Lönelista avd 64, 74 och barnakuten

Begäran väntar på förtydligande. Om du är Anna, vänligen logga in för att skicka ett uppföljningsmeddelande.

Till Södersjukhuset AB,

Jag skulle vilja begära ut lönelista med samtliga sjuksköterskor på avdelning 64, 74, och barnakuten. Jag skulle vilja ha med namn, roll och avdelning.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Anna

SOS Funk HR-avdelningen, Södersjukhuset AB

Hej

Vi har mottagit ditt mail som inkommit i HR-avdelningens funktionsbrevlåda. Ärendet är nu vidarebefordrat till handläggare för vidare hantering.

Med vänlig hälsning

Lotta Ländin-Robertsson
HR-avdelningen
Södersjukhuset

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Anna <[Registrators #2183 e-postadress]>
Skickat: den 7 april 2024 19:25
Till: SOS Funk Registrator <[Södersjukhuset AB e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista avd 64, 74 och barnakuten

Till Södersjukhuset AB,

Jag skulle vilja begära ut lönelista med samtliga sjuksköterskor på avdelning 64, 74, och barnakuten. Jag skulle vilja ha med namn, roll och avdelning.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Anna

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2183 e-postadress]

Är [Södersjukhuset AB e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Södersjukhuset AB? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Sofia Håkanson Rabe, Södersjukhuset AB

Hej!

Jag kan ta fram uppgifterna som du eftersöker. Vi mailar inte den typen av information så du är välkommen att hämta handlingarna i receptionen på Sjukhusbacken 14. Meddela mig när du planerar att hämta uppgifterna så att jag hinner förbereda.

Vänliga hälsningar

Sofia Håkanson Rabe
HR Generalist
Sjukhusbacken 14/118 83 Stockholm
Södersjukhuset

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Lotta Ländin Robertsson <[e-postadress]> För SOS Funk HR-avdelningen
Skickat: den 8 april 2024 10:53
Till: [Registrators #2183 e-postadress]
Ämne: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista avd 64, 74 och barnakuten

Hej

Vi har mottagit ditt mail som inkommit i HR-avdelningens funktionsbrevlåda. Ärendet är nu vidarebefordrat till handläggare för vidare hantering.

Med vänlig hälsning

Lotta Ländin-Robertsson
HR-avdelningen
Södersjukhuset

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Anna <[Registrators #2183 e-postadress]>
Skickat: den 7 april 2024 19:25
Till: SOS Funk Registrator <[Södersjukhuset AB e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista avd 64, 74 och barnakuten

Till Södersjukhuset AB,

Jag skulle vilja begära ut lönelista med samtliga sjuksköterskor på avdelning 64, 74, och barnakuten. Jag skulle vilja ha med namn, roll och avdelning.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Anna

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2183 e-postadress]

Är [Södersjukhuset AB e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Södersjukhuset AB? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------