Kostnader för lokal
Response by Bromma municipal district administration to david andersson on .

Successful.

Hej, Har tittat på år 2014. Driftkostnaderna hamnade då på totalt 520 275, 86 kr Hyra: 311 971,44 kr Städ: 97 465,15 kr El: 83 636,14 kr Vatten...
Hej,   I dagsläget finns styrdokumentet Program för digital förnyelse 2013-2018 samt Strategin för smart och uppkopplad stad. Ett nytt digitalise...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?