Browse and search requests (page 5)

  

About 307 FOI requests found

Öppna data om statens utgiftsområden
Follow up sent to Government Offices by Uppenbar Pseudonym on .

Long overdue.

Till Regeringskansliet, Jag väntar fortfarande på svar. I ett nyligt publicerad pdf och html dokument här https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-...
Hyra stora ängby 1:1
Response by Fastighetskontoret to david andersson on .

Long overdue.

Hej,   Tack för ditt mail till Fastighetskontoret. Härmed bekräftas att vi har tagit emot ditt e-postmeddelande. Vi hanterar ditt ärende och åte...
Hyreskontrakt Bromma stadsdelsförvaltning
Response by Fastighetskontoret to david andersson on .

Successful.

Hej David,   Tack för frågan gällande hyreskontrakt enligt nedan. Bifogar gällande kontrakt.     Till Fastighetskontoret,   Jag önskar t...
Hej Allmänna handlingar är kopplade till statligt finansierade myndigheter. Skansen är en stiftelse och därav har vi inte denna typ av tillgängliga...
Hej! Översänder handlingar i enlighet med förfrågan nedan!     Med vänliga hälsningar     Ulf Andersson Trafik- och Fritidschef Samhä...
Corporate Design och Styleguide
Response by Swedish Security Service to Felix S. Schulz on .

Successful.

SÄKERHETSPOLISEN                                SKRIVELSE                 2023-27741                         2023-12-20                         ...
Förklaring av begrepp i öppna data
Response by Institutet för språk och folkminnen to Uppenbar Pseudonym on .

Information not held.

Hej! Jag har pratat med våra utvecklare nu och vi har bestämt att vi tar med oss din fråga in i arbetet med utveckla hela verksamheten med öppna data...
Hej Bifogat finns de avtal du efterfrågar. Med vänlig hälsning Isaac Tham Nämndsekreterare Stöd- och utvecklingsförvaltningen Gällivare kommun 982...
Hej,   Här kommer arkivbeskrivning från Statens museer för världskultur.   Med vänlig hälsning, Kristofer   Kristofer Cavallin-Aijmer A...
Hej Sara. Du kan få vår dokumenthanteringsplan o kostnad vet jag inte. Tror inte vi har någon större kostnad för detta om det inte är jättemycket som s...
Hej! Bifogar de två dokument vi har i dagsläget. Arbete pågår med att ta fram en aktuell arkivbeskrivning (inkl. beskrivning av organisationens allmän...
Till Stiftelsen Östergötlands Länsmuseum, Tack för svar! Okej, har ni i dagsläget en arkivbeskrivning och/eller beskrivning av organisationens allmän...
Offentlig upphandling av fibernät
Response by Bostadsaktiebolaget Mimer to Glenn Gregersson on .

Partially successful.

Hej Glenn, Här kommer handlingarna du efterfrågar förutom avtalet med vinnande anbudsgivare som är sekretessbelagt. Med vänlig hälsning ____________...
Hej.   Ni önskar att få våran novemberstatistik så här kommer filen som skickades men jag har tagit bort namn och ersatt personnummer med födelseå...
Hej Christer!   Bifogat finner du efterfrågade byggmötesprotokoll nr 01-34     Med vänliga hälsningar   Björn Larsson  Projektledare...
Hej! Idag har vi ingen uttalad digitaliseringsstrategi. Tillgängliggörande genom digitalisering och digitisering är dock en stor del av vår verksamhet...
Hej Sara, Tack för din fråga. Vi ber dig att först vända dig till kommunen då vi går som övrig stiftelse och det är oklart om det räknas som tillhörand...
Hej   För närvarande arbetar Blekinge museum med en arkivbeskrivning som planeras vara klar under nästa år. Någon tidigare arkivbeskrivning finns...
Hej! Här kommer Stiftelsen Stockholms läns museums arkivbeskrivning från 2019. Innehåller stämmer fortfarande, men stiftelsen är upplöst sedan början a...
Hej! Tack för din fråga. Stiftelsen Upplandsmuseet arbetar för närvarande med en arkivbeskrivning som planeras vara färdigställd under 2024. Någon tid...
Hej! Tack för frågan och ursäkta att svaret dröjt. Kommunens arkivbeskrivning har vi dessvärre inte hos oss. Kommunen är stiftare för stiftelsen Lä...
Mail
Response by Sjöbo municipality to Stine Christophersen on .

Partially successful.

Hej Stine! Bifogat finner du en lista över mail enligt din begäran. Med vänlig hälsning Jeanette Fjellström  Förvaltnings-/Nämndsekreterare Ledning...
Hej, Bifogar lönelista enligt önskemål. Jag önskar dig en fortsatt fin dag.   Hälsningar   Anna Lyåsen HR-Partner Telefon: 070-737 47 1...
Lönelista med samtliga anställda på DIGG
Response by Authority For Digital Management to Martin Nilsson on .

Handled by postal mail.

Hej, Vi behöver din adress för att kunna skicka handlingarna till dig. Med vänlig hälsning Registrator Digg – Myndigheten för digital förvaltning Ag...
Varumärken inom IT-infrastruktur
Response by Swedish Defence Research Agency to Emelie on .

Refused.

Hej, Bifogat finner du efterfrågat beslut. Med vänliga hälsningar, ________________________________ Kaj Calissendorff Jurist Forskningsstöd FOI Tot...