Browse and search requests (page 7)

  

About 332 FOI requests found

Varumärken inom IT-infrastruktur
Response by Swedish Defence Research Agency to Emelie on .

Refused.

Hej, Bifogat finner du efterfrågat beslut. Med vänliga hälsningar, ________________________________ Kaj Calissendorff Jurist Forskningsstöd FOI Tot...
Hej Sara, Tack för din fråga. Jag bifogar den efterfrågade handlingen nedan. Med vänliga hälsningar Registrator Box 14095, 104 41 Stockholm Besöksa...
Hej! Bifogar här en länk till den information du söker. https://dalarnasmuseum.se/om-museet/organisation/ Med vänlig hälsning Anna Brorsson Ad...
Det här är inte till oss. Hälsningar STIFTELSEMEDEL.SE Tor-Björn Willberg Skickat i all hast från luren...
Hej! Här kommer den senaste versionen av Västerbottens museum arkivbeskrivning. Det kommer att ske en uppdatering av den nu i december, så meddela om...
Hej! Bifogat finns Arkivbeskrivning för Forum för levande historia. Med vänliga hälsningar, Maja Hallerfors Arkivarie och registrator telefon: +46...
Hej!   Regionmuseet Skåne är en stiftelse och inte en del av Kristianstads kommun, så om du söker kommunens arkivbeskrivning får du den genom att...
Hej! Vi har emottagit din begäran om " kommunens arkivbeskrivning och/eller beskrivning av organisationens allmänna handlingar". Nu har du mejlat ett...
Hej, Bifogar önskad handling. Registrator Moderna Museet Skeppsholmen, Stockholm Tel: +46 8 5202 3672 Mob: +46 733 060 950 Adress/Postal address: Bo...
Hej Sara, Jag jobbar för närvarande på en uppdatering av museets arkivbeskrivning då nuvarande är över 20 år gammal. Kärnan i den är på många sett den...
Hej! Västergötlands museums arkivbeskrivningar finns på vår hemsida: https://vastergotlandsmuseum.se/samlingar/arkiv/vara-arkiv/ Arkivförteckningarna ö...
Hej Sara, Bifogar SMTM:s arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan. Allt gott, Jonna Kindestam Registrator och administrativt stöd / Senior Regi...
Hej Sara, Här kommer länk till Nationalmuseums arkivbeskrivning: https://www.nationalmuseum.se/assets/Dokument/Arkivbeskrivning-NM-2018.pdf Den finns t...
Hej, Bifogat finner du arkivbeskrivning för Statens centrum för arkitektur och design (ArkDes). Vänliga hälsningar Registrator Statens centrum för a...
Hej Sara,   Tack för ditt mejl och förfrågan om allmän handling.   Nedan länk är en beskrivning av verksamhetens allmänna handlingar.   htt...
Hej Här kommer den arkivbeskrivning som finns för närvarande. Det pågår ett arbete med att ta fram en ny arkivredovisning som beräknas vara klar nästa...
Till Stiftelsen Länsmuseét i Gävleborgs Län, Jag skulle vilja begära ut kommunens arkivbeskrivning och/eller beskrivning av organisationens allmänna...
Till Skellefteå Museum AB, Jag skulle vilja begära ut kommunens arkivbeskrivning och/eller beskrivning av organisationens allmänna handlingar. Om d...
Till Kulturparken Småland AB, Jag skulle vilja begära ut kommunens arkivbeskrivning och/eller beskrivning av organisationens allmänna handlingar. O...
Lönelista med samtliga anställda på Inera AB
Follow up sent to Inera AB by Martin Nilsson on .

Successful.

Till hr, Tack för snabb hantering, handlingarna kom fram med posten. Med vänliga hälsningar, Martin Nilsson
Hej,  Bifogar handlingar. Mvh Registrator Bifogade bilagor Filnamn Storlek Anmälan (2).pdf 1.09 MB Anmälan (3).pdf 1.07 MB Anmälan (4).pdf 1...
Lönelista trafikkontoret
Response by Stockholm city to Nicklas Centring on .

Successful.

Hej Nicklas, vår personallista är för närvarande på 12 sidor. Handlingen lämnas därför gärna ut mot den fastställda kostnaden på 54 kr (den 10onde s...
Öppna data efterfrågas
Response by Nordanstig municipality to Uppenbar Pseudonym on .

Successful.

Hej, Tack för dina synpunkter. Om kolumnen "sköts av" inte är ifylld betyder det att Nordanstigs kommun sköter driften av badplatsen. I övriga fall ang...
"Fastighetstjänster markarbeten Lidköpingskommun"
Response by Lidköping Municipality to Mikael Bertilsson on .

Handled by postal mail.

Hej, Tack för att du kontaktar Lidköpings kommun. Vi startar ditt ärende så fort som möjligt. Ditt ärende begäran enligt Offentlighetsprincipen - "...
Hej Sara, här är vår senaste rapport om besöken på de centrala museerna (plus Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetets besöksmål): https:...