Vi vet inte om det senaste svaret på denna begäran innehåller information eller inte – om du är Ms mills vänligen logga in och låt alla veta.

Reports on incidents relating to wolf hunting in Sweden

Vi väntar på Ms mills för att läsa det senaste svaret och uppdatera dess status.

Dear Police Authority,

Under the right of access to documents in the EU treaties, as developed in Regulation 1049/2001, I am requesting documents which contain the following information:

1. All documents covering incidents relating to alleged threats or harassment of anti-hunting activists in Sweden (i.e. any cases of threatening behaviour towards people who campaign for or against hunting, particularly of wolves).

This is for journalistic purposes.

Please send us any documents as soon as possible and inform me if there is a fee.

Yours faithfully.

registrator.kansli@polisen.se, Polismyndigheten

Detta är ett automatsvar från Polismyndigheten. Vi har mottagit ditt
e-brev. Brevlådan öppnas under kontorstid varje helgfri måndag till
fredag. Om ditt ärende är akut, ring 112 eller uppsök närmaste
polisstation.

 

This is an automatic reply. We have received your e-mail. This mailbox
will be opened during office hours every weekday, Monday to Friday.

In emergency, call 112 or visit the nearest police station.

Vad händer med mitt e-brev till Polismyndigheten?

Om du skickar ett e-brev till Polismyndigheten blir det som huvudregel
allmän handling hos Polismyndigheten. Ditt brev diarieförs och bevaras
eller gallras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen och
arkivlagstiftningens regler.

Om någon begär att ta del av en allmän handling kan uppgifter i handlingen
komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte
omfattas av sekretess.

Varför behandlas personuppgifter?

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att Polismyndigheten ska kunna
utföra sina uppgifter, och för att leva upp till kraven i
tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen,
arkivlagstiftningen och förvaltningslagen. Den personuppgiftsbehandling
som krävs för att hantera inkommande e-brev följer reglerna i EU:s
dataskyddsförordning.

Beroende på vad ditt ärende gäller kan dina personuppgifter behandlas för
andra ändamål som har koppling till Polismyndighetens verksamhet.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifter som inte ingår i allmänna handlingar sparas bara så länge
de är nödvändiga för det aktuella ändamålet.

Dina rättigheter

På [1]https://polisen.se/personuppgifter/ratti... kan du läsa mer om
dina rättigheter och om hur Polismyndighetens behandlar personuppgifter.

 

References

Visible links
1. https://polisen.se/personuppgifter/ratti...

tove.sporre@polisen.se, Polismyndigheten

Hi,

We have no information about which persons or groups of persons have committed crimes in Sweden. This is not available in our statistical systems. We do have information about how many reported crimes concerning illegal predator hunting for each year, but not specifically for wolves. In the amount of reported crimes concerning illegal predator hunting includes wolves, bear, wolverine, lynx and golden eagle.

Reported crimes concerning illegal predator hunting:

2019 - 58
2020 - 66
2021 - 48
2022 - 40
2023 - 40

The crimes can be committed of any types of persons or groups of person.

Kind regards

//Tove Sporre

Analyst
Department of Economics
Business management and analysis
The Police Authority
Box 12256, 102 26 Stockholm
Besök: Polhemsgatan 30, Stockholm
Telefon till polisen: 114 14

//Tove Sporre

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Ms mills <[Registrators #2213 e-postadress]>
Skickat: den 23 maj 2024 19:25
Till: Polismyndigheten registrator kansli <[Polismyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Freedom of Information request - Reports on incidents relating to wolf hunting in Sweden

Detta är ett meddelande från en extern avsändare. Öppna inte länkar och bilagor om du är osäker på innehållet.

Dear Police Authority,

Under the right of access to documents in the EU treaties, as developed in Regulation 1049/2001, I am requesting documents which contain the following information:

1. All documents covering incidents relating to alleged threats or harassment of anti-hunting activists in Sweden (i.e. any cases of threatening behaviour towards people who campaign for or against hunting, particularly of wolves).

This is for journalistic purposes.

Please send us any documents as soon as possible and inform me if there is a fee.

Yours faithfully.

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:
[Registrators #2213 e-postadress]

Is [Polismyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling] the wrong address for Freedom of Information requests to Police Authority? If so, please contact us using this form:
https://handlingar.se/en/change_request/...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on the internet. Our privacy and copyright policies:
https://handlingar.se/en/help/officers

Please note that in some cases publication of requests and responses will be delayed.

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

Vi vet inte om det senaste svaret på denna begäran innehåller information eller inte – om du är Ms mills vänligen logga in och låt alla veta.