Vi vet inte om det senaste svaret på denna begäran innehåller information eller inte – om du är Uppenbar Pseudonym vänligen logga in och låt alla veta.
Uppenbar Pseudonym

Till Polismyndigheten,

Jag önskar arkivbeskrivningar enligt arkivlagen för hala myndigheten och alla era datasystem så jag får överblick över vilken information jag kan begära ut och hur.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

registrator.kansli@polisen.se, Polismyndigheten

Detta är ett automatsvar från Polismyndigheten. Vi har mottagit ditt
e-brev. Brevlådan öppnas under kontorstid varje helgfri måndag till
fredag. Om ditt ärende är akut, ring 112 eller uppsök närmaste
polisstation.

 

This is an automatic reply. We have received your e-mail. This mailbox
will be opened during office hours every weekday, Monday to Friday.

In emergency, call 112 or visit the nearest police station.

Vad händer med mitt e-brev till Polismyndigheten?

Om du skickar ett e-brev till Polismyndigheten blir det som huvudregel
allmän handling hos Polismyndigheten. Ditt brev diarieförs och bevaras
eller gallras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen och
arkivlagstiftningens regler.

Om någon begär att ta del av en allmän handling kan uppgifter i handlingen
komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte
omfattas av sekretess.

Varför behandlas personuppgifter?

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att Polismyndigheten ska kunna
utföra sina uppgifter, och för att leva upp till kraven i
tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen,
arkivlagstiftningen och förvaltningslagen. Den personuppgiftsbehandling
som krävs för att hantera inkommande e-brev följer reglerna i EU:s
dataskyddsförordning.

Beroende på vad ditt ärende gäller kan dina personuppgifter behandlas för
andra ändamål som har koppling till Polismyndighetens verksamhet.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifter som inte ingår i allmänna handlingar sparas bara så länge
de är nödvändiga för det aktuella ändamålet.

Dina rättigheter

På [1]https://polisen.se/personuppgifter/ratti... kan du läsa mer om
dina rättigheter och om hur Polismyndighetens behandlar personuppgifter.

 

References

Visible links
1. https://polisen.se/personuppgifter/ratti...

nationellt.arkiv@polisen.se, Polismyndigheten

1 Bilaga

Ärendets diarienummer A289.697/2024

 

Hej!

 

Du har bett om polisens ”arkivbeskrivningar enligt arkivlagen” och ”alla
era datasystem”.

 

Polismyndighetens arkivredovisning och arkivförteckning består av flera
dokument:

• en arkivbeskrivning som beskriver myndighetens verksamhet, arkivet och
arkivverksamheten, 29 sidor
• en processförteckning (klassificeringsstruktur) över Polismyndighetens
processer, 4 sidor
• en arkivförteckning med redovisning av handlingsslag och
handlingstyper i dokumenthanteringsplaner och redovisning av
förvaringsenheter i en svitförteckning, 45 sidor och 166 sidor

 

Jag vill meddela dig att du kan beställa kopior av arkivredovisningen mot
en avgift eller ta del av dessa på plats utan avgift. Eventuell betalning
för kopior kan göras mot faktura, i så fall behöver du uppge en
fakturaadress samt person-/organisationsnummer. Du kan också hämta upp
kopior och betala med kort eller kontant (anonymt). Avgiften är 0 kr för
1-9 sidor, 50 kr för sida 10 och 2 kr/st för efterföljande kopior.

 

Vänligen meddela vilka av dessa handlingar du vill ta del av och hur.
Meddela även dina uppgifter om du önskar en kopia. Först därefter kan vi
börja sekretesspröva din begäran.

 

Vänliga hälsningar

 

Nationellt arkiv

Rättsavdelningen

Sektionen för informationsförvaltning

Information och e-förvaltning (ls)
[1][e-postadress]

Polismyndigheten
Box 12256, 102 26 Stockholm
Besök: Polhemsgatan 30, Stockholm
Telefon till polisen: 114 14

[2]cid:image003.jpg@01D81915.2AFC3910

Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är
nödvändigt.

