Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker
Response by Tierp Municipality to Märta Myrstener on .

Partially successful.

Hej Detta direktupphandlas från Elib (Axiell Media) Vi har inte något skriftligt avtal som jag känner till   Med vänlig hälsning   Erika St...
Hej! Tack för att du kontaktat oss. Din begäran har skickats vidare till berörd handläggare. Detta ärende kommer att gallras vid inaktualitet....
Kommunens gällande kontoplan för 2022
Response by Tierp Municipality to Emma Jagne Karlsson on .

Successful.

Hej, Tack för att du kontaktat oss. Översänder handlingen/ar som du begär. Detta ärende kommer att gallras vid inaktualitet.     Med vänlig...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Response by Tierp Municipality to Mattias Axell on .

Partially successful.

Hej, Tack för att du kontaktat oss. Översänder handlingen/ar som du begär. Detta ärende kommer att gallras vid inaktualitet.     Med vänlig...
Upphandlingsplan
Response by Tierp Municipality to PublicInsight on .

Partially successful.

Hej   Vi har inte någon upphandlingsplan, utan utgår från lista med befintliga avtal och avgör vilka avtal som ska /kan förlängas och vilka som sk...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?