Browse and search requests

  

About 270 FOI requests found

Begär att få veta om NTF i Sörmland län får pengar av regionen
Response by Region Sörmland to Johan Larsson on .

Awaiting classification.

Hej, Vi tar tacksamt emot information som kan vara till hjälp i vårt arbete. Vad gäller din fråga så har vi ingen möjlighet att verifiera en polisanm...
Önskan om att ta del av fakturor från Hello Future
Response by Kungsbacka municipality to J Hammarlund on .

Awaiting classification.

          Varsågod.       Från: J Hammarlund <[1][Registrators #2146 e-postadress]> Skickat: den 23 februari 2024 14:37 Till: [2][K...
Begäran att få veta om NTF fått och får pengar av region Kronoberg
Response by Region Kronoberg to Ylva Lundin on .

Awaiting classification.

Hej! Tack för din e-post! Vi kommer att ta hand om ditt ärende så fort som möjligt. I princip all post och e-post till Region Kronoberg blir en allmä...
Begäran att få veta om NTF fått och får pengar av region Jönköping
Follow up sent to Region Jönköpings län by Ylva Lundin on .

Awaiting classification.

Till Björn Elise, Tack för er redovisningen. Det har i flera ärenden här på https://handlingar.se/ klargjorts att de olika förbunden inom NTF är po...
Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande. Tack för att du har kontaktat oss! Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.   Vi vi...
Önskan om att ta del av faktura från Hello Future
Response by Skövde municipality to J Hammarlund on .

Awaiting classification.

Hej!   Vanligtvis är rutinen vid externa förfrågningar att vi skickar fakturakopior via postgång. Men eftersom det bara avser en fakturakopia, s...
This is the mail system at host handlingar.se. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It'...
Begär att få veta om NTF får pengar av region Kalmar
Follow up sent to Region Kalmar län by Ylva Lundin on .

Awaiting classification.

Till Camilla Håkansson, Hej och tack för att ni var så snabba med ett tydligt svar. Med vänliga hälsningar, Ylva Lundin
Polisanmälning av NTF som saknas
Response by The Swedish Transport Administration to Johan Larsson on .

Awaiting classification.

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande. Tack för att du har kontaktat oss! Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.   Vi vi...
Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande. Tack för att du har kontaktat oss! Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.   Vi vi...
Begäran om barnrättsarbete
Response by Härnösand Municipality to Uppenbar Pseudonym on .

Waiting clarification.

Er begäran och vårt önskemål om ett förtydligande för att kunna handlägga begäran. Svaret från er lämnas till: [1][Härnösands kommun e-postadress...
Hej, jag bifogar svensk-engelsk och engelsk-svensk ordlista som csv-filer. Det finns tyvärr inte unika id eller URL för varje post i ordlistan. _____...
Begäran om FKFS 2017:01
Response by Social Insurance to Uppenbar Pseudonym on .

Successful.

Hej!   Du har i ett meddelande som togs emot den 20 februari 2024 begärt ut handlingen FKFS 2017:01 om den finns hos Försäkringskassan.   Vid...
Hej Angående er begäran om utlämnande av utdrag ur diariet på allt som har med barnkonventionen, barnrätt, våld mellan barn, statistik om barn utifrån...
Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande. Tack för att du har kontaktat oss! Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.   Vi vi...
Utredning av ekonomiska oegentligheter hos MHF efter visselblåsning
Internal review request sent to The Swedish Transport Administration by Hugo Johansson on .

Awaiting internal review.

Till Trafikverket, Jag saknar fortfarande svar på de frågor jag ställde 24 januari och därefter kände mig nödgad att upprepa några dagar senare. Nu h...
Begäran ordlistan som öppen data
Response by The Competition Authority to Uppenbar Pseudonym on .

Successful.

Hej, jag översänder önskat ordlista som en csv-fil. Det finns tyvärr inte unika id eller URL för varje post i ordlistan. ____________________________...
Begäran om sekretessprövning
Response by Mellerud municipality to Uppenbar Pseudonym on .

Long overdue.

Hej! Översänder begärd handling i ärendet Begäran om allmän handling gällande inköp av generatorer från Akero Work AB med diarienummer KS 2023/645. S...
Ang. kommunens överskottslikviditet
Request sent to Härnösand Municipality by Uppenbar Pseudonym on .

Long overdue.

Till Härnösands kommun, Jag undrar hur ni placerar hur er överskottslikviditet? Jag har information från https://kommun.jensnylander.com/kommuner/har...
Avtal mellan kommunen och TietoEvry
Response by Vellinge municipality to Uppenbar Pseudonym on .

Partially successful.

Hej! Bifogar nuvarande avtal med TietoEvry. Underbilagorna är belagda med sekretess men bifogat avtal innehåller en del skrivelser på temat. mvh Tho...
  Begäran har inkommit till Region Västernorrland  om utlämnande av 22RS10220-33 Rutin våld i nära relation Premicare Översändes härmed   Med...
Till Trafikverket, Anders Ljungberg gav 13 februari svar enligt citatet nedan rörande NTF-bedrägeriet mot Trafikverket men gjorde det i ärendet om MH...
Justitiekanslern har tagit emot ditt meddelande. Det här är en automatisk bekräftelse som inte går att svara på. Information om hur Justitiekansler...
Parkeringsplan och öppna data om parkeringszoner
Follow up sent to Härnösand Municipality by Uppenbar Pseudonym on .

Long overdue.

Till Härnösands kommun, Även denna begäran verkar ni inte ha klarat av att handlägga enligt lagen. Jag kommer ta ärendet till domstol och begära vite...
Öppna geodata om grillplatser
Follow up sent to Härnösand Municipality by Uppenbar Pseudonym on .

Long overdue.

Till Härnösands kommun, Jag kommer även ta detta ärende till domstol och begära vite eftersom ni inte följer lagen om öppna data och handlägger det h...