The Swedish Research Council

A public authority, also called VR

3 requests
Ansvarig inom öppna data
Response by The Swedish Research Council to Axel Magnusson on .

Awaiting classification.

Hej! Vetenskapsrådet arbetar löpande med att säkerställa att verksamheten uppfyller krav som följer av lagar och andra föreskrifter. Myndigheten har d...
Upphandlingsplan
Response by The Swedish Research Council to PublicInsight on .

Information not held.

Hej Jag har varit i kontakt med vår upphandlare. Som meddelade mig att Vetenskapsrådet i dagsläget inte har någon upphandlingsplan. Vänliga hälsninga...
Hej! Här kommer den senast beslutade arkivpolicyn och arkivbeskrivningen. Tillsammans motsvarar de nedanstående lagkrav. De har några år på nacken oc...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?