[3]polisen.se

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
3. http://www.polisen.se/

Uppenbar Pseudonym

Till [email address],

Tack för svar. Jag önskar mig att ni publicerar dessa på er webbplats så vem som helst kan ta del av informationen och begära ut information.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

nationellt.arkiv@polisen.se, Polismyndigheten

Hej!

Delar av polisens arkivredovisning omfattas av sekretess och det är bland annat skälet till att den inte finns tillgänglig på polisen.se.

Som du kanske känner till har myndigheter inte skyldighet att lämna ut kopior i annan form än i papper, 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen.

Vänligen återkom med precisering av vilka delar av arkivredovisningen som du önskar beställa kopior av och i så fall hur du vill hämta upp dina kopior. Du fick information om avgift för kopior i tidigare svar.

Vänliga hälsningar
Nationellt arkiv
Rättsavdelningen
Sektionen för informationsförvaltning
Information och e-förvaltning (ls)
[e-postadress]

Polismyndigheten
Box 12256, 102 26 Stockholm
Besök: Polhemsgatan 30, Stockholm
Telefon till polisen: 114 14

Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.
polisen.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2204 e-postadress]>
Skickat: den 17 maj 2024 09:01
Till: Nationellt Arkiv <[e-postadress]>
Ämne: Re: Begäran om allmän handling

Detta är ett meddelande från en extern avsändare. Öppna inte länkar och bilagor om du är osäker på innehållet.

Till [e-postadress],

Tack för svar. Jag önskar mig att ni publicerar dessa på er webbplats så vem som helst kan ta del av informationen och begära ut information.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

visa citerade sektioner

nationellt.arkiv@polisen.se, Polismyndigheten

Hej igen!

Jag ber om ursäkt men jag hänvisade till fel lagrum i tidigare meddelande. Det ska vara 2 kap. 16 § tryckfrihetsförordningen och inget annat.

Vänliga hälsningar
Nationellt arkiv
Rättsavdelningen
Sektionen för informationsförvaltning
Information och e-förvaltning (ls)
[e-postadress]

Polismyndigheten
Box 12256, 102 26 Stockholm
Besök: Polhemsgatan 30, Stockholm
Telefon till polisen: 114 14

Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.
polisen.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Nationellt Arkiv
Skickat: den 17 maj 2024 10:51
Till: '[Registrators #2204 e-postadress]' <[Registrators #2204 e-postadress]>
Ämne: SV: Begäran om allmän handling

Hej!

Delar av polisens arkivredovisning omfattas av sekretess och det är bland annat skälet till att den inte finns tillgänglig på polisen.se.

Som du kanske känner till har myndigheter inte skyldighet att lämna ut kopior i annan form än i papper, 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen.

Vänligen återkom med precisering av vilka delar av arkivredovisningen som du önskar beställa kopior av och i så fall hur du vill hämta upp dina kopior. Du fick information om avgift för kopior i tidigare svar.

Vänliga hälsningar
Nationellt arkiv
Rättsavdelningen
Sektionen för informationsförvaltning
Information och e-förvaltning (ls)
[e-postadress]

Polismyndigheten
Box 12256, 102 26 Stockholm
Besök: Polhemsgatan 30, Stockholm
Telefon till polisen: 114 14

Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.
polisen.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2204 e-postadress]>
Skickat: den 17 maj 2024 09:01
Till: Nationellt Arkiv <[e-postadress]>
Ämne: Re: Begäran om allmän handling

Detta är ett meddelande från en extern avsändare. Öppna inte länkar och bilagor om du är osäker på innehållet.

Till [e-postadress],

Tack för svar. Jag önskar mig att ni publicerar dessa på er webbplats så vem som helst kan ta del av informationen och begära ut information.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

visa citerade sektioner

Vi vet inte om det senaste svaret på denna begäran innehåller information eller inte – om du är Uppenbar Pseudonym vänligen logga in och låt alla veta.