Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Lönelista för samtliga anställda på Vetenskapsrådet'.

Efternamn
Förnamn
Orgenhet
Befattning
Lön
Svallfors
Stefan
2010 Ledning
Huvudsekreterare
110200
Olsson
Lisbeth
2010 Ledning
Huvudsekreterare
107000
Oldgren
Jonas
2010 Ledning
Huvudsekreterare
127200
Bjelke
Katarina
2010 Ledning
Generaldirektör
130150
Durbeej-Hjalt
Madeleine
2010 Ledning
Huvudsekreterare
109400
Nilsson
Pernilla
2010 Ledning
Huvudsekreterare
105000
Marklund
Mattias
2010 Ledning
Huvudsekreterare
106700
Thuveson
Maria
2020 Ledning - RD
Rådsdirektör
100000
Grankvist
Pia
2110 Förvaltningsavdelning
Ekonomichef
85500
Gezelius
Marie
2120 Enheten för styrning och samordning
GD-sekreterare
47000
Bergqvist
Carina
2120 Enheten för styrning och samordning
Verksamhetsstrateg
55925
Nordstrand
Kerstin
2120 Enheten för styrning och samordning
Samordnare
58100
Nilsson
Tanja
2120 Enheten för styrning och samordning
Koordinator
54175
Bolin
Jan
2120 Enheten för styrning och samordning
Enhetschef
69500
Porsfelt
Dan
2120 Enheten för styrning och samordning
Koordinator
53400
Rügheimer
Louise
2120 Enheten för styrning och samordning
Koordinator
56100
Carlsbecker
Annelie
2120 Enheten för styrning och samordning
Kansliansvarig
57850
Johansen
Jeanette
2120 Enheten för styrning och samordning
Kansliansvarig
56650
Olsson
Emma
2120 Enheten för styrning och samordning
Koordinator
56900
Sundin
Anders
2120 Enheten för styrning och samordning
Koordinator
53500
Källström
Magdalena
2120 Enheten för styrning och samordning
Verksamhetscontroller
55550
Kylberg
Karin
2120 Enheten för styrning och samordning
Koordinator
54750
Mellkvist-Roos
Abraham
2120 Enheten för styrning och samordning
Samordnare
51750
Olsson
Mia
2120 Enheten för styrning och samordning
Forskningssekreterare
50000
Bergqvist Ampel
Linda
2120 Enheten för styrning och samordning
Koordinator
58775
Westholm
Lisa
2120 Enheten för styrning och samordning
Koordinator
53850
Postol
Birgit
2130 Enheten för juridik, arkiv och registratur
Administratör
39400
Delgado Mendoza
Marysabel
2130 Enheten för juridik, arkiv och registratur
Administratör
34500
Ålund
Mikael
2130 Enheten för juridik, arkiv och registratur
Jurist
68000
Ortler
Leon
2130 Enheten för juridik, arkiv och registratur
Registrator
39500
Bergstrand
Per
2130 Enheten för juridik, arkiv och registratur
Jurist
62500
Söderqvist
Victoria
2130 Enheten för juridik, arkiv och registratur
Chefsjurist
71500

Egerö
Hedvig
2130 Enheten för juridik, arkiv och registratur
Arkivarie
40800
Kleman
Susanne
2130 Enheten för juridik, arkiv och registratur
Jurist
45500
Berg
Anton
2130 Enheten för juridik, arkiv och registratur
Arkivarie
40350
Winiarski
Jacob
2130 Enheten för juridik, arkiv och registratur
Jurist
49700
Åström
Camilla
2141 Enheten för HR
HR-specialist
50900
Öberg Pearson
Johanna
2141 Enheten för HR
HR-chef
64000
Forslund
Cecilia
2141 Enheten för HR
HR-handläggare
41000
Rengby
Malin
2141 Enheten för HR
HR-specialist
46400
Karmhed
Johan
2141 Enheten för HR
HR-handläggare
41300
Nilsson-Rask
Pia
2142 Enheten för ekonomi
Ekonomihandläggare
42900
Meissl
Viking
2142 Enheten för ekonomi
Ekonomihandläggare
38200
Perséus
Lissi
