Vi vet inte om det senaste svaret på denna begäran innehåller information eller inte – om du är Lennart Berg (Konto avstängt) vänligen logga in och låt alla veta.

Bidrag till MHF och/eller NTF

Vi väntar på Lennart Berg (Konto avstängt) för att läsa de senaste svaren och uppdatera deras statusar.

Lennart Berg (Konto avstängt)

Till Region Stockholm,

Jag vill veta om trafiksäkerhetsorganisationerna MHF och NTF har fått regionalt stöd under de senaste 15 åren. Gärna en enkel lista som även visar sökta belopp om sådana avviker från de utbetalade. Uppgifter om organisationsnummer uppskattas också.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Lennart Berg

Region Funk Stockholm, Region Stockholm

Hej!
 
Vi har mottagit ditt mejl och vidarebefordrat det till Trafikförvaltningen för handläggning där.
 
Deras mejladress:
 
[e-postadress]
 

Med vänlig hälsning
Region Stockholm
Regionledningskontoret
Box 30215, 104 25 Stockholm
Telefon: 08-123 100 00
www.regionstockholm.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Lennart Berg <[Registrators #2222 e-postadress]>
Skickat: den 15 juni 2024 15:51
Till: Region Funk Stockholm <[Region Stockholm e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Bidrag till MHF och/eller NTF

Till Region Stockholm,

Jag vill veta om trafiksäkerhetsorganisationerna MHF och NTF har fått regionalt stöd under de senaste 15 åren. Gärna en enkel lista som även visar sökta belopp om sådana avviker från de utbetalade. Uppgifter om organisationsnummer uppskattas också.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Lennart Berg

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2222 e-postadress]

Är [Region Stockholm e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Region Stockholm? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Registrator Trafikförvaltningen, Region Stockholm

Angående begäran om allmän handling

Du har begärt att få ta del av allmänna handlingar från
trafikförvaltningen i Region Stockholm. Din begäran avser underlag kring
regionalt stöd.

Jag svarar på uppdrag av verksamheten.

 

--

Förvaltningen har inte kunnat identifiera några underlag som motsvarar din
begäran. Därmed finns inga handlingar att lämna ut.

 

-- 

Därmed anser jag din begäran besvarad. Om du vill komplettera din begäran
eller efterfråga ett beslut du kan överklaga kan du återkomma till oss via
e-post till [1][e-postadress].

 

 

Med vänliga hälsningar,

 

Arvid Strömberg

Gruppchef

Ledningsstaben

Kansli

 

Direkt: 0812333352

Mobil: 0707863352

E-post: [e-postadress]

 

Region Stockholm

Trafikförvaltningen

105 73 Stockholm

Lindhagensgatan 100

Telefon: 08-123 316 00

Fax: 08-123 316 06

[2]www.regionstockholm.se

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Lennart Berg <[3][Registrators #2222 e-postadress]>
Skickat: den 15 juni 2024 15:51
Till: Region Funk Stockholm <[4][Region Stockholm e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Bidrag till MHF och/eller
NTF

 

Till Region Stockholm,

 

Jag vill veta om trafiksäkerhetsorganisationerna MHF och NTF har fått
regionalt stöd under de senaste 15 åren. Gärna en enkel lista som även
visar sökta belopp om sådana avviker från de utbetalade. Uppgifter om
organisationsnummer uppskattas också.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Med vänlig hälsning,

 

Lennart Berg

 

-------------------------------------------------------------------

 

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[5]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:

[6][Registrators #2222 e-postadress]

 

Är [7][Region Stockholm e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Region Stockholm? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[8][e-postadress]:

[9]https://handlingar.se/change_request/new...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[10]https://handlingar.se/help/officers

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.regionstockholm.se/
3. mailto:[Registrators #2222 e-postadress]
4. mailto:[Region Stockholm e-postadress för begäran om allmän handling]
5. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
6. mailto:[Registrators #2222 e-postadress]
7. mailto:[Region Stockholm e-postadress för begäran om allmän handling]
8. mailto:[e-postadress]
9. https://handlingar.se/change_request/new...
10. https://handlingar.se/help/officers

Vi vet inte om det senaste svaret på denna begäran innehåller information eller inte – om du är Lennart Berg (Konto avstängt) vänligen logga in och låt alla veta.