Browse and search requests

  

About 105 FOI requests found

Får MHF och NTF bidrag av oss?
Follow up sent to Västra Götalandsregionen by Anders Eriksson on .

Awaiting classification.

Till Regionstyrelsen, Förlåt ett litet skrivfel. Jag råkade skriva 69 % men rätt uppgift är 68 % vilket ni själva kan se. Om utlämnandet är förknip...
This is the mail system at host handlingar.se. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It'...
Konsekvensbedömning, Unikum
Response by Municipality of Uppsala to J Johnson on .

Awaiting classification.

Hej! Tack för ditt mejl! Jag har vidarebefordrat det till registrator för utbildningsförvaltningen för hantering. Vänliga hälsningar, CECILIA KARLS...
Bidrag till Propell sen 2004
Response by Hudiksvall Municipality to Uppenbar Pseudonym on .

Awaiting classification.

Hej, Det finns inga handlingar i vårt kommunarkiv som rör din förfrågan för året 2004. Vänliga hälsningar Kommunarkivet Hudiksvalls kommun Besöksadr...
Solveig Krook,   Bifogar enligt begäran de nio (9) ansökningar från MHF, enbart huvuddokumenten, ett per ansökan, som är störst vad gäller de ansö...
Tack för ditt mejl! Det kommer att skickas vidare till rätt person som sedan återkommer till dig. Ärenden som rör dig som patient kan vi inte svar...
Hej,   Här kommer efterfrågad lista i excelformat. Vi använder oss utav koordinatsystemet Sweref 99 TM.   Med vänlig hälsning   Malin Rind...
Hej Rutger. Webbplatsen webbutbildning.msb.se använder ingen bakomliggande plattform.   /Vänligen Carina Dorst --------------------------------...
Underlag om användning av elchockvapen
Response by Police Authority to Uppenbar Pseudonym on .

Awaiting classification.

  Hej!   Ärendet är avslutat och det finns inget mer att tillägga. Vi har skickat det du har efterfrågat. Du kommer inte att bli debiterad fö...
Till Lindholmen Science park, Nyligen har AI Sweden släppt sin "AI-strategi för Sverige". Som jag förstår det är ni formellt sett ägare till AI Swede...
Hej! Vi har tagit emot ditt ärende om "Begäran om utlämnande av allmän handling gällande MHF" och det har fått ärendenummer TRV 2024/47375. Vi sva...
Hej! Vi har tagit emot ditt ärende om "Begäran om utlämnande av allmän handling gällande utredningar avseende NTF och MHF" och det har fått ärendenu...
Hej, Bifogar föreläggande och utlåtande för skyddsrum 153988-1. Med vänlig hälsning Malin Rindestrand Skyddsrumshandläggare Myndigheten för samh...
Offentliga upphandlingar statistik
Response by Armed Forces to Anders on .

Awaiting classification.

  Hej,   Bifogat finner Du svar gällande de uppgifter Du begärt i ärende FM2024-9401.     Med vänlig hälsning, Utlämningsfunktionen [1...
Lönelista samtliga anställda hos PTS
Response by Post and Telecom Authority to Martin Nilsson on .

Awaiting classification.

Hej, Här kommer den begärda lönelistan. Vänliga hälsningar, ___________________________   Siamak Dehghan HR-administratör Post- och telestyrelsen...
Ta del av avtal och fakturor
Response by Nacka municipality to J Hammarlund on .

Awaiting classification.

Hej, Här kommer även orderbekräftelsen. Vänliga hälsningar! Registratur Nacka kommun                                                             ...
Lönelista avd 64, 74 och barnakuten
Response by Södersjukhuset AB to Anna on .

Waiting clarification.

Hej! Jag kan ta fram uppgifterna som du eftersöker. Vi mailar inte den typen av information så du är välkommen att hämta handlingarna i receptionen på...
Avtal eller fakturor från Canucci?
Response by Skellefteå municipality to J Hammarlund on .

Awaiting classification.

Hej, Jag har sökt i vår avtalsdatabas och kan inte se att vi har några avtal med Canucci AB.   MVH Inköpsenheten   Från: J Hammarlund <[Re...
Fakturor eller avtal från Canucci?
Response by Region Västerbotten to J Hammarlund on .

Awaiting classification.

Hej! Jag har sökt i vårt upphandlingssystem och regionens diarium samt stämt av med leverantörfaktureringsavdelningen och vi hittar inget om företag C...
Lönelista för Miljöenheten
Response by Region Stockholm to Fredrin on .

Awaiting classification.

Hej! Här kommer uppgifterna. Med vänlig hälsning Registraturen Nina Kallin Huvudregistrator Kansli Direkt: 08-123 142 17 E-post: [e-postadress] Re...
Mottagningsbevis Riksdagens ombudsmän (JO) har tagit emot din anmälan 2024-03-25 och den har fått diarienummer 2768-2024. Observera att det inte g...
Polisanmälning av NTF som saknas
Follow up sent to The Swedish Transport Administration by Johan Larsson on .

Awaiting classification.

Till Trafikverket, Kom igen nu verket!! Ni skrev för över en månads sen "Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt"!!!!!!! Är de okej att...
Du anger i din begäran att du begärt ut handling den 15 januari 2024. Någon sådan begäran har inte inkommit till myndigheten. Av de uppgifter du anger...
Hej och tack för ditt epostmeddelande.   Vi hanterar ditt ärende så snart som möjligt. Ärenden som inkommer efter kl. 15.00 hanteras nästa vardag....
Underlag placering av nya sjukhuset
Response by Kiruna municipality to H on .

Awaiting classification.

Hej Helena, Bifogat är lokaliseringsutredningen som kommer att behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott idag (25/3). Återkoppla om det finns något...