2142 Enheten för ekonomi
Projektekonom
46000
Wallenstein
Ingrid
2142 Enheten för ekonomi
Controller
57000
Weber Wallin
Madeleine
2142 Enheten för ekonomi
Upphandlare
50000
Hyenstrand
Per
2142 Enheten för ekonomi
Ekonomicontroller
57550
Fröjd
Anneli
2142 Enheten för ekonomi
Ekonom
43900
Nygell
Jessica
2142 Enheten för ekonomi
Ekonomihandläggare
42200
Ullberg
Anna-Lena
2142 Enheten för ekonomi
Redovisningsekonom
54850
Andersson
Johan
2142 Enheten för ekonomi
Controller
55850
Hansson
Ida
2142 Enheten för ekonomi
Ekonom
41600
Babovic
Adisa
2142 Enheten för ekonomi
Controller
54950
Malm
Gabriel
2142 Enheten för ekonomi
Controller
49550
Farran
Joseph
2150 Enheten för it
Förvaltningsledare
43850
Berglund
Lars
2150 Enheten för it
It-chef
74200
Ahlberg
Anders
2150 Enheten för it
Förvaltningsledare
63650
Löfvendal
Anna
2150 Enheten för it
Förvaltningsledare
57000
Flodell
Anders
2150 Enheten för it
Förvaltningsledare
57000
Werge
Rikard
2150 Enheten för it
Förvaltningsledare
59000
Qvist
Niklas
2150 Enheten för it
Förvaltningsledare
61500
Forssén
Isabella
2210 Avdelningen för forskningsfinansiering
Administratör
36100
Pettersson
Lucas
2210 Avdelningen för forskningsfinansiering
Avdelningschef
80300
Söderström Tehler
Elisabeth
2220 Enheten för utlysningar
Forskningshandläggare
40250
Eriksson
Anette
2220 Enheten för utlysningar
Forskningshandläggare
40100

Norlin
Paola
2220 Enheten för utlysningar
Forskningshandläggare
40100
Dellacasa Lindberg
Isabel
2220 Enheten för utlysningar
Forskningssekreterare
49300
Haller
Kristian
2220 Enheten för utlysningar
Forskningssekreterare
49600
Ottinger
Teresa
2220 Enheten för utlysningar
Enhetschef
64100
Sundin
Anna
2220 Enheten för utlysningar
Forskningshandläggare
40050
Hillerby Johansson
Marie
2220 Enheten för utlysningar
Forskningshandläggare
36750
Wallenborg Bjelic
Karolina
2220 Enheten för utlysningar
Forskningssekreterare
49700
Jakobsson
Maria
2220 Enheten för utlysningar
Forskningshandläggare
39700
Pettersson
Mattias
2220 Enheten för utlysningar
Förvaltningsledare
55850
Olm
Eric
2220 Enheten för utlysningar
Forskningssekreterare
49100
Wigren Scott
Johan
2220 Enheten för utlysningar
Forskningshandläggare
39700
Sörås Antila
Emilie
2220 Enheten för utlysningar
Forskningshandläggare
40200
Godoy
Erika
2220 Enheten för utlysningar
Forskningshandläggare
42450
Eklöf
Åsa
2220 Enheten för utlysningar
Forskningshandläggare
38500
Renholm
Sebastian
2220 Enheten för utlysningar
Forskningshandläggare
36750
Birberg
Winnie
2230 Enheten för beredningssamordning
Forskningssekreterare
49900
Carlsson
Maria
2230 Enheten för beredningssamordning
Forskningshandläggare
38250
Desmoulins
Carole
2230 Enheten för beredningssamordning
Forskningshandläggare
39650
Hertzman Johansson
Carolina
2230 Enheten för beredningssamordning
Forskningssekreterare
49650
Vallstedt Haeger
Anna
2230 Enheten för beredningssamordning
Enhetschef
63600
Wiklund
Monika
2230 Enheten för beredningssamordning
Systemtestare
49050
Carnwall
Anne
2230 Enheten för beredningssamordning
Forskningssekreterare
50000
Le
Tung
2230 Enheten för beredningssamordning
Forskningshandläggare
38850
Bergström
Eva
2230 Enheten för beredningssamordning
Forskningshandläggare
