Uppenbar Pseudonym

Till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (msb),

Jag önskar en maskinläsbar lista (tex i CSV) över alla skyddsrum som kontrollerats under 2023. Kan jag få det?

Listan får väldigt gärna innehålla information om:
status: godkänd/underkänd
koordinater (jag föredrar WGS 84)
id/ref: unikt id för skyddsrummet

Denna begäran görs med stöd i öppna datalagen.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

MSB Registrator, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (msb)

Hej!

Vi har tagit emot ditt e-postmeddelande. E-postmeddelanden som inkommer
till MSB är som utgångspunkt allmänna handlingar. Ditt e-postmeddelande
kan därför komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

MSB behandlar dina personuppgifter enligt tillämpliga dataskyddsregler,
inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Om du vill veta mer
om hur MSB behandlar dina personuppgifter kan du läsa vidare här:

[1]https://www.msb.se/sv/om-webbplatsen/beh...

 

Hi

This is to confirm that we have received your email. E-mail messages
received by MSB are generally considered official documents and may be
made available for public access upon request.

 

MSB is processing your personal data according to applicable rules and
regulations, including General Data Protection Regulations (GDPR). If you
wish to read more about MSB:s processing of your personal data, please
click on the following link (only available in Swedish):
[2]https://www.msb.se/sv/om-webbplatsen/beh...

 

Med vänlig hälsning/Sincerely

Registraturen/Registry

_____________________________________

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap/

Swedish Civil Contingencies Agency

 SE: 651 81 Karlstad

Tel: +46771-240 240

[3][MSB e-postadress för begäran om allmän handling]

[4]www.msb.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB utvecklar, tillsammans
med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera
olyckor, kriser och konsekvenser av krig.

                                                                         
                                                            

Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) is a governmental agency working
in close cooperation with the municipalities, county councils, other
authorities, the private sector and various organisations in order to
develop individuals’, as well as the societies’ ability, to prevent and
handle accidents, crisis, and consequences of war. 

References

Visible links
1. https://www.msb.se/sv/om-webbplatsen/beh...
2. https://www.msb.se/sv/om-webbplatsen/beh...
3. mailto:[MSB e-postadress för begäran om allmän handling]
4. http://www.msb.se/

Rindestrand Malin, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (msb)

1 Bilaga

Hej,

 

Här kommer efterfrågad lista i excelformat. Vi använder oss utav
koordinatsystemet Sweref 99 TM.

 

Med vänlig hälsning

 

Malin Rindestrand

Skyddsrumshandläggare

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande

Enheten för skyddsrum

651 81 Karlstad

Tel växel 0771-240 240

Tel 010-240 5522

e-post: [1][e-postadress]

 

[2]www.msb.se

[3]www.msb.se/skyddsrum

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.msb.se/
3. https://www.msb.se/skyddsrum

Kommentarer omfattas inte av vårt utgivningsbevis. Du ansvarar själv för dina artikelkommentarer. Uppenbar Pseudonym lämnade en anteckning ()

Jag noterar:
* MSB har endast kontrollerat 100 skyddsrum utav 65k totalt under 2023. Med den takten så tar det 650 år att kontrollera alla.
* MSB har underkänt varenda skyddsrum de kontrollerat under året.

Utifrån detta drar jag följande slutsatser:
* vi har inte fungerande skyddsrum i Sverige pga bristande kontroll från statens sida och opportunistiska husägare som inte gör nånting innan de fått ett föreläggande och det är väldigt osannolikt att de får det inom deras livstid.
* jag är inte nöjd med det här och jag litar inte ett dugg på att staten säkerställer ordning på våra livsviktiga skyddsrum.