Vi vet inte om det senaste svaret på denna begäran innehåller information eller inte – om du är Hugo Johansson (Konto avstängt) vänligen logga in och låt alla veta.

Har Region Dalarna betalat ut bidrag till MHF eller NTF?

Vi väntar på Hugo Johansson (Konto avstängt) för att läsa de senaste svaren och uppdatera deras statusar.

Hugo Johansson (Konto avstängt)

Till Region Dalarna,

Jag begär att få ut en digital lista som visar hur mycket MHF och NTF har sökt i bidrag eller verksamhetsstöd från Region Dalarna med start året 2016 och fram till och med 2024. Jag vill att det lika tydligt framgår hur mycket som har beviljats och utbetalats för vart och ett av åren. Tack på förhand.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Hugo Johansson

Region Dalarna

Ditt mail är mottaget och hanteras därmed av en registrator på Region Dalarna. Brevlådan öppnas endast under ordinarie kontorstid, helgfri vardag. Om du behöver kontakt med vården hänvisas du till www.1177.se<http://www.1177.se> eller 1177 på telefon.
Under en kort period mottas även mail till [e-postadress] via denna e-postlåda men tänk på att vi svarar via [Region Dalarna e-postadress för begäran om allmän handling] och hänvisar till den adressen.
I och med att man skickar mail till denna e-post blir det en allmän handling och kommer att hanteras därefter. Om ditt mail innehåller personuppgifter kommer de att behandlas utifrån att de ingår i en allmän handling. Information om hur vi hanterar personuppgifter finns att läsa på våran hemsida: https://www.regiondalarna.se/om-regionen...

Your mail has been received and handled by a registrar at the County Council Dalarna.
The letterbox is only opened during normal office hours, on a daily basis. If you need contact due to illnes, please visit www.1177.se<http://www.1177.se> or call 1177 by phone.
By sending mail to this e-mail, it becomes an official document If your mail contains personal information, they will be treated based on the fact that they are part of a general act. For more information about how we handle personal data, please read more on our website: https://www.regiondalarna.se/om-regionen...

Region Dalarna

Hej

Din begäran är under handläggning hos Kultur och bildning.

Jag återkommer så fort jag får handlingarna av dem.

Med vänlig hälsning

Annelie Fagerlind – Koordinator
Region Dalarna – Gemensam utlämningsfunktion
Telefon: 023-491003
E-post: [e-postadress]

www.regiondalarna.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Hugo Johansson <[Registrators #2221 e-postadress]>
Skickat: den 14 juni 2024 15:40
Till: Region Dalarna <[Region Dalarna e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Har Region Dalarna betalat ut bidrag till MHF eller NTF?

OBS! Det här e-postmeddelandet kommer från en avsändare utanför organisationen. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Region Dalarna,

Jag begär att få ut en digital lista som visar hur mycket MHF och NTF har sökt i bidrag eller verksamhetsstöd från Region Dalarna med start året 2016 och fram till och med 2024. Jag vill att det lika tydligt framgår hur mycket som har beviljats och utbetalats för vart och ett av åren. Tack på förhand.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Hugo Johansson

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2221 e-postadress]

Är [Region Dalarna e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Region Dalarna? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Region Dalarna

3 Bilagor

 • Attachment

  image001.jpg

  5K Download

 • Attachment

  Region Dalarnas utbetalning av medel till Dalarnas Trafiks kerhetsf rbund NTF.pdf

  1.7M Download View as HTML

 • Attachment

  Region Dalarnas utbetalning av medel till Dalarnas distrikt av Motorf rarnas Helnykterhetsf rbund MHF.pdf

  1006K Download View as HTML

Hej!

 

Vi har tagit fram från vår leverantörsreskontra de uppgifter som finns om
utbetalda belopp från Region Dalarna.

Av bifogade dokument framgår att

·       Dalarnas Trafiksäkerhetsförbund NTF – org.nr 883200-5204 har
erhållit

Både verksamhetsstöd och lönebidrag för anställda tiden 2016 fram tills
idag 2024

 

·       Dalarnas distrikt av Motorförarnas Helnykterhetsförbund MHF –
org.nr 882600-6614 har erhållit

Verksamhetsstöd tiden 2019 – 2024

 

OBS! Det kostar inget.

 

Trevlig helg!

 

Vänligen

 

[1]cid:image001.jpg@01D71FDF.790ECC60 Susanne Andersson Jaako –
Handläggare 
Region Dalarna – Kultur och
bildning

Enhet bidrag och stipendier
Mobil: 070-207 90 40
E-post:
[2][e-postadress]
[3]www.regiondalarna.se

 

 

 

----Ursprungligt meddelande-----

Från: Hugo Johansson <[4][Registrators #2221 e-postadress]>

Skickat: den 14 juni 2024 15:40

Till: Region Dalarna <[5][Region Dalarna e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Har Region Dalarna betalat
ut bidrag till MHF eller NTF?

 

 

 

OBS! Det här e-postmeddelandet kommer från en avsändare utanför
organisationen. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte
känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

 

 

Till Region Dalarna,

 

Jag begär att få ut en digital lista som visar hur mycket MHF och NTF har
sökt i bidrag eller verksamhetsstöd från Region Dalarna med start året
2016 och fram till och med 2024. Jag vill att det lika tydligt framgår hur
mycket som har beviljats och utbetalats för vart och ett av åren. Tack på
förhand.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Med vänlig hälsning,

 

Hugo Johansson

 

References

Visible links
2. mailto:[e-postadress]
3. https://eur01.safelinks.protection.outlo...
4. mailto:[Registrators #2221 e-postadress]
5. mailto:[Region Dalarna e-postadress för begäran om allmän handling]

Region Dalarna

2 Bilagor

 • Attachment

  Region Dalarnas utbetalning av medel till Dalarnas distrikt av Motorf rarnas Helnykterhetsf rbund MHF.pdf

  1006K Download View as HTML

 • Attachment

  Region Dalarnas utbetalning av medel till Dalarnas Trafiks kerhetsf rbund NTF.pdf

  1.7M Download View as HTML

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: GUF Dalarna <[e-postadress]>
Skickat: den 18 juni 2024 11:13
Till: Kultur diariet <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Har Region Dalarna betalat ut bidrag till MHF eller NTF?

Hej,

Är nedan begäran något som ni kan vara behjälpliga med?
Tack på förhand.

Med vänlig hälsning

Emma

Gemensam utlämningsfunktion
Region Dalarna – Regionstyrelsens förvaltning – Planeringsenhet
E-post: [e-postadress]
www.regiondalarna.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Hugo Johansson <[Registrators #2221 e-postadress]>
Skickat: den 14 juni 2024 15:40
Till: Region Dalarna <[Region Dalarna e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Har Region Dalarna betalat ut bidrag till MHF eller NTF?

OBS! Det här e-postmeddelandet kommer från en avsändare utanför organisationen. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Region Dalarna,

Jag begär att få ut en digital lista som visar hur mycket MHF och NTF har sökt i bidrag eller verksamhetsstöd från Region Dalarna med start året 2016 och fram till och med 2024. Jag vill att det lika tydligt framgår hur mycket som har beviljats och utbetalats för vart och ett av åren. Tack på förhand.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Hugo Johansson

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2221 e-postadress]

Är [Region Dalarna e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Region Dalarna? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Vi vet inte om det senaste svaret på denna begäran innehåller information eller inte – om du är Hugo Johansson (Konto avstängt) vänligen logga in och låt alla veta.