Uppenbar Pseudonym

Till Tierps kommun,

Hej, jag önskar öppna maskinläsbara data om era badplatser. Tex https://www.tierp.se/underwebbar/badhus-...

Jag önskar mig tex en fil i formatet CSV med:
* namn
* id om ni har en databas eller API där vi kan hämta strukturerad information om badplatsen
* geodata lat/lon
* m.m.

Vi vill gärna veta så mycket som möjligt, se specifikationen för badplatser här för en ide om vad vi önskar veta: https://lankadedata.se/spec/badplatser/

Den här begäran görs enligt lagen om öppna data, så ni har 4 veckor på er att lämna ut (ni har redan datan digitalt på er hemsida ser jag så det behöver ni inte utreda).

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Medborgarservice, Tierp Municipality

Hej,
Tack för ditt mejl.

Ditt ärende har fått ärendenummer: 2024KC1407

Vi kommer att återkoppla till dig så snart som möjligt.
Våra öppettider vardagar:
Besök: 7.30-16.00
Telefon: 9.00-16.00

[1]Så här behandlar vi dina personuppgifter

Med vänlig hälsning

____Medborgarservice________________
Tierps kommun
Centralgatan 7, 815 80 Tierp
Telefon 0293-21 80 88
Telefax 0293-129 69
E-post [2][e-postadress]
Internet [3]www.tierp.se
____________________________________

References

Visible links
1. https://www.tierp.se/gdpr
2. mailto:[e-postadress]
3. http://www.tierp.se/

Medborgarservice, Tierp Municipality

Hej,

Tack för att du kontaktat oss.

Din begäran har skickats vidare till berörd handläggare.

Detta ärende kommer att gallras vid inaktualitet.

 

Med vänlig hälsning
Teres Hamberg
_____Medborgarservice________________
Tierps kommun
Centralgatan 7, 815 80 Tierp
Telefon 0293-21 80 88
Telefax 0293-129 69
E-post: [1][e-postadress]
Internet [2]www.tierp.se
[3]Så här behandlar vi dina personuppgifter
____________________________________

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.tierp.se/
3. https://www.tierp.se/gdpr

Pia Gunilla Viola Ström, Tierp Municipality

1 Attachment

Hej

 

Här är koordinater till våra naturbad.

 

Mer info finns på vår hemsida om de olika baden.

Har tyvärr det inte som maskinläsningsbara  data.

 

Vänligen/

Gunilla Ström

Enhetschef fritid, bad och friluftsliv, Tierps kommun, Grevegatan 19-21,
815 80 Tierp,

0293-21 83 24, [1]www.tierp.se

 

[2]Så här behandlar vi dina personuppgifter

 

Från: Medborgarservice <[e-postadress]>
Skickat: den 12 januari 2024 10:05
Till: Pia Gunilla Viola Ström <[e-postadress]>
Ämne: VB: Begäran om allmän handling [2024KC1407] från Medborgarservice

 

Hej,

Du har blivit tilldelad en begäran om allmän handling.

   

Här får du information om hur du hanterar en begäran.

1.  Begäran om allmän handling

Enligt offentlighetsprincipen har alla rätt att ta del av de allmänna
handlingar som är offentliga. Utlämnande av handlingen ska ske skyndsamt,
vilket innebär att det normalt sett ska ske samma dag. Den som begär en
handling har rätt att var anonym. Handläggaren, eller annan person - den
som har handlingen i sin vård (se delegationsordningen), gör en prövning
om handlingen kan lämnas ut.

2.  Prövning av en begäran

Om inga hinder finns efter prövning så svarar handläggaren beställaren och
lämnar ut handlingen. Om handlingen inte i sin helhet kan lämnas ut – ska
den som begär handlingen i samband med utlämnandet få information om
skälen till maskeringen av uppgifter och att ett formellt avslagsbeslut
kan begäras.

3.  Formellt avslagsbeslut på en begäran

Om handlingen inte alls kan lämnas ut efter prövning.
Ska, om det begärs ett formellt avslagsbeslut redan från början när
begäran kommer in – eller om det krävs ett avslagsbeslut (utan att det
begärs) så skrivs ett sådant.

