Uppenbar Pseudonym

Till Polismyndigheten,

Jag önskar veta om riktlinjer för elchockvapen finns och vill gärna begära ut dem isf.

Jag önskar även en lista på handlingar från diariet med sökordet "elchockvapen".

Bakgrund:
https://marcusoscarsson.se/polisen-tillh...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

registrator.kansli@polisen.se, Polismyndigheten

Detta är ett automatsvar från Polismyndigheten. Vi har mottagit ditt
e-brev. Brevlådan öppnas under kontorstid varje helgfri måndag till
fredag. Om ditt ärende är akut, ring 112 eller uppsök närmaste
polisstation.

 

This is an automatic reply. We have received your e-mail. This mailbox
will be opened during office hours every weekday, Monday to Friday.

In emergency, call 112 or visit the nearest police station.

Vad händer med mitt e-brev till Polismyndigheten?

Om du skickar ett e-brev till Polismyndigheten blir det som huvudregel
allmän handling hos Polismyndigheten. Ditt brev diarieförs och bevaras
eller gallras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen och
arkivlagstiftningens regler.

Om någon begär att ta del av en allmän handling kan uppgifter i handlingen
komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte
omfattas av sekretess.

Varför behandlas personuppgifter?

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att Polismyndigheten ska kunna
utföra sina uppgifter, och för att leva upp till kraven i
tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen,
arkivlagstiftningen och förvaltningslagen. Den personuppgiftsbehandling
som krävs för att hantera inkommande e-brev följer reglerna i EU:s
dataskyddsförordning.

Beroende på vad ditt ärende gäller kan dina personuppgifter behandlas för
andra ändamål som har koppling till Polismyndighetens verksamhet.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifter som inte ingår i allmänna handlingar sparas bara så länge
de är nödvändiga för det aktuella ändamålet.

Dina rättigheter

På [1]https://polisen.se/personuppgifter/ratti... kan du läsa mer om
dina rättigheter och om hur Polismyndighetens behandlar personuppgifter.

 

References

Visible links
1. https://polisen.se/personuppgifter/ratti...

registrator.kansli@polisen.se, Polismyndigheten

1 Bilaga

Hej,

Du har efterfrågar om det finns riktlinje för elchockvapen. Det finns ingen riktlinje på området utan det som styr Polismyndighetens användande av elchockvapen är Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2021:4) om elchockvapen, FAP 104-7, bifogas.

Vad gäller handlingar med sökord elchockvapen har vi fått följande träffar i allmänna diariet

A120.193/2016 - Skrivelse
A450.204/2018 - Rapport
A346.032/2019 - Föreskrifter och allmänna råd
A346.149/2020 - Föreskrifter och allmänna råd
A487.682/2020 - Rapport
A381.698/2022 - Rapport

Vänligen Polismyndigheten

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2150 e-postadress]>
Skickat: den 2 mars 2024 08:16
Till: Polismyndigheten registrator kansli <[Polismyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Riktlinjer för elchockvapen

Detta är ett meddelande från en extern avsändare. Öppna inte länkar och bilagor om du är osäker på innehållet.

Till Polismyndigheten,

Jag önskar veta om riktlinjer för elchockvapen finns och vill gärna begära ut dem isf.

Jag önskar även en lista på handlingar från diariet med sökordet "elchockvapen".

Bakgrund:
https://marcusoscarsson.se/polisen-tillh...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2150 e-postadress]

Är [Polismyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Polismyndigheten? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

registrator.kansli@polisen.se, Polismyndigheten

1 Bilaga

Hej,

Se tidigare skickat svar nedan gällande din begäran. Det skickades ut till dig 2024-03-05.

Vänligen,
Polismyndigheten

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Polismyndigheten registrator kansli <[Polismyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 5 mars 2024 16:39
Till: [Registrators #2150 e-postadress]
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Riktlinjer för elchockvapen

Hej,

Du har efterfrågar om det finns riktlinje för elchockvapen. Det finns ingen riktlinje på området utan det som styr Polismyndighetens användande av elchockvapen är Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2021:4) om elchockvapen, FAP 104-7, bifogas.

Vad gäller handlingar med sökord elchockvapen har vi fått följande träffar i allmänna diariet

A120.193/2016 - Skrivelse
A450.204/2018 - Rapport
A346.032/2019 - Föreskrifter och allmänna råd
A346.149/2020 - Föreskrifter och allmänna råd
A487.682/2020 - Rapport
A381.698/2022 - Rapport

Vänligen Polismyndigheten

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2150 e-postadress]>
Skickat: den 2 mars 2024 08:16
Till: Polismyndigheten registrator kansli <[Polismyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Riktlinjer för elchockvapen

Detta är ett meddelande från en extern avsändare. Öppna inte länkar och bilagor om du är osäker på innehållet.

Till Polismyndigheten,

Jag önskar veta om riktlinjer för elchockvapen finns och vill gärna begära ut dem isf.

Jag önskar även en lista på handlingar från diariet med sökordet "elchockvapen".

Bakgrund:
https://marcusoscarsson.se/polisen-tillh...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2150 e-postadress]

Är [Polismyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Polismyndigheten? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

registrator.kansli@polisen.se, Polismyndigheten

1 Bilaga

Hej,

 

Skickar än en gång det du har efterfrågat om riktlinjer för elchockvapen.
Det finns ingen riktlinje på området utan det som styr Polismyndighetens
användande av elchockvapen är Polismyndighetens föreskrifter och allmänna
råd (PMFS 2021:4)  om elchockvapen, FAP 104-7, bifogas.

 

Vad gäller handlingar med sökord elchockvapen har vi fått följande träffar
i allmänna diariet

 

A120.193/2016 - Skrivelse

A450.204/2018 - Rapport

A346.032/2019 - Föreskrifter och allmänna råd

A346.149/2020 - Föreskrifter och allmänna råd

A487.682/2020 - Rapport

A381.698/2022 - Rapport

 

 

Polismyndigheten