Jag undrar om ni har något tips kring hur man kan betrakta egen finansiering i era utlysningar.

Svar på denna begäran är mycket försenad. Enligt lag och under alla omständigheter så borde Svenska Esf-rådet ha svarat vid det här laget (detaljer). Du kan överklaga genom begär en intern granskning.

Till Svenska Esf-rådet,
Jag undrar om ni har något tips kring hur man kan betrakta egen finansiering i era utlysningar. I den specifika utlysning jag tittar på krävs 46% självinansiering. Vi som studieförbund kan inte använda statliga medel för att täcka upp. Det är i princip omöjligt att få vinster i projekt. Hur ni ser på självfinansiering och hur man kan lösa det?

Skickat: den 18 mars 2024 14:46
Ämne: Information från Svenska ESF-rådet

Vi vill på detta vis uppmärksamma er organisation på kommande utlysning i Socialfondens programområde A2.
I mitten av april publicerar vi en nationell utlysning för ungas etablering på arbetsmarknaden. Vi kommer lysa ut 41 miljoner kronor och medfinansiering från beviljade projekt i utlysningen kommer vara 46 %.
Avsedd målgrupp för insatser i projekt är unga vuxna, 16–29 år. Deltagare ska vara arbetslösa vid ingång i projekt. (vänder sig inte till studerande)

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Maria Nordmark, Bilda

ESF, Svenska Esf-rådet

Hej och tack för ditt mejl!

Vi besvarar ditt mejl så snart som möjligt.

Svenska ESF-rådets expeditionstid är 09.00–11.00 och 13.00–15.00 måndag till fredag.
Dag före helgdag, och så kallade klämdagar, är expeditionstiden mellan 09.00–11.00.

ESF, Svenska Esf-rådet

Hej!
Jag har skickat din fråga vidare till den nationella enheten för besvarande eftersom det handlar om en nationell utlysning.

Jag uppfattar inte detta som en begäran om utlämnande av allmän handling utan att du endast vill ha svar på din fråga. Har jag uppfattat rätt?

Mvh
Helena Johansson
Arkiv och registratur
----------------------
Svenska ESF-rådet
Box 397, 801 05 Gävle
Besöksadress: Drottninggatan 9
Tfn: 026-54 27 28
www.esf.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Maria Nordmark <[Registrators #2180 e-postadress]>
Skickat: den 3 april 2024 11:32
Till: ESF <[ESF e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Jag undrar om ni har något tips kring hur man kan betrakta egen finansiering i era utlysningar.

Till Svenska Esf-rådet,
Jag undrar om ni har något tips kring hur man kan betrakta egen finansiering i era utlysningar. I den specifika utlysning jag tittar på krävs 46% självinansiering. Vi som studieförbund kan inte använda statliga medel för att täcka upp. Det är i princip omöjligt att få vinster i projekt. Hur ni ser på självfinansiering och hur man kan lösa det?

Skickat: den 18 mars 2024 14:46
Ämne: Information från Svenska ESF-rådet

Vi vill på detta vis uppmärksamma er organisation på kommande utlysning i Socialfondens programområde A2.
I mitten av april publicerar vi en nationell utlysning för ungas etablering på arbetsmarknaden. Vi kommer lysa ut 41 miljoner kronor och medfinansiering från beviljade projekt i utlysningen kommer vara 46 %.
Avsedd målgrupp för insatser i projekt är unga vuxna, 16–29 år. Deltagare ska vara arbetslösa vid ingång i projekt. (vänder sig inte till studerande)

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Maria Nordmark, Bilda

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2180 e-postadress]

Är [ESF e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Svenska Esf-rådet? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till ESF,

Jag vill ha svar på min fråga om självfinansierings som jag tror är relevant för många i Civilsamhället.
Detta är inte en begäran om utlämnande av allmän handling utan endast önskan om svar på din fråga.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Maria Nordmark