Jag undrar om ni har något tips kring hur man kan betrakta egen finansiering i era utlysningar.

Begäran blev framgångsrik.

Till Svenska Esf-rådet,
Jag undrar om ni har något tips kring hur man kan betrakta egen finansiering i era utlysningar. I den specifika utlysning jag tittar på krävs 46% självinansiering. Vi som studieförbund kan inte använda statliga medel för att täcka upp. Det är i princip omöjligt att få vinster i projekt. Hur ni ser på självfinansiering och hur man kan lösa det?

Skickat: den 18 mars 2024 14:46
Ämne: Information från Svenska ESF-rådet

Vi vill på detta vis uppmärksamma er organisation på kommande utlysning i Socialfondens programområde A2.
I mitten av april publicerar vi en nationell utlysning för ungas etablering på arbetsmarknaden. Vi kommer lysa ut 41 miljoner kronor och medfinansiering från beviljade projekt i utlysningen kommer vara 46 %.
Avsedd målgrupp för insatser i projekt är unga vuxna, 16–29 år. Deltagare ska vara arbetslösa vid ingång i projekt. (vänder sig inte till studerande)

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Maria Nordmark, Bilda

ESF, Svenska Esf-rådet

Hej och tack för ditt mejl!

Vi besvarar ditt mejl så snart som möjligt.

Svenska ESF-rådets expeditionstid är 09.00–11.00 och 13.00–15.00 måndag till fredag.
Dag före helgdag, och så kallade klämdagar, är expeditionstiden mellan 09.00–11.00.

ESF, Svenska Esf-rådet

Hej!
Jag har skickat din fråga vidare till den nationella enheten för besvarande eftersom det handlar om en nationell utlysning.

Jag uppfattar inte detta som en begäran om utlämnande av allmän handling utan att du endast vill ha svar på din fråga. Har jag uppfattat rätt?

Mvh
Helena Johansson
Arkiv och registratur
----------------------
Svenska ESF-rådet
Box 397, 801 05 Gävle
Besöksadress: Drottninggatan 9
Tfn: 026-54 27 28
www.esf.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Maria Nordmark <[Registrators #2180 e-postadress]>
Skickat: den 3 april 2024 11:32
Till: ESF <[ESF e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Jag undrar om ni har något tips kring hur man kan betrakta egen finansiering i era utlysningar.

Till Svenska Esf-rådet,
Jag undrar om ni har något tips kring hur man kan betrakta egen finansiering i era utlysningar. I den specifika utlysning jag tittar på krävs 46% självinansiering. Vi som studieförbund kan inte använda statliga medel för att täcka upp. Det är i princip omöjligt att få vinster i projekt. Hur ni ser på självfinansiering och hur man kan lösa det?

Skickat: den 18 mars 2024 14:46
Ämne: Information från Svenska ESF-rådet

Vi vill på detta vis uppmärksamma er organisation på kommande utlysning i Socialfondens programområde A2.
I mitten av april publicerar vi en nationell utlysning för ungas etablering på arbetsmarknaden. Vi kommer lysa ut 41 miljoner kronor och medfinansiering från beviljade projekt i utlysningen kommer vara 46 %.
Avsedd målgrupp för insatser i projekt är unga vuxna, 16–29 år. Deltagare ska vara arbetslösa vid ingång i projekt. (vänder sig inte till studerande)

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Maria Nordmark, Bilda

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2180 e-postadress]

Är [ESF e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Svenska Esf-rådet? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till ESF,

Jag vill ha svar på min fråga om självfinansierings som jag tror är relevant för många i Civilsamhället.
Detta är inte en begäran om utlämnande av allmän handling utan endast önskan om svar på din fråga.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Maria Nordmark

Nordström Henrik, Svenska Esf-rådet

Hej!

Vet inte om du fått svar på detta mail. Om inte ber jag om ursäkt för att det dragit ut några dagar.

Har någon annan svarat så får du dubbla svar.

Medfinansiering från projektet är helt enkelt den del av budgeten som inte finansieras via socialfondsmedel. Projekt kan lösa medfinansiering genom samarbeten med andra organisationer. I kompetensutvecklingsprojekt där anställda får insatser är det vanligt att deltagarnas tid används som stor del till medfinansieringen. Detta är svårare i projekt med arbetslösa men har man arbetslösa som har aktivitetsstöd som deltagare kan detta användas. Titta gärna igenom budgetmodell och enhetskostnader. För närvarande ligger enhetskostnader, alltså det man får i ESF-stöd per timme högt relativt sett i förhållande till utgift. Projekt får också 40 % av personalkostnaderna i en schablon som kan användas till vad som behövs för att bedriva projektet.

Med Vänliga Hälsningar

Henrik Nordström

Nationell Samordnare
Svenska ESF-rådet
Box 397
801 05 Gävle

Besöksadress: Drottninggatan 9, Gävle

Telefon 026-54 27 34

www.esf.se

”Vi driver utveckling och innovation för en inkluderande arbetsmarknad”

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Maria Nordmark <[Registrators #2180 e-postadress]>
Skickat: den 3 april 2024 11:32
Till: ESF <[ESF e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Jag undrar om ni har något tips kring hur man kan betrakta egen finansiering i era utlysningar.

Till Svenska Esf-rådet,
Jag undrar om ni har något tips kring hur man kan betrakta egen finansiering i era utlysningar. I den specifika utlysning jag tittar på krävs 46% självinansiering. Vi som studieförbund kan inte använda statliga medel för att täcka upp. Det är i princip omöjligt att få vinster i projekt. Hur ni ser på självfinansiering och hur man kan lösa det?

