Öppna geodata om grillplatser

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Härnösand Municipality should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Uppenbar Pseudonym

Till Härnösands kommun,

Hittade https://harnosand.se/kultur--fritid/spor... och vill gärna ha ut datan som geodata. Förslagsvis som geojson. (begäran är enligt lagen om öppna data, ni har 4 veckor på er att behandla denna förfrågan och lämna ut)

Jag skulle också gärna se en öppen datamängd där ni kopplar ihop grillplatserna till vilket vatten det ligger intill om något, vilken badplats som finns i närheten, m.m.

Se https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:W... där det finns lite kartor och data från andra kommuner som ni kan inspireras av om ni vill.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Till Härnösands kommun,

Jag väntar fortfarande på svar. Ni bryter mot lagen när ni inte svarar på sånt här i tid, är ni medvetna om det?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Uppenbar Pseudonym

Till Härnösands kommun,

Nu har det gått fyra veckor. Är ni på gång med ett svar?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym