Lönelista för samtliga anställda på Vetenskapsrådet

The request was successful.

Till Vetenskapsrådet,

Jag skulle vilja begära ut Lönelista för samtliga anställda på Vetenskapsrådet.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Uppenbar Pseudonym

registrator, The Swedish Research Council

1 Attachment

Hej,

Bifogat finner du handlingen du begärt.

Vänliga hälsningar,

Leon Ortler
Registrator
Enheten för juridik, arkiv och registratur
Vetenskapsrådet
101 38 Stockholm
www.vr.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Tomas <[Registrators #2107 e-postadress]>
Skickat: den 12 januari 2024 20:50
Till: registrator <[VR e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista för samtliga anställda på Vetenskapsrådet

Till Vetenskapsrådet,

Jag skulle vilja begära ut Lönelista för samtliga anställda på Vetenskapsrådet.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2107 e-postadress]

Är [VR e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Vetenskapsrådet? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Hej Leon,

Tack! Jag var lite otydlig. Jag skulle vilja få en tabell med allas namn, organisationsenhet, befattning, och lön.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,
Uppenbar Pseudonym

registrator, The Swedish Research Council

1 Attachment

Hej,

Bifogat finner du handlingen du begärt.

Vänliga hälsningar,

Leon Ortler
Registrator
Enheten för juridik, arkiv och registratur
Vetenskapsrådet
101 38 Stockholm
www.vr.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Tomas <[Registrators #2107 e-postadress]>
Skickat: den 17 januari 2024 19:01
Till: registrator <[VR e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista för samtliga anställda på Vetenskapsrådet

Hej Leon,

Tack! Jag var lite otydlig. Jag skulle vilja få en tabell med allas namn, organisationsenhet, befattning, och lön.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,
Uppenbar Pseudonym

show quoted sections