39650
Parker
Jane
2230 Enheten för beredningssamordning
Forskningshandläggare
38850
Türkoglu
Dilek
2230 Enheten för beredningssamordning
Forskningshandläggare
38200
Yerrapureddy
Radhika
2230 Enheten för beredningssamordning
Systemtestare
38900
Özlü
Emre
2230 Enheten för beredningssamordning
Forskningshandläggare
40150
Peltomäki Levin
Weronika
2230 Enheten för beredningssamordning
Supportkoordinator
41400
Biltekin
Nevra
2230 Enheten för beredningssamordning
Forskningssekreterare
48400
Adamsson
Emelie
2230 Enheten för beredningssamordning
Forskningssekreterare
50000
Packalén
Sara
2230 Enheten för beredningssamordning
Forskningssekreterare
48400
Mannerström
Chunmei
2230 Enheten för beredningssamordning
Systemtestare
38200

Hardardottir
Maria Sif
2230 Enheten för beredningssamordning
Kravanalytiker
46000
Larsson Östergren
Sven
2240 Enheten för uppföljning
Forskningshandläggare
38000
Johansén
Annika
2240 Enheten för uppföljning
Forskningshandläggare
39500
Wallenius
Lise-Lotte
2240 Enheten för uppföljning
Forskningshandläggare
32550
Mansén
Anethe
2240 Enheten för uppföljning
Forskningssekreterare
49500
Ågren
Mattias
2240 Enheten för uppföljning
Forskningshandläggare
37900
Mattsson
Cecilia
2240 Enheten för uppföljning
Forskningshandläggare
38000
Glimster
Nina
2240 Enheten för uppföljning
Forskningshandläggare
37500
Gröning
Mikael
2240 Enheten för uppföljning
Enhetschef
65300
Gustafsson
Daniel
2240 Enheten för uppföljning
Forskningshandläggare
36850
Rökaeus
Nina
2240 Enheten för uppföljning
Forskningssekreterare
49100
Wangel
Sofie
2240 Enheten för uppföljning
Forskningshandläggare
38700
Tistedt
Petter
2240 Enheten för uppföljning
Forskningssekreterare
48000
Hierofani
Patricia Yocie
2240 Enheten för uppföljning
Forskningssekreterare
49100
Dahl
Justiina
2240 Enheten för uppföljning
Forskningssekreterare
49100
Chau
Emmie
2240 Enheten för uppföljning
Forskningshandläggare
35800
Rehn
Joar
2240 Enheten för uppföljning
Forskningshandläggare
37700
Olsson
Caroline
2240 Enheten för uppföljning
Forskningshandläggare
39500
Lindell
Johan
2310 Avdelningen för forskningspolitik
Avdelningschef
82500
Marin Pedrera
Laura
2310 Avdelningen för forskningspolitik
Kansliansvarig
61300
Fagerstedt
Patriq
2320 Enheten för forskningspolitisk rådgivning
Forskningssekreterare
52400
Starborg
Maria
2320 Enheten för forskningspolitisk rådgivning
Forskningssekreterare
53600
Törnqvist
Stefan
2320 Enheten för forskningspolitisk rådgivning
Kansliansvarig
58000
Mattsson
Viktoria
2320 Enheten för forskningspolitisk rådgivning
Samordnare
65000
Frykman
Susanne
2320 Enheten för forskningspolitisk rådgivning
Forskningssekreterare
54000
Sjöstedt
Elisabeth
2320 Enheten för forskningspolitisk rådgivning
Enhetschef
64200
Beramendi Heine
Ana
2320 Enheten för forskningspolitisk rådgivning
Forskningssekreterare
50200
Lindholm
Maria
2320 Enheten för forskningspolitisk rådgivning
Analytiker
54700
Devine
Ellenor
2320 Enheten för forskningspolitisk rådgivning
Analytiker
50000
Devine
Ellenor
2320 Enheten för forskningspolitisk rådgivning
Analytiker
50000
Hansson
Gustav
2320 Enheten för forskningspolitisk rådgivning
Analytiker
53100
Lahiri
Shawon
2320 Enheten för forskningspolitisk rådgivning
