Handlingar om våld i nära relationer och HSLF-FS 2022:39

The request was successful.

Uppenbar Pseudonym

Till Region Västernorrland,

Jag önskar en lista över alla handlingar från år 2000 som handlar om HSLF-FS
2022:39 med titeln "Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
om våld i nära relationer" och som matchar på "våld i nära relationer" "förebyggande av våld" "upptäcka våld i nära relationer" och liknande.

Jag önskar listan i maskinläsbar form så jag enkelt kan behandla den. Tex CSV-format.

(denna begäran är enligt lagen om öppen data, se DIGGs hemsida för detaljer om handläggningen)

Bakgrund:
"Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Både kvinnor och män utsätts men kvinnor drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld. Förövaren är i majoriteten av fallen en man. [...]
Regeringen har beslutat om en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Den pågår mellan åren 2017–2026."
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapss...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

fb.region.västernorrland, Region Västernorrland

Ditt meddelande har kommit till Region Västernorrlands diarium.
Meddelandet öppnas under dagen eller nästkommande vardag vid helgdag.
Därefter fördelas det till handläggare/enhet/vårdenhet.

Aktuell information om vaccination mot covid-19 finns alltid på
[1]Vaccination mot covid-19 - 1177 Vårdguiden.

Om du önskar kontakta vården, rekommenderar vi i första hand att du gör
det direkt genom [2]1177s säkra e-tjänster. På 1177.se "[3]Hitta Vård"
finns även övrig kontaktinformation om man inte har möjlighet att använda
e-tjänsterna som erbjuds.

 

Med vänlig hälsning

Registrator

Diariet

Region Västernorrland

References

Visible links
1. https://www.1177.se/Vasternorrland/sjukd...
2. https://www.1177.se/Vasternorrland/om-11...
3. https://www.1177.se/Vasternorrland/hitta...

fb.region.västernorrland, Region Västernorrland

Ditt meddelande har kommit till Region Västernorrlands diarium.
Meddelandet öppnas under dagen eller nästkommande vardag vid helgdag.

Därefter fördelas det till handläggare/enhet/vårdenhet.

Med vänlig hälsning

Registrator

 

fb.region.västernorrland, Region Västernorrland

2 Attachments

  • Attachment

    Handlingar v ld i n ra relation 2000 2024 01 25.csv

    23K Download

  • Attachment

    Handlingar v ld i n ra relation 2000 2024 01 25.xlsx

    17K Download View as HTML

Hej!

Bifogar den information vi hittat enligt din begäran.

Med vänlig hälsning
Registrator
REGION VÄSTERNORRLAND

Område Stöd och samordning

Regionadministration

Diariet
0611-800 95
Telefontid 08.00-11.30

[1][Region Västernorrland e-postadress för begäran om allmän handling]

När du skickar e-post till Region Västernorrland behandlar vi dina
personuppgifter. Mer information om hur dina personuppgifter behandlas
hittar du på Region Västernorrlands webbplats, [2]www.rvn.se/gdpr

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2120 e-postadress]>
Skickat: den 24 januari 2024 12:40
Till: fb.region.västernorrland
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Handlingar om våld i nära
relationer och HSLF-FS 2022:39
 
Till Region Västernorrland,

Jag önskar en lista över alla handlingar från år 2000 som handlar om
HSLF-FS
2022:39 med titeln "Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
om våld i nära relationer" och som matchar på "våld i nära relationer"
"förebyggande av våld" "upptäcka våld i nära relationer" och liknande.

Jag önskar listan i maskinläsbar form så jag enkelt kan behandla den. Tex
CSV-format.

(denna begäran är enligt lagen om öppen data, se DIGGs hemsida för
detaljer om handläggningen)

Bakgrund:
"Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Både kvinnor och män
utsätts men kvinnor drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld.
Förövaren är i majoriteten av fallen en man. [...]
Regeringen har beslutat om en nationell strategi för att förebygga och
bekämpa mäns våld mot kvinnor. Den pågår mellan åren 2017–2026."
[3]https://www.socialstyrelsen.se/kunskapss...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[4]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:
[Registrators #2120 e-postadress]

Är [Region Västernorrland e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Region Västernorrland? Om så är fallet,
kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[e-postadress]:
[5]https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[6]https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[Region Västernorrland e-postadress för begäran om allmän handling]
2. http://www.rvn.se/gdpr
3. https://www.socialstyrelsen.se/kunskapss...
4. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
5. https://handlingar.se/change_request/new...
6. https://handlingar.se/help/officers