Till Allmänna reklamationsnämnden,

Jag vill få tillgång till dokument rörande ärende med ärendenummer 2022-05387. Gällande Coop Sveaplan i Eskilstuna.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Sven Svensson

ARN, Allmänna reklamationsnämnden

Detta är en bekräftelse på att e-postmeddelandet har kommit in till
nämnden.

På ARN:s webbplats kan du läsa om hur vi behandlar personuppgifter:

[1]https://www.arn.se/om-arn/arns-behandlin...

Hälsningar

Allmänna reklamationsnämnden

 

This is to confirm that we have received your e-mail.

At the website at ARN you can find information about how ARN handles
personal data:

[2]https://www.arn.se/om-arn/Languages/engl...

 

References

Visible links
1. https://www.arn.se/om-arn/arns-behandlin...
2. https://www.arn.se/om-arn/Languages/engl...

Allmänna reklamationsnämnden

4 Bilagor

 

[1]Allmana Reklamationsnamnden

Du har fått ett konfidentiellt meddelande

 

Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Information gällande arns beslut 2022-05387

 

Meddelandet kan öppnas och svaras på från länken nedan. Förbindelsen är skyddad med TLS-kryptering.

Viktigt!

Läs detta innan du öppnar meddelandet:
Om du vill kunna öppna meddelandet fler gånger måste det stängas med knappen "logga ut". För att öppna eventuella bilagor klicka på öppna/spara-ikonen i fönstret. Klicka
på svara i meddelandet för att skicka svar genom en skyddad förbindelse.

 

[2]Läs meddelande i webläsare

 

In English / Confidential

You have received a confidential message. The message can be opened and replied to from the link below. The connection is protected with TLS encryption.

Important information

Please observe this before opening the message:
You must use the "log out" button when closing the message to be able to access it again. Click the open/save icon to access attachments. If you reply to the message, the
reply will be sent through a secure connection.

[3]Open message

 

Av säkerhetsskäl är läsningen begränsad och meddelandet kan läsas i högst 30 dagar. Om du vill läsa meddelandet därefter måste det antingen skrivas ut eller sparas.

 

Reading of the message is limited due to security reasons and it can be read for 30 days at most. If you wish to keep the message after the period of 30 days, it must
either be printed or saved.

 

If you are not able to click the button please copy the link manually:

[4]https://securemail.arn.se/message.cgi?A1...

[5]Erillisverkot Secure service provided by Suomen Erillisverkot

                                                           

References

Visible links
2. https://securemail.arn.se/message.cgi?A1...
3. https://securemail.arn.se/message.cgi?A1...
4. https://securemail.arn.se/message.cgi?A1...