Analytiker
48000
Hedström
Elisabeth
2320 Enheten för forskningspolitisk rådgivning
Analytiker
49000

Järvelin
Anni
2320 Enheten för forskningspolitisk rådgivning
Analytiker
51300
Dohnhammar
Ulrica
2320 Enheten för forskningspolitisk rådgivning
Forskningssekreterare
49900
Renner
Lena
2320 Enheten för forskningspolitisk rådgivning
Analytiker
51500
Dellstig
David
2320 Enheten för forskningspolitisk rådgivning
Analytiker
52000
Söderqvist
Lisbeth
2330 Enheten för forskningspolitisk analys och 
Analytiker
52900
utvärdering
Horwath
Ulrica
2330 Enheten för forskningspolitisk analys och 
Administratör
34600
utvärdering
Quist
Maud
2330 Enheten för forskningspolitisk analys och 
Analytiker
57200
utvärdering
Hermansson
Kenth
2330 Enheten för forskningspolitisk analys och 
Analytiker
53500
utvärdering
Bergström
Maria
2330 Enheten för forskningspolitisk analys och 
Analytiker
53850
utvärdering
Wickström Östervall
Linnea
2330 Enheten för forskningspolitisk analys och 
Analytiker
51450
utvärdering
Weström
Anders
2330 Enheten för forskningspolitisk analys och 
Enhetschef
64200
utvärdering
Tegler Jerselius
Kristina
2330 Enheten för forskningspolitisk analys och 
Analytiker
57000
utvärdering
Mowafi
Frida
2330 Enheten för forskningspolitisk analys och 
Analytiker
53300
utvärdering
Lagerholm
Magnus
2330 Enheten för forskningspolitisk analys och 
Analytiker
52500
utvärdering
Tegerstedt
Karin
2330 Enheten för forskningspolitisk analys och 
Analytiker
52100
utvärdering
Krigh
Andreas
2330 Enheten för forskningspolitisk analys och 
Analytiker
52700
utvärdering
Anaya De Carlsson
Karla
2330 Enheten för forskningspolitisk analys och 
Analytiker
53500
utvärdering
Fanger
Johan
2330 Enheten för forskningspolitisk analys och 
Analytiker
46400
utvärdering
Petersson
Gustav
2330 Enheten för forskningspolitisk analys och 
Analytiker
52500
utvärdering
Jonsson
Mikael
2410 Kommunikationsavdelningen
Avdelningschef
80100
Billgren Askwall
Cecilia
2410 Kommunikationsavdelningen
Samordnare
76000
Fleetwood Gassner
Anna Maria
2420 Enheten för strategiskt kommunikationsstöd
Rådgivare
52650
Romanus
Ragnhild
2420 Enheten för strategiskt kommunikationsstöd
Kommunikatör
48500
Johansson Falk
Tutti
2420 Enheten för strategiskt kommunikationsstöd
Kommunikatör
52500
Bjers
Anders
2420 Enheten för strategiskt kommunikationsstöd
Kommunikatör
48100
Bohman
Magnus
2420 Enheten för strategiskt kommunikationsstöd
Kommunikatör
44900
Nygård
Stefan
2420 Enheten för strategiskt kommunikationsstöd
Vaktmästare
35000
Hed
Lena
2420 Enheten för strategiskt kommunikationsstöd
Kommunikatör
51650
Håkansson
Susanne
2420 Enheten för strategiskt kommunikationsstöd
Enhetschef
65500
Löfgren
Gustav
2420 Enheten för strategiskt kommunikationsstöd
Kommunikatör
43705
Bäcklin
Lotta
2420 Enheten för strategiskt kommunikationsstöd
Kommunikatör
49250
Truedsson
Marlene
2420 Enheten för strategiskt kommunikationsstöd
Kommunikatör
50300
Fogelqvist Danielsson
Anna
2420 Enheten för strategiskt kommunikationsstöd
Administratör
34050

Lindberg
Kajsa
2420 Enheten för strategiskt kommunikationsstöd
Kommunikatör
51450
Werner
Pamela
2420 Enheten för strategiskt kommunikationsstöd
Kommunikatör
44000
Blomstrand
