Till Bromma stadsdelsförvaltning,

Hej,

Jag önskar få veta vad Bromma stadsdelsförvaltning hade i hyra från fastighetskontoret för lokalen Stora Ängby 1:1, Liljegrensvägen 5, under perioden 2015-2023. Jag vill även veta vad driften (så som el, vatten och värme) kostade under samma perioden.

Jag önskar att få det redovisat i hyra per år, och el- vatten- värme per år.

Med vänlig hälsning,

David

Kerim Gargovic, Bromma stadsdelsförvaltning

3 Bilagor

Hej David

Bifogat finnes 3 excelfiler med efterfrågade uppgifter. En särredovisning av kostnaderna för el vatten och avfall påbörjades inte före år 2023. Därav finns det enbart uppgifter för det året.

Hälsningar
Kerim Gargovic
Ekonom/Controller
Bromma stadsdelsförvaltning
Avdelning ekonomi, lokal och stadsmiljö 
Köpsvängen 24, 167 15 Stockholm
E-post: [e-postadress]

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På start.stockholm/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter

Från: david andersson <[Registrators #2110 e-postadress]>
Skickat: den 14 januari 2024 12:21
Till: Funktion Registrator, Bromma stadsdelsförvaltning <[Bromma stadsdelsförvaltning e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Stora Ängby 1:1, Liljegrensvägen 5

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Bromma stadsdelsförvaltning,

Hej,

Jag önskar få veta vad Bromma stadsdelsförvaltning hade i hyra från fastighetskontoret för lokalen Stora Ängby 1:1, Liljegrensvägen 5, under perioden 2015-2023. Jag vill även veta vad driften (så som el, vatten och värme) kostade under samma perioden.

Jag önskar att få det redovisat i hyra per år, och el- vatten- värme per år.

Med vänlig hälsning,

David

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2110 e-postadress]

Är [Bromma stadsdelsförvaltning e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Bromma stadsdelsförvaltning? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till Kerim Gargovic,

Hej och tack så mycket.

Vad är inkluderat i kostnaden för huset innan 2023 i och med att det skiljer så mycket mellan t.ex. 2015 och 2021?

Med vänliga hälsningar,

david andersson

Kerim Gargovic, Bromma stadsdelsförvaltning

Hej David

Jag får be om att återkomma då jag behöver få tag i lite mer information innan jag kan besvara dig.

Hälsningar
Kerim Gargovic
Ekonom/Controller
Bromma stadsdelsförvaltning
Avdelning ekonomi, lokal och stadsmiljö 
Tel: 076 120 60 66
Köpsvängen 24, 167 15 Stockholm
E-post: [e-postadress]

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På start.stockholm/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: david andersson <[Registrators #2110 e-postadress]>
Skickat: den 22 januari 2024 12:50
Till: Kerim Gargovic <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Stora Ängby 1:1, Liljegrensvägen 5

Till Kerim Gargovic,

Hej och tack så mycket.

Vad är inkluderat i kostnaden för huset innan 2023 i och med att det skiljer så mycket mellan t.ex. 2015 och 2021?

Med vänliga hälsningar,

david andersson

visa citerade sektioner

Kerim Gargovic, Bromma stadsdelsförvaltning

Hej David

Anledningen till den högre kostnaden för stadsdelsförvaltningen under åren mellan 2015-2016 och sedan succesiv nedgång fram till 2023 beror på att tilläggsfakturering skett från fastighetskontoret till förvaltningen.

Hälsningar
Kerim Gargovic
Ekonom/Controller
Bromma stadsdelsförvaltning
Avdelning ekonomi, lokal och stadsmiljö 
Tel: 076 120 60 66
Köpsvängen 24, 167 15 Stockholm
E-post: [e-postadress]

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På start.stockholm/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Kerim Gargovic
Skickat: den 23 januari 2024 09:35
Till: 'david andersson' <[Registrators #2110 e-postadress]>
Ämne: SV: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Stora Ängby 1:1, Liljegrensvägen 5

Hej David

Jag får be om att återkomma då jag behöver få tag i lite mer information innan jag kan besvara dig.

Hälsningar
Kerim Gargovic
Ekonom/Controller
Bromma stadsdelsförvaltning
Avdelning ekonomi, lokal och stadsmiljö 
Tel: 076 120 60 66
Köpsvängen 24, 167 15 Stockholm
E-post: [e-postadress]

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På start.stockholm/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: david andersson <[Registrators #2110 e-postadress]>
Skickat: den 22 januari 2024 12:50
Till: Kerim Gargovic <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Stora Ängby 1:1, Liljegrensvägen 5

Till Kerim Gargovic,

Hej och tack så mycket.

Vad är inkluderat i kostnaden för huset innan 2023 i och med att det skiljer så mycket mellan t.ex. 2015 och 2021?

Med vänliga hälsningar,

david andersson

visa citerade sektioner