Browse and search requests

  

About 308 FOI requests found

-----Ursprungligt meddelande----- Från: GUF Dalarna <[e-postadress]> Skickat: den 18 juni 2024 11:13 Till: Kultur diariet <[e-postadress]> Ämne: VB: be...
Till Funktion EXPL Slussen, Hej igen! Jag skulle vilja gå vidare med att begära ut underlag för maj 2023 samt nov 2023. Jag är införstådd i att des...
Lexin som öppna data

Awaiting classification.

Hej, Lexin finns nu tillgängligt som öppna data via denna länk. https://sprakresurser.isof.se/lexin/ Observera att ISOF inte äger rättigheterna till...
Bidrag till MHF och/eller NTF
Response by Region Stockholm to Lennart Berg (Account suspended) on .

Awaiting classification.

Angående begäran om allmän handling Du har begärt att få ta del av allmänna handlingar från trafikförvaltningen i Region Stockholm. Din begäran avse...
Hej! Tack för din begäran om en maskinläsbar fil med metadata för Naturvårdsverkets öppna datamängder. Naturvårdsverket har tre olika metadatakatalo...
Fluoxetin toxicitet
Response by Swedish Medical Products Agency to Arvid Löfgren on .

Awaiting classification.

Hej, Baserat på din begäran så har vi hittat följande bilagor som lämnas ut i sin helhet. Läkemedelsverket Namn Peter Thorildsson Titel Registrat...
Paraquat Documentation Request
Response by Swedish Board of Agriculture to Zoe Brewin on .

Awaiting classification.

Jordbruksverket har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag. I princip blir all post till Jordbruksverket allmän hand...
Reports on incidents relating to wolf hunting in Sweden
Response by Police Authority to Ms mills on .

Awaiting classification.

Hi, We have no information about which persons or groups of persons have committed crimes in Sweden. This is not available in our statistical systems....
Dear Mr de Bengy,   Regarding your requests for information pertaining to Gavi and the Global Fund to Fight Giv/Aids, TB and Malaria – please find...
Statistik på användning av elchockvapen
Response by Police Authority to Uppenbar Pseudonym on .

Awaiting classification.

Hej! Här kommer ett svar som efterfrågas på följdfrågan från Uppenbar Pseudonym: Vid avrapporteringen i våldshjälpmedelsrapporten kryssar men i fält...
Lönelista med samtliga anställda
Response by E-Health Authority to Martin Nilsson on .

Awaiting classification.

Hej, Här kommer önskad handling bifogad i samma format som du fick den 17 november. Hör gärna av dig om du har några frågor eller funderingar så svara...
Lönlista
Response by Inera AB to Sahar Amdouni on .

Awaiting classification.

Hej, Vi har inga "Informatiker" eller "Hälsoinformatiker" så jag bifogar bara heltidslöner för de Informationsarkitekter vi har anställda. Informati...
Uppföljning status SFS 1999:175
Request to Government Offices by Magnus Sälgö. Annotated by Magnus Sälgö on .

Awaiting internal review.

Verkar som denna förfrågan gett upphov till Ju2023/02684 - Uppdrag om en säker och effektiv tillgång till rättsinformation https://github.com/salg...
Hej!   Vi har respekt för att 46 % av en projektbudget kan vara utmanande att finansiera. Att söka samverkan med andra organisationer som kanske k...
Arkivbeskrivning
Response by Police Authority to Uppenbar Pseudonym on .

Awaiting classification.

Hej igen! Jag ber om ursäkt men jag hänvisade till fel lagrum i tidigare meddelande. Det ska vara 2 kap. 16 § tryckfrihetsförordningen och inget annat...
Kopia på avtal med turistbussföretaget Ocean Bus
Response by Stockholm city to Jonas Malm on .

Awaiting classification.

Hej Stockholms stads organisation för inköp och upphandling är decentraliserad och ansvaret för försörjningen till den verksamheten ligger i stor utst...
Hej, Det avtal vi har med ME-skolan ligger i vår avtalsdatabas. Direktlänkarna är: https://www.e-avrop.com/skelleftea/e-Avtal/Agreement.aspx?docid...
Till Lindholmen Science park, Jag har nu fått vänta länge på att få svar på detta ärende, så jag passar på att påminna er. Med vänlig hälsning, D...
Hej, jag är på utbildning och sedan ledig. Åter på kontoret 2024-05-13. Vid brådskande ärenden, kontakta [e-postadress].     Med vänlig hälsning...
Riktlinjer för elchockvapen
Response by Police Authority to Uppenbar Pseudonym on .

Partially successful.

Hej,   Skickar än en gång det du har efterfrågat om riktlinjer för elchockvapen. Det finns ingen riktlinje på området utan det som styr Polismyndi...
Jag noterar: * MSB har endast kontrollerat 100 skyddsrum utav 65k totalt under 2023. Med den takten så tar det 650 år att kontrollera alla. * MSB har...
Underlag om användning av elchockvapen
Response by Police Authority to Uppenbar Pseudonym on .

Delivery error

Detta är ett automatsvar från Polismyndigheten. Vi har mottagit ditt e-brev. Brevlådan öppnas under kontorstid varje helgfri måndag till fredag. Om d...
Till Skyddsrum, Jag saknar handlingar eller information om resterande skyddsrum. Ska jag förstå det så att ni aldrig har kontrollerat dessa skyddsrum...
Representationsuppgifter mm
Response by Exploateringskontoret to VB on .

Awaiting classification.

Hej!   Er begäran om handlingar skickades till ansvarig avdelning som nu har återkommit och meddelar att: Det finns inga representationsuppgifte...
Hej David,   Bifogat finner du IOP från 2021 mellan Norrtälje kommun och Stockholms Stadsmission, i enlighet med din begäran.   Jag önskar dig...