Browse and search requests (page 2)

  

About 2000 FOI requests found

Löner på förvaltningsnivå
Request sent to Varbergs Bostads AB by Mr Peter on .

Long overdue.

Till Varbergs Bostads AB, Jag önskar få ta del av löner på Förvalningsnivå samt ledningsgrupp Med vänlig hälsning, Mr Peter
Löner på titel i landet
Response by Swedish Fortifications Agency to Mr Peter on .

Successful.

Hej Peter,   Tack för din förfrågan om allmän handling – löner på titel i landet.   Handlingen bifogas i detta mail.   Med vänlig hälsning...
Löner på kommunnivå inom Göteborgsstad
Response by The City of Gothenburg to Mr Peter on .

Successful.

Enligt önskemål.   2022-11 Befattning: Fastighetssamordnare Förvaltning Månadslön 160 Äldre samt vård- och omsorgsnämnden 36 500 kr 160 Äldre s...
Begäran om handling TRV 2022/127144
Response by The Swedish Transport Administration to Ulf Hammarbäck on .

Awaiting classification.

Hej,   Vänligen se bifogade filer som svar på begäran.   M v h /Christian Löf Trafikverkets interna konfidentialitetsnivå: 2 Intern Chris...
Lönelista Trafikkontoret staben
Response by Stockholm city to Abel P. on .

Awaiting classification.

-----Ursprungligt meddelande----- Från: Funktion TK HR <[e-postadress]> Skickat: den 22 november 2022 08:59 Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholm...
Parkeringsapp källkod begäran
Response by The City of Gothenburg to Tab Bainum on .

Information not held.

Bäste Tab   Efter diskussion har vi kommit fram till att avslå din begäran om allmän handling rörande källkoden till vår parkeringsapp. Detta i en...
Parkeringsapp källkod begäran
Response by Stockholm city to Tab Bainum on .

Information not held.

Hej,   Trafikkontoret har upphandlat Betala P som en tjänst och har ingen tillgång eller rättighet till källkoden. Källkoden ägs i sin helhet av...
Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker
Response by Danderyd municipality to Märta Myrstener on .

Awaiting classification.

Hej Märta,  För e-böcker och ljudböcker använder vi oss av ADDA ramavtal "litteratur 2020". Vänligen se länk för mer information --> [1]Ramavtal Litt...
Hej, det bästa är om du kontaktar ansvarig på Naturvårdsverket som hanterar öppna data som du tittat på. //Frida Frida Björkelid Reservatsförvaltar...
Lönelistor för grundskolor lågstadielärare F-3 i skärholmen
Response by Stockholm city to Nelly Bärgård on .

Information not held.

Hej Nelly   Västerholmsskolan och Botkyrka friskola f-9 är inte någon av Stockholms stads kommunala skolor, vi kan endast ta fram listor för de sk...
Hej! En rättelse p.g.a. handhavandefel. Genomsnittlig frånvaro på gymnasiet i procent för perioden är 11,9%     Med vänliga h älsningar,  ...
Lönelista på Västerholms skolan i skärholmen
Response by Stockholm city to Nelly Bärgård on .

Long overdue.

Hej, din begäran är vidarebefordrad till utbildningsförvaltningen. Vänliga hälsningar Registraturet Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen -...
Geotekniskt underlag väg 205/243
Response by The Swedish Transport Administration to Niklas on .

Successful.

Hej Niklas, Här kommer provgropsundersökningen för GC-väg 205. Se bifogad fil. Med vänlig hälsning Pontus Fredriksson Handläggare Arkivservice [e-...
Till Y-RB-Info, Jag väntar fortfarande på svar Med vänliga hälsningar, Uppenbar Pseudonym
Öppna geodata
Follow up sent to Sollentuna municipality by Uppenbar Pseudonym on .

Long overdue.

Till Kontaktcenter, Jag väntar ff på svar. Med vänliga hälsningar, Uppenbar Pseudonym
Lönestatistik Teknisk Service Varbergs sjukhus
Response by Region Halland to Anders on .

Successful.

Rubrik: Lönelista Du beskrev ditt ärende så här: Till Region Halland, Vill ha en sammanfattad lista över löner på teknisk service (Teknik och fastigh...
Lönestatistik Munkagårdsgymnasiet
Response by Region Halland to Marie Andersson on .

Successful.

Rubrik: Lönelista Du beskrev ditt ärende så här: Till Region Halland, jag begär ut lönestatistik för Gymnasielärare på Munkagårdsgymnasiet Med vänlig...
Till Stockholms stad, Jag önskar få ut statistik över den genomsnittliga frånvaron i procent för elever inom den kommunala gymnasieskolan i Stockholms...
Number of passports issued
Response by Embassy of Sweden London to adamweymouth on .

Successful.

Dear Adam Weymouth, The break down would be 1239 ordinary passports, 491 provisional passports and 70 ID-cards. This includes the vacation period when...
Ny förfrågan på fastigheter
Response by Land Survey Agency to Tore Danielsson on .

Refused.

Hej, Generellt Enligt 30 § förordningen med instruktion för Lantmäteriet ska Lantmäteriet ta ut avgifter för bland annat 1.      tillhandahållan...
Pågående projekt samt status för dem
Response by Armada Fastighets AB to Henrik Olsson on .

Successful.

Hej Henrik, Våra styrelsemötesprotokoll finns att läsa på: https://armadafast.se/om-armada/styrelsem%C3%B6teprotokoll/2022 Beträffande nya/kommande...
Hej,   Bifogat finner du lista enligt önskemål Om du svarar på detta meddelande, var vänlig och ändra inte rubriken.     Ida Åman HR supp...
Oil and gas
Response by Ministry of the Environment and Energy to Andrejs Omeljanovics on .

Partially successful.

Dear Andrejs Omeljanovics Thank you for your e-mail.   In Sweden the ministries form a relatively small part of the public administration. Their...
Number of appointments for passports
Response by Embassy of Sweden London to adamweymouth on .

Partially successful.

Dear Adam, The Embassy has changed the routine of publishing passport appointments. When we published time slots at certain well known times, the book...
Hej Märta!   Här kommer avtalet för e-böcker gällande Sollefteå bibliotek. Ber om ursäkt för att svaret dröjde, men pga sjukdom så drog det ut på...