Browse and search requests

  

About 88 FOI requests found

Hej! Här kommer Stiftelsen Stockholms läns museums arkivbeskrivning från 2019. Innehåller stämmer fortfarande, men stiftelsen är upplöst sedan början a...
Hej! Tack för din fråga. Stiftelsen Upplandsmuseet arbetar för närvarande med en arkivbeskrivning som planeras vara färdigställd under 2024. Någon tid...
Hej! Tack för frågan och ursäkta att svaret dröjt. Kommunens arkivbeskrivning har vi dessvärre inte hos oss. Kommunen är stiftare för stiftelsen Lä...
Till Trafikverket, Jag tycker fortfarande att detta system är krångligt och det har hänt flera gånger att jag tvingats skriva om efter att det jag s...
Mail
Response by Sjöbo municipality to Stine Christophersen on .

Awaiting classification.

Hej Stine! Bifogat finner du en lista över mail enligt din begäran. Med vänlig hälsning Jeanette Fjellström  Förvaltnings-/Nämndsekreterare Ledning...
Hej, Bifogar lönelista enligt önskemål. Jag önskar dig en fortsatt fin dag.   Hälsningar   Anna Lyåsen HR-Partner Telefon: 070-737 47 1...
Lönelista med samtliga anställda på DIGG
Response by Authority For Digital Management to Martin Nilsson on .

Handled by postal mail.

Hej, Vi behöver din adress för att kunna skicka handlingarna till dig. Med vänlig hälsning Registrator Digg – Myndigheten för digital förvaltning Ag...
Hej Sara, Jag uppfattar det som att du söker kommunens handlingar och får då hänvisa dig till denna adress [e-postadress]. Vänliga hälsningar Maria...
Varumärken inom IT-infrastruktur
Response by Swedish Defence Research Agency to Emelie on .

Awaiting classification.

Hej, Bifogat finner du efterfrågat beslut. Med vänliga hälsningar, ________________________________ Kaj Calissendorff Jurist Forskningsstöd FOI Tot...
Hej Sara, Tack för din fråga. Jag bifogar den efterfrågade handlingen nedan. Med vänliga hälsningar Registrator Box 14095, 104 41 Stockholm Besöksa...
Hej! Bifogar här en länk till den information du söker. https://dalarnasmuseum.se/om-museet/organisation/ Med vänlig hälsning Anna Brorsson Ad...
Det här är inte till oss. Hälsningar STIFTELSEMEDEL.SE Tor-Björn Willberg Skickat i all hast från luren...
Hej Sara. Vi arkiverar enligt vår dokumenthanteringsplan. Avtal förvaras i en diariemapp. De avtal som kommer i pappersform skannas in och förvar...
Hej! Här kommer den senaste versionen av Västerbottens museum arkivbeskrivning. Det kommer att ske en uppdatering av den nu i december, så meddela om...
Hej! Bifogat finns Arkivbeskrivning för Forum för levande historia. Med vänliga hälsningar, Maja Hallerfors Arkivarie och registrator telefon: +46...
Hej!   Regionmuseet Skåne är en stiftelse och inte en del av Kristianstads kommun, så om du söker kommunens arkivbeskrivning får du den genom att...
Hej, Du har skrivit till myndigheten Statens museer för världskultur som inte är en kommun. Vill du ändå begära ut dessa handlingar? Vänliga hälsnin...
Hej! Vi har emottagit din begäran om " kommunens arkivbeskrivning och/eller beskrivning av organisationens allmänna handlingar". Nu har du mejlat ett...
Hej, Bifogar önskad handling. Registrator Moderna Museet Skeppsholmen, Stockholm Tel: +46 8 5202 3672 Mob: +46 733 060 950 Adress/Postal address: Bo...
Hej Sara, Jag jobbar för närvarande på en uppdatering av museets arkivbeskrivning då nuvarande är över 20 år gammal. Kärnan i den är på många sett den...
Hej! Västergötlands museums arkivbeskrivningar finns på vår hemsida: https://vastergotlandsmuseum.se/samlingar/arkiv/vara-arkiv/ Arkivförteckningarna ö...
Hej Sara, Bifogar SMTM:s arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan. Allt gott, Jonna Kindestam Registrator och administrativt stöd / Senior Regi...
Arkivbeskrivning eller beskrivning av verksamhetens allmänna handlingar
Response by National Museum to Sara Kleppe on .

Awaiting classification.

Hej Sara, Här kommer länk till Nationalmuseums arkivbeskrivning: https://www.nationalmuseum.se/assets/Dokument/Arkivbeskrivning-NM-2018.pdf Den finns t...
Hej, Bifogat finner du arkivbeskrivning för Statens centrum för arkitektur och design (ArkDes). Vänliga hälsningar Registrator Statens centrum för a...
Hej Sara,   Tack för ditt mejl och förfrågan om allmän handling.   Nedan länk är en beskrivning av verksamhetens allmänna handlingar.   htt...