Vi vet inte om det senaste svaret på denna begäran innehåller information eller inte – om du är Uppenbar Pseudonym vänligen logga in och låt alla veta.

Metadata om naturvårdsverkets öppna datamängder

Vi väntar på Uppenbar Pseudonym för att läsa det senaste svaret och uppdatera dess status.

Uppenbar Pseudonym

Till Naturvårdsverket,

Jag önskar en lista över era öppna datamängder som finns här: https://oppnadata.naturvardsverket.se/ och https://geodatakatalogen.naturvardsverke...

Jag gör denna begäran enligt lagen om öppna data. Jag önskar mig en maskinläsbar fil med minimum namn och länkar till respektive datamängd, tex i CSV.

Förslag på kolumner:
* namn
* länk till resursbeskrivning
* direktlänk till nerladdningsbar data
* koordinatsystem
* Utgivningsdatum
* Identifierare
* Uppdateringsfrekvens
* Användbarhetsbegränsningar aka licens
* Resurskontakt (epost eller länk)

Om ni vill göra det lilla extra så tar jag gärna emot länkad data där innehåller i resursen ifråga beskrivs närmare med länkad data.

Bakgrund:
På Wikidata samlar vi alla datamängder i världen som har relevans för gemenskapen runt Wikimedia/Wikipedia.
Vi saknar i dagsläget ett överblick över vilka datamängder som finns tillgängliga från er.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Naturvårdsverket

Hej!

 

Naturvårdsverket har tagit emot ditt e-postmeddelande och kommer att
hantera det så snart som möjligt.

 

The Swedish Environmental Protection Agency has recevived your e-mail. We
read received e-mails as soon as possible.

 

Hälsningar

Registraturen

 

NATURVÅRDSVERKET

Informationshanteringsenheten

BESÖK: Virkesvägen 2, Hammarby Sjöstad

POST: 106 48 Stockholm

TELEFON: 010-6981000

INTERNET: naturvardsverket.se

FACEBOOK: facebook.com/naturvardsverket

 

Tänk på miljön innan du skriver ut det här mejlet 

Naturvårdsverket

Hej!

Tack för din begäran om en maskinläsbar fil med metadata för Naturvårdsverkets öppna datamängder.

Naturvårdsverket har tre olika metadatakataloger för öppna data:
1. Naturvårdsverkets metadatakatalog för geodata (https://geodatakatalogen.naturvardsverke...)
2. Nationell metadatakatalog för miljödokument (https://miljodokument.naturvardsverket.se/)
3. Naturvårdsverkets öppna data (https://oppnadata.naturvardsverket.se/)

Den tredje katalogen (Naturvårdsverkets öppna data) är ett slags samlingskatalog som skördar sitt innehåll från katalog ett och två. För att du ska få en komplett bild av Naturvårdsverkets metadatakataloger har vi hämtat csv-filer från Naturvårdsverkets metadatakatalog för geodata och Nationell metadatakatalog för miljödokument.

Csv-filerna finns uppladdade på en FTP-server i 30 dagar från och med idag. Du behöver ladda ned gratisprogrammet FireZilla och fylla i följande användaruppgifter:
Värd: ftp.naturvardsverket.se/
Användarnamn: ftp1
Lösenord: FyraTamaPelikaner!
Port: 22

Du hittar csv-filerna i mapparna ”uppladdning” -> ”Maskinläsbara filer med Naturvårdsverkets metadata”.

I Nationell metadatakatalog för miljödokument finns även en funktion att hämta alla data i csv-, rdf- eller json-format. Du hittar dessa val under sökrutan på startsidan.

Vänliga hälsningar
Naturvårdsverket

Detta e-postmeddelande är skickat via Naturvårdsverkets dokument- och ärendehanteringssystem.
Om du svarar på meddelandet bör du inte ändra avsändaradress eller ämne.

-------------------------------------------------------
NATURVÅRDSVERKET

BESÖK: Virkesvägen 2, Stockholm
POST: 106 48 Stockholm
TELEFON: 010-698 10 00
INTERNET: www.naturvardsverket.se
Tänk på miljön innan du skriver ut det här mejlet

Läs om hur Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter på http://www.naturvardsverket.se/hantering...

Uppenbar Pseudonym

Till Naturvårdsverket,

Tack för svaret. Jag är inte nöjd med att ni delar informationen på ett sådant sätt att andra som läser denna offentliga förfrågan på handlingar.se inte kan tillgå datan eftersom ni inte skickat den i svarsepost som i princip alla andra myndigheter har för vana.

Skulle ni vilja återkomma med csv antingen i svaraepost, på er webbplats som funkar över tid, i ett offentligt arkiv som tex zenodo eller via länk till datan där ni deponerat den hos en av våra svenska arkivinstitutioner?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Naturvårdsverket

Hej!

 

Naturvårdsverket har tagit emot ditt e-postmeddelande och kommer att
hantera det så snart som möjligt.

 

The Swedish Environmental Protection Agency has recevived your e-mail. We
read received e-mails as soon as possible.

 

Hälsningar

Registraturen

 

NATURVÅRDSVERKET

Informationshanteringsenheten

BESÖK: Virkesvägen 2, Hammarby Sjöstad

POST: 106 48 Stockholm

TELEFON: 010-6981000

INTERNET: naturvardsverket.se

FACEBOOK: facebook.com/naturvardsverket

 

Tänk på miljön innan du skriver ut det här mejlet 

Vi vet inte om det senaste svaret på denna begäran innehåller information eller inte – om du är Uppenbar Pseudonym vänligen logga in och låt alla veta.