Browse and search requests (page 4)

  

About 333 FOI requests found

Begäran att få veta om NTF fått och får pengar av region Kronoberg
Response by Region Kronoberg to Ylva Lundin on .

Awaiting classification.

Hej! Tack för din e-post! Vi kommer att ta hand om ditt ärende så fort som möjligt. I princip all post och e-post till Region Kronoberg blir en allmä...
Hej!   Vanligtvis är rutinen vid externa förfrågningar att vi skickar fakturakopior via postgång. Men eftersom det bara avser en fakturakopia, s...
This is the mail system at host handlingar.se. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It'...
Begär att få veta om NTF får pengar av region Kalmar
Follow up sent to Region Kalmar län by Ylva Lundin on .

Awaiting classification.

Till Camilla Håkansson, Hej och tack för att ni var så snabba med ett tydligt svar. Med vänliga hälsningar, Ylva Lundin
Hej, jag bifogar svensk-engelsk och engelsk-svensk ordlista som csv-filer. Det finns tyvärr inte unika id eller URL för varje post i ordlistan. _____...
Begäran om FKFS 2017:01
Response by Social Insurance to Uppenbar Pseudonym on .

Successful.

Hej!   Du har i ett meddelande som togs emot den 20 februari 2024 begärt ut handlingen FKFS 2017:01 om den finns hos Försäkringskassan.   Vid...
Hej Angående er begäran om utlämnande av utdrag ur diariet på allt som har med barnkonventionen, barnrätt, våld mellan barn, statistik om barn utifrån...
Utredning av ekonomiska oegentligheter hos MHF efter visselblåsning
Internal review request sent to The Swedish Transport Administration by Hugo Johansson on .

Awaiting internal review.

Till Trafikverket, Jag saknar fortfarande svar på de frågor jag ställde 24 januari och därefter kände mig nödgad att upprepa några dagar senare. Nu h...
Begäran ordlistan som öppen data
Response by The Competition Authority to Uppenbar Pseudonym on .

Successful.

Hej, jag översänder önskat ordlista som en csv-fil. Det finns tyvärr inte unika id eller URL för varje post i ordlistan. ____________________________...
Begäran om sekretessprövning
Response by Mellerud municipality to Uppenbar Pseudonym on .

Long overdue.

Hej! Översänder begärd handling i ärendet Begäran om allmän handling gällande inköp av generatorer från Akero Work AB med diarienummer KS 2023/645. S...
Avtal mellan kommunen och TietoEvry
Response by Vellinge municipality to Uppenbar Pseudonym on .

Partially successful.

Hej! Bifogar nuvarande avtal med TietoEvry. Underbilagorna är belagda med sekretess men bifogat avtal innehåller en del skrivelser på temat. mvh Tho...
  Begäran har inkommit till Region Västernorrland  om utlämnande av 22RS10220-33 Rutin våld i nära relation Premicare Översändes härmed   Med...
Till Trafikverket, Anders Ljungberg gav 13 februari svar enligt citatet nedan rörande NTF-bedrägeriet mot Trafikverket men gjorde det i ärendet om MH...
Parkeringsplan och öppna data om parkeringszoner
Follow up sent to Härnösand Municipality by Uppenbar Pseudonym on .

Long overdue.

Till Härnösands kommun, Även denna begäran verkar ni inte ha klarat av att handlägga enligt lagen. Jag kommer ta ärendet till domstol och begära vite...
Öppna geodata om grillplatser
Follow up sent to Härnösand Municipality by Uppenbar Pseudonym on .

Long overdue.

Till Härnösands kommun, Jag kommer även ta detta ärende till domstol och begära vite eftersom ni inte följer lagen om öppna data och handlägger det h...
Öppna data om lekplatser
Follow up sent to Härnösand Municipality by Uppenbar Pseudonym on .

Long overdue.

Till Thomas Jenssen, Det här stämmer inte. Se https://experience.arcgis.com/experience/79fe215274404160a2abb43aef2bd137 och https://harnosand.se/bygg...
Treasury Notice 2023-11
Response by Ministry of Finance to Nicholas Lee on .

Awaiting classification.

Dear Mr. Nicholas Lee, Please find attached, our earlier response to your request. Best regards, Marcus Sjögren Deputy Director Ministry of Finance...
Contract and costs agreed by SVT
Response by Municipality of Eskilstuna to Malcolm George Mclane on .

Successful.

Hej, Det finns inget avtal med SVT utan det är Live Nation som ansvarar för rättigheterna och det är Live Nation som vi som värdstad har tecknat avtal...
Verksamhetsbidrag till NTF Västernorrland?
Follow up sent to Region Västernorrland by Lars Bengtsson on .

Awaiting classification.

Till Maria Oldenmark, Lite förtydligande komplettering kan vara lämplig slog det mig nu. I detta ärende https://handlingar.se/request/fraga_om_und...
Öppna data om badplatser
Response by Tierp Municipality to Uppenbar Pseudonym on .

Successful.

Hej   Här är koordinater till våra naturbad.   Mer info finns på vår hemsida om de olika baden. Har tyvärr det inte som maskinläsningsbara  d...
PIAs / DPIAs related to FATCA
Request sent to Ministry of Finance by Nicholas Lee on .

Long overdue.

I am requesting a copy of any GDPR Privacy Impact Assessments (PIAs) or Data Privacy Impacts (DPIAs) that relate to Sweden's participation in the U.S....
PIAs / DPIAs related to CRS
Request sent to Ministry of Finance by Nicholas Lee on .

Long overdue.

I am requesting a copy of any GDPR Privacy Impact Assessments (PIAs) or Data Privacy Impacts (DPIAs) that relate to Sweden's participation in the Commo...
Hej! Härnösands kommun har tagit emot inbjudan. Med vänlig hälsning Härnösands kommun www.harnosand.se -----Ursprungligt meddelande--- Från: Uppe...
Lista på felanmälningar
Response by Fastighetskontoret to david andersson on .

Successful.

Tack! -----Ursprungligt meddelande----- Från: david andersson <[Registrators #2122 e-postadress]> Skickat: den 2 februari 2024 09:03 Till: Anna Björk...
Hej! Här bifogar jag en revisionsrapport från 2021 om kommunens arkivhantering , utförd av den externa revisionsbyrån KPMG. Kalle Wadin Wesslén Arkiv...