt mail till Fastighetskontoret. Härmed bekräftas att vi har tagit emot ditt e-postmeddelande. Vi hanterar ditt ärende och åte...
Hyreskontrakt Bromma stadsdelsförvaltning
Svar från Fastighetskontoret till david andersson den .

Framgångsrik.

Hej David,   Tack för frågan gällande hyreskontrakt enligt nedan. Bifogar gällande kontrakt.     Till Fastighetskontoret,   Jag önskar t...
Hej Allmänna handlingar är kopplade till statligt finansierade myndigheter. Skansen är en stiftelse och därav har vi inte denna typ av tillgängliga...
Hej! Översänder handlingar i enlighet med förfrågan nedan!     Med vänliga hälsningar     Ulf Andersson Trafik- och Fritidschef Samhä...
Corporate Design och Styleguide
Svar från Säkerhetspolisen till Felix S. Schulz den .

Framgångsrik.

SÄKERHETSPOLISEN                                SKRIVELSE                 2023-27741                         2023-12-20                         ...
Förklaring av begrepp i öppna data
Svar från Institutet för språk och folkminnen till Uppenbar Pseudonym den .

Informationen fanns ej.

Hej! Jag har pratat med våra utvecklare nu och vi har bestämt att vi tar med oss din fråga in i arbetet med utveckla hela verksamheten med öppna data...
Kommunal snöröjning i byarna. Specifikt Ullatti.
Svar från Gällivare kommun till Peter M Nilsson den .

Framgångsrik.

Hej Bifogat finns de avtal du efterfrågar. Med vänlig hälsning Isaac Tham Nämndsekreterare Stöd- och utvecklingsförvaltningen Gällivare kommun 982...
Hej,   Här kommer arkivbeskrivning från Statens museer för världskultur.   Med vänlig hälsning, Kristofer   Kristofer Cavallin-Aijmer A...
Hej Sara. Du kan få vår dokumenthanteringsplan o kostnad vet jag inte. Tror inte vi har någon större kostnad för detta om det inte är jättemycket som s...
Hej! Bifogar de två dokument vi har i dagsläget. Arbete pågår med att ta fram en aktuell arkivbeskrivning (inkl. beskrivning av organisationens allmän...
Tack för svar! Okej, har ni i dagsläget en arkivbeskrivning och/eller beskrivning av organisationens allmänna handlingar i elektroniskt format att dela...
Offentlig upphandling av fibernät
Svar från Bostadsaktiebolaget Mimer till Glenn Gregersson den .

Lyckades delvis.

Hej Glenn, Här kommer handlingarna du efterfrågar förutom avtalet med vinnande anbudsgivare som är sekretessbelagt. Med vänlig hälsning ____________...
Lönelista/Novemberstatistiken Leksands kommun
Svar från Leksands kommun till anonymbegäran den .

Framgångsrik.

Hej.   Ni önskar att få våran novemberstatistik så här kommer filen som skickades men jag har tagit bort namn och ersatt personnummer med födelseå...
Hej Christer!   Bifogat finner du efterfrågade byggmötesprotokoll nr 01-34     Med vänliga hälsningar   Björn Larsson  Projektledare...
Begäran om öppen data om svenska språket
Svar från Institutet för språk och folkminnen till Uppenbar Pseudonym den .

Informationen fanns ej.

Hej! Idag har vi ingen uttalad digitaliseringsstrategi. Tillgängliggörande genom digitalisering och digitisering är dock en stor del av vår verksamhet...