Browse and search requests (page 2)

  

About 313 FOI requests found

Lönelista för Miljöenheten
Response by Region Stockholm to Fredrin on .

Awaiting classification.

Hej! Här kommer uppgifterna. Med vänlig hälsning Registraturen Nina Kallin Huvudregistrator Kansli Direkt: 08-123 142 17 E-post: [e-postadress] Re...
Hej, Koden finns nu nedladdningsbar på https://rikstermbanken.se/static/public/RikstermbankenDjango_publik.zip Med vänlig hälsning Registrator Inst...
Bidrag och handlingar, Propell innovationshub
Response by Region Gävleborg to Uppenbar Pseudonym on .

Partially successful.

Hej! Ditt e-postmeddelande har kommit till den officiella e-postadressen för Region Gävleborg. Vi öppnar e-posten regelbundet under kontorstid på he...
Mottagningsbevis Riksdagens ombudsmän (JO) har tagit emot din anmälan 2024-03-25 och den har fått diarienummer 2768-2024. Observera att det inte g...
Begär att få veta om NTF i Sörmland län får pengar av regionen
Response by Region Sörmland to Johan Larsson on .

Reported for administrator attention.

Hej, Tack för ditt mail. Vi anser att vi ha besvarat dina frågeställningar i tidigare mailkonversation. /Suzanna Med vänlig hälsning, Hållbar reg...
Polisanmälning av NTF som saknas
Follow up sent to The Swedish Transport Administration by Johan Larsson on .

Awaiting classification.

Till Trafikverket, Kom igen nu verket!! Ni skrev för över en månads sen "Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt"!!!!!!! Är de okej att...
Du anger i din begäran att du begärt ut handling den 15 januari 2024. Någon sådan begäran har inte inkommit till myndigheten. Av de uppgifter du anger...
Riktlinjer för elchockvapen
Response by Police Authority to Uppenbar Pseudonym on .

Successful.

Hej, Se tidigare skickat svar nedan gällande din begäran. Det skickades ut till dig 2024-03-05. Vänligen, Polismyndigheten -----Ursprungligt medd...
Hej och tack för ditt epostmeddelande.   Vi hanterar ditt ärende så snart som möjligt. Ärenden som inkommer efter kl. 15.00 hanteras nästa vardag....
Underlag placering av nya sjukhuset
Response by Kiruna municipality to H on .

Awaiting classification.

Hej Helena, Bifogat är lokaliseringsutredningen som kommer att behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott idag (25/3). Återkoppla om det finns något...
Offentliga upphandlingar statistik
Follow up sent to The Swedish Defence Materiel Administration by Anders on .

Long overdue.

Till Försvarets materielverk, Ursäkta om jag var otydlig, jag skulle vilja ha denna information från FMV också. Tack och med vänlig hälsning, An...
Hej,   Vänligen se bifogat brevsvar.   Med vänliga hälsningar Justitiekanslerns kansli ________________________________________ Växel: 010-475 9...
Jag läste upp lite på formatet och hittade följande: https://aclanthology.org/2022.term-1.3.pdf Däri beskrivs en konvertering till ett nyare format T...
Hej! Jag kan ta fram uppgifterna som du eftersöker (infektionsavdelningen på Södersjukhuset), är det enbart yrkeskategori och lön du är intresserad a...
Hej igen,   I den ifrågavarande begäran om utlämning av allmän handling så har MSB lämnat ut handling i den form och det skick vi förvarar handlin...
Lönestatestik
Response by Swedish Fortifications Agency to Per Lind on .

Awaiting classification.

Hej,   Tack för din förfrågan om allmän handling.   Bifogar efterfrågad lönestatistik.   Med vänlig hälsning Caroline Hein Hr-Administrat...
Till Registrator, Tack för ert svar. Jag inser att jag inte kommer längre, åtminstone inte just hos Riksrevisionen, för att få statens utlåtande om...
Jag noterar att det i protokollet inte framgår ett enda skäl till varför detta beslutats. Det skulle vara intressant att undersöka vilka underlag som...
Arbetsmiljöverket har tagit emot ditt meddelande.   Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i myndighetens...
#=-  Answer above this line  -=#  Hej Anders, Här kommer de fakturor som vi fått från respektive klubb. Hälsningar Lotta  Återstår det frågor k...
Ärendehantering
Response by Mark's municipality to Sandra Brych on .

Long overdue.

Hej, tack för ditt mail till kontaktcenter i Marks kommun. Ditt mail har vidaresänts till berörd förvaltning för besvarande. Med vänlig hälsning Marie...
Ärendehantering
Response by The National Board of Health and Welfare to Sandra Brych on .

Awaiting classification.

Hej, Tack för ditt mejl till Socialstyrelsen. Vi måste be dig om att förtydliga vilka allmänna handlingar det är som du begär ut innan vi kan gå vida...
Till Elise Björn, Först vill jag be om ursäkt för att du förra gången blev kallad Björn Elise men det var inte jag som skrev så utan systemet Handli...
Till Trafikverket, Jag fick nyss veta att jag och vännerna inte är ensamma om att tycka att det är anmärkningsvärt att Trafikverket fortsätter att l...
Lönelista skolpersonal/lärare
Response by Sollentuna municipality to Louise Ahlin on .

Successful.

Hej, Nedan är begärd lönelista.   OrgResultatenhet Kategoritext Heltidslön Tegelhagens Förstelärare 53850 skola Tegelhagens Förstelärare 54900...