Öppna geodata för förskolor i annat format
Svar från Statistiska Centralbyrån till Björn Hagström den .

Inväntar klassificering.

Hej, SCB återkommer angående din begäran om vidareutnyttjande enligt lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data (öppna datal...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av Handlingar.se visas. ?