Ett formellt avslags beslut skrivs av kommunjuristen eller
kommundirektören. I de fallen ska begäran om avslagsbeslut och
avslagsbeslut registreras som ett ärende i Lex.

     4. Gallring av en begäran

En begäran ska gallras från din Outlook (även funktionsbrevlåda) så fort
den har besvarats. Det gäller även när den har överlämnats till någon
kollega/handläggare som ska besvara. Den handläggaren ska i sin tur också
gallra den direkt efter utlämnande. (Gäller inte där begäran om formellt
avslagsbeslut har begärts och/eller upprättats, förrän efter att beslutet
har registrerats i Lex)

Enligt OSL så har den som begär en handling rätt att var anonym och rätten
att en begäran inte ska kunna spåras. En begäran klassas dock som en
allmän handling enl. OSL när den kommer in till kommunen och kan begäras
ut.

I och med att KS har beslutat om att vi kan gallra den typen av handlingar
efter inaktualitet så minskar möjligheten för spårbarheten, och det
stärker anonymiteten. (Dokumenthanteringsplanen 3.0,  2.1.3 Redovisa,
hantera & lämna ut allmänna handlingar)

Rutin och taxa

”Rutin - Utlämnande av allmänna handlingar” hur du hanterar ett utlämnande
– finns på kommunens [3]Intranät
” Taxa för kopior, avskrifter och utskrifter” som kan tillämpas – finns på
kommunens [4]Hemsida

Hänvisning:

[5]TF 2 kap - Om allmänna handlingar offentlighet
[6]OSL 6 kap - Utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter,
överklagande m.m.

 

 

 

 

Med vänlig hälsning

Åsa Joelsson

_____Medborgarservice________________
Tierps kommun
Centralgatan 7, 815 80 Tierp
Telefon 0293-21 80 88
Telefax 0293-129 69
E-post: [7][e-postadress]
Internet [8]www.tierp.se
[9]Så här behandlar vi dina personuppgifter
____________________________________

Från: Uppenbar Pseudonym <[10][Registrators #2105 e-postadress]>
Skickat: den 11 januari 2024 20:53
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Tierps kommun
<[11][Tierps kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Öppna data om badplatser

Till Tierps kommun,

Hej, jag önskar öppna maskinläsbara data om era badplatser. Tex
[12]https://www.tierp.se/underwebbar/badhus-...

Jag önskar mig tex en fil i formatet CSV med:
* namn
* id om ni har en databas eller API där vi kan hämta strukturerad
information om badplatsen
* geodata lat/lon
* m.m.

Vi vill gärna veta så mycket som möjligt, se specifikationen för
badplatser här för en ide om vad vi önskar veta:
[13]https://lankadedata.se/spec/badplatser/

Den här begäran görs enligt lagen om öppna data, så ni har 4 veckor på er
att lämna ut (ni har redan datan digitalt på er hemsida ser jag så det
behöver ni inte utreda).

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[14]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:
[15][Registrators #2105 e-postadress]

Är [16][Tierps kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Tierps kommun? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [17][e-postadress]:
[18]https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[19]https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------
OBS:Det här e-postmeddelandet har sitt ursprung utanför kommunen. Klicka
inte på länkar eller öppna bifogade filer om du inte känner igen
avsändaren och vet att innehållet är säkert. Är du osäker så kontaktar du
IT-support.

References

Visible links
1. http://www.tierp.se/
2. https://www.tierp.se/gdpr
3. https://insidan.tierp.se/dokument-och-st...
4. https://www.tierp.se/download/18.30b903e...
5. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
6. file:///tmp/foiextract20240207-190563-1yyjzgc#A2
7. mailto:[e-postadress]
8. http://www.tierp.se/
9. https://www.tierp.se/gdpr
10. mailto:[Registrators #2105 e-postadress]
11. mailto:[Tierps kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
12. https://www.tierp.se/underwebbar/badhus-...
13. https://lankadedata.se/spec/badplatser/
14. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
15. mailto:[Registrators #2105 e-postadress]
16. mailto:[Tierps kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
17. mailto:[e-postadress]
18. https://handlingar.se/change_request/new...
19. https://handlingar.se/help/officers