Upphandlingsplan
Response by Swedish Board of Agriculture to PublicInsight on .

Information not held.

Hej Det stämmer, Jordbruksverket har ingen framtagen och/eller beslutad plan för vilka upphandlingar som ska göras t.ex. det kommande året. Ansvaret fö...
Hej! Jordbruksverkets arkivbeskrivning är upprättad enligt 6 § arkivlagen och är kompletterad med beskrivning av Jordbruksverkets allmänna handlingar...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?