Maria
2420 Enheten för strategiskt kommunikationsstöd
Kommunikatör
47050
Hultgren
Malin
2420 Enheten för strategiskt kommunikationsstöd
Kommunikatör
47000
Olsson
Carina
2430 Enheten för digital kommunikation
Webbredaktör
42300
Tillhammar
Peter
2430 Enheten för digital kommunikation
Kommunikatör
48400
Sjölin
Anna
2430 Enheten för digital kommunikation
Förvaltningsledare
44550
Barkeman
Eva
2430 Enheten för digital kommunikation
Redaktör
50200
Karlsson
Ingela
2430 Enheten för digital kommunikation
Digital strateg
54400
Lundbäck
Danil
2430 Enheten för digital kommunikation
Projektledare
44300
Bjurel
Jessika
2430 Enheten för digital kommunikation
Enhetschef
65100
Aby
Emma
2430 Enheten för digital kommunikation
Kommunikatör
41900
Tuncel
Sara
2430 Enheten för digital kommunikation
Redaktör
53000
Sundström
Lisa
2430 Enheten för digital kommunikation
Kommunikatör
49000
Ärlsjö Gillgren
Hillevi
2430 Enheten för digital kommunikation
Förvaltningsledare
51000
Careborg
Kristina
2430 Enheten för digital kommunikation
Webbredaktör
44000
Björling
Sofie
2510 Avdelningen för forskningsinfrastruktur
Avdelningschef
80800
Holmberg
Johan
2520 Enheten för infrastrukturstöd
Senior rådgivare
59100
Berglund
Helena
2520 Enheten för infrastrukturstöd
Forskningssekreterare
53900
Andersson
Tomas
2520 Enheten för infrastrukturstöd
Forskningssekreterare
54000
Laine
Mikaela
2520 Enheten för infrastrukturstöd
Eu-handläggare
37250
Bergvall
Charlotta
2520 Enheten för infrastrukturstöd
Forskningshandläggare
34200
Jakobsson
Camilla
2520 Enheten för infrastrukturstöd
Forskningssekreterare
55600
Bylin
Susanna
2520 Enheten för infrastrukturstöd
Forskningssekreterare
54350
Carlmark Malkoch
Anna
2520 Enheten för infrastrukturstöd
Enhetschef
66000
Carlsson
Jenny
2520 Enheten för infrastrukturstöd
Forskningssekreterare
49000
Rapp
Mikaela
2520 Enheten för infrastrukturstöd
Samordnare
60975
Jonsell
Ulf
2520 Enheten för infrastrukturstöd
Forskningssekreterare
53850
Hamberg
Mathias
2520 Enheten för infrastrukturstöd
Forskningssekreterare
54600
Hellsing
Maja
2520 Enheten för infrastrukturstöd
Forskningssekreterare
53050
Sandström
Malin
2520 Enheten för infrastrukturstöd
Forskningssekreterare
53000
Ottosson
Niklas
2520 Enheten för infrastrukturstöd
Forskningssekreterare
56800
Moa
Sara
2520 Enheten för infrastrukturstöd
Forskningssekreterare
51500

Burgman
Alexander
2520 Enheten för infrastrukturstöd
Forskningssekreterare
49450
Holm
Annika
2530 Enheten för data som strategisk resurs
Administratör
37025
Ahlström
Bente Helen
2530 Enheten för data som strategisk resurs
Informatiker
43725
Grönqvist
Helena
2530 Enheten för data som strategisk resurs
Forskningssekreterare
54890
Nilsson
Maria
2530 Enheten för data som strategisk resurs
Enhetschef
66375
Halling
Sanja
2530 Enheten för data som strategisk resurs
Forskningssekreterare
52800
Velupillai
Sumithra
2530 Enheten för data som strategisk resurs
Forskningssekreterare
54890
Ulfsparre
Sanna Isabel
2530 Enheten för data som strategisk resurs
Utredare
42000
Sikström
Karin
2530 Enheten för data som strategisk resurs
Forskningssekreterare
55825
Brandhagen
Martin
2530 Enheten för data som strategisk resurs
Utredare
42000
