Till Vetenskapsrådet,
Önksar ta del av all offentligt tillgänglig information kopplat till leverantörers svar och utvärdering i upphandling med referens 2.5-2022-05134 avseende Hårdvarubrandväggar med tillhörande produkter och tjänster

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Joakim

registrator, Vetenskapsrådet

Hej,

I nedanstående länk finner du de handlingar du begärt ut.

https://vr.box.com/s/mx82opgu9fyf8pird7r...

Notera att länken förfaller om en månad.

Vänliga hälsningar,

Leon Ortler
Registrator
Enheten för juridik, arkiv och registratur
Vetenskapsrådet
Box 1035
101 38 Stockholm
www.vr.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Joakim <[Registrators #2113 e-postadress]>
Skickat: den 18 januari 2024 15:01
Till: registrator <[VR e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsunderlag Ref 2.5-2022-05134

Till Vetenskapsrådet,
Önksar ta del av all offentligt tillgänglig information kopplat till leverantörers svar och utvärdering i upphandling med referens 2.5-2022-05134 avseende Hårdvarubrandväggar med tillhörande produkter och tjänster

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Joakim

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2113 e-postadress]

Är [VR e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Vetenskapsrådet? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------