Jag noterar att det i protokollet inte framgår ett enda skäl till varför detta beslutats. Det skulle vara intressant att undersöka vilka underlag som...
Hej, SCB återkommer angående din begäran om vidareutnyttjande enligt lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data (öppna datal...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av Handlingar.se visas. ?