Skickat: den 18 mars 2024 14:46
Ämne: Information från Svenska ESF-rådet

Vi vill på detta vis uppmärksamma er organisation på kommande utlysning i Socialfondens programområde A2.
I mitten av april publicerar vi en nationell utlysning för ungas etablering på arbetsmarknaden. Vi kommer lysa ut 41 miljoner kronor och medfinansiering från beviljade projekt i utlysningen kommer vara 46 %.
Avsedd målgrupp för insatser i projekt är unga vuxna, 16–29 år. Deltagare ska vara arbetslösa vid ingång i projekt. (vänder sig inte till studerande)

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Maria Nordmark, Bilda

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2180 e-postadress]

Är [ESF e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Svenska Esf-rådet? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Nordström Henrik, Svenska Esf-rådet

3 Bilagor

Hej!

 

Vi har respekt för att 46 % av en projektbudget kan vara utmanande att
finansiera. Att söka samverkan med andra organisationer som kanske kan
stötta i finansieringen kan vara ett tips.

 

Nedan beskrivs de medfinansieringsformer som går att använda enligt
A2-utlysningen som är publicerad på efs.se

 

Deltagarersättning, arbetslösa deltagare

Denna form kan endast användas om deltagaren får ersättning från
Arbetsförmedlingen, försäkringskassan etc. Finansierad ersättning till
deltagare kan användas som medfinansiering. Enhetskostnader tillämpas vid
budgetering och redovisning. Enhetskostnaderna är framtagna per timme och
storleken på ersättning beror på medfinansiär, ersättningstyp och ålder på
deltagaren.

 

Bidrag i annat än pengar, personalkostnader

Som offentligt eller privat bidrag i annat än pengar redovisas i
normalfallet resurser som tillförs projektet i natura av externa aktörer.
Det kan exempelvis vara arbetsinsats utförd av anställd personal från
annan aktör än projektägaren eller samverkansaktören. Medfinansiering i
form av utgifter för löner till anställda ska verifieras med
arbetstidredovisning. Projektägare och samverkansparter kan inte
medfinansiera projektet genom bidrag i annat än pengar.

 

Andel av kostnad

Andel av kostnader från projektägaren eller samverkanspart är de medel som
projektägaren eller samverkanspart avser att stå för själva och utgör en
andel av de direkta ansökta kostnaderna för respektive organisation. Det
innebär att projektägaren eller samverkansparten inte kan budgetera
kostnader från den egna organisationen som medfinansiering i annat än
pengar.

 

Kontant medfinansiering

Avser pengar som en extern offentlig eller privat aktör betalar till
projektet. Beloppen ska vara inbetalda, bokförda och verifierade vid
ansökan om utbetalning. Inbetalt belopp kan periodiseras och tas upp med
det belopp som motsvarar andelen kontanta medel i budgeten.

 

 

Exempel på budget

Budgeten slår olika beroende på vilken form av medfinansiering man väljer
i projektet.

 

 

 

Ett projekt som medfinansierar med bidrag i annat än pengar genom
personalkostnader från både offentliga och privata aktörer.

 

 

 

 

 

Ett projekt som medfinansierar med andel av kostnader från projektägaren

 

 

 

 

Ett projekt som har flera former av medfinansiering. Deltagarersättning,
andel av kostnad samt kontant medfinansiering.

 

 

 

 

Med Vänliga Hälsningar

 

Henrik Nordström

 

Nationell Samordnare

Svenska ESF-rådet

Box 397

801 05 Gävle

 

Besöksadress: Drottninggatan 9, Gävle

 

Telefon 026-54 27 34

 

www.esf.se

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Maria Nordmark <[1][Registrators #2180 e-postadress]>

Skickat: den 3 april 2024 15:25

Till: ESF <[2][ESF e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: [SUSPECTED SPAM] Re: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Jag
undrar om ni har något tips kring hur man kan betrakta egen finansiering i
era utlysningar.

 

Till ESF,

 

Jag vill ha svar på min fråga om självfinansierings som jag tror är
relevant för många i Civilsamhället.

Detta är inte en begäran om utlämnande av allmän handling utan endast
önskan om svar på din fråga.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Med vänliga hälsningar,

 

Maria Nordmark

 

 

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Maria Nordmark <[Registrators #2180 e-postadress]>

Skickat: den 3 april 2024 11:32

Till: ESF <[ESF e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Jag undrar om ni har något
tips kring hur man kan betrakta egen finansiering i era utlysningar.

 

Till Svenska Esf-rådet,

Jag undrar om ni har något tips kring hur man kan betrakta egen
finansiering i era utlysningar. I den specifika utlysning jag tittar på
krävs 46% självinansiering. Vi som studieförbund kan inte använda statliga
medel för att täcka upp. Det är i princip omöjligt att få vinster i
projekt. Hur ni ser på självfinansiering och hur man kan lösa det?

 

Skickat: den 18 mars 2024 14:46

Ämne: Information från Svenska ESF-rådet

 

Vi vill på detta vis uppmärksamma er organisation på kommande utlysning i
Socialfondens programområde A2.

I mitten av april publicerar vi en nationell utlysning för ungas
etablering på arbetsmarknaden. Vi kommer lysa ut 41 miljoner kronor och
medfinansiering från beviljade projekt i utlysningen kommer vara 46 %.

Avsedd målgrupp för insatser i projekt är unga vuxna, 16–29 år. Deltagare
ska vara arbetslösa vid ingång i projekt. (vänder sig inte till
studerande)

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Med vänlig hälsning,

Maria Nordmark, Bilda

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Registrators #2180 e-postadress]
2. mailto:[ESF e-postadress för begäran om allmän handling]