Wästfelt
Maria
2540 Enheten för kliniska studier
Enhetschef
73450
Rosén
Marita
2540 Enheten för kliniska studier
Administratör
37100
Hellqvist Greberg
Marika
2540 Enheten för kliniska studier
Senior rådgivare
59700
Wallberg
Lina
2540 Enheten för kliniska studier
Kommunikatör
48475
Sandberg Franzén
Anna
2540 Enheten för kliniska studier
Webbredaktör
44275
Thörn
Christian
2540 Enheten för kliniska studier
Forskningssekreterare
47900
Malmeling
Pontus
2540 Enheten för kliniska studier
Forskningshandläggare
40500
Josefsson
Börje
2610 Avdelningen för Sunet och anknutna tjänster
Operativt ansvarig
69900
Häll
Maria
2610 Avdelningen för Sunet och anknutna tjänster
Avdelningschef
77800
Lindström
Agneta
2610 Avdelningen för Sunet och anknutna tjänster
Administratör
36280
Richter
Frida
2610 Avdelningen för Sunet och anknutna tjänster
Projektledare
57000
Hagsand
Olof
2620 Enheten för nättjänster
Utvecklare
65000
Karlsson
Håkan
2620 Enheten för nättjänster
Senior nätverksarkitekt
57000
Friberg
Magnus
2620 Enheten för nättjänster
Senior rådgivare
58800
Allöv Andersson
Monika
2620 Enheten för nättjänster
Systemförvaltare
48400
Johansson
Rikard
2620 Enheten för nättjänster
Nätverksspecialist
58000
Bergroth
Magnus
2620 Enheten för nättjänster
Senior nätverksarkitekt
62500
Ljung
Janna
2620 Enheten för nättjänster
Projektledare
53100
Nihlén
Per
2620 Enheten för nättjänster
Enhetschef
69950
Heed
David
2620 Enheten för nättjänster
Teknisk projektledare
60400
Pettai
Fredrik
2620 Enheten för nättjänster
Systemspecialist
53800
Ottosson
Mikael
2620 Enheten för nättjänster
Systemförvaltare
49400
Wallberg
Dennis
2620 Enheten för nättjänster
Nätverksarkitekt
53300

Henriksson
Minette
2620 Enheten för nättjänster
Systemförvaltare
50900
Sevilä
Thomas
2620 Enheten för nättjänster
Projektledare
64000
Hallin
Kristofer
2620 Enheten för nättjänster
Utvecklare
60400
Jeppsson
Johannes
2620 Enheten för nättjänster
Utvecklare
50000
Lundin
Patrik
2620 Enheten för nättjänster
Utvecklare
55000
Marcusson
Johan
2620 Enheten för nättjänster
Systemutvecklare
62400
Mulongo
Benedith
2620 Enheten för nättjänster
Utvecklare
47000
Nilsson
Anders
2630 Enheten för infrastrukturtjänster
Systemförvaltare
49900
Johansson
Leif
2630 Enheten för infrastrukturtjänster
Enhetschef
69950
Axelsson
Pål
2630 Enheten för infrastrukturtjänster
Systemförvaltare
53900
Mattson
Björn
2630 Enheten för infrastrukturtjänster
Systemspecialist
50800
Yledahl
Lasse
2630 Enheten för infrastrukturtjänster
Utvecklare
55000
Pérez
Fresia
2630 Enheten för infrastrukturtjänster
Strategisk projektledare 61500
Andersson
Magnus
2630 Enheten för infrastrukturtjänster
Utvecklare
49000
Nordin
Mikael
2630 Enheten för infrastrukturtjänster
Systemspecialist
53900
Liström
Stefan
2630 Enheten för infrastrukturtjänster
Teknisk projektledare
67900
Frykholm
Mikael
2630 Enheten för infrastrukturtjänster
Utvecklare
55000
Amohau Tjällén
Carina
2630 Enheten för infrastrukturtjänster
Utvecklare
48850
Lundberg
Johan
2630 Enheten för infrastrukturtjänster
Utvecklare
55150
Lundberg
Johan
2630 Enheten för infrastrukturtjänster
Utvecklare
55150
Distaso
Alessandro
2630 Enheten för infrastrukturtjänster
Utvecklare
50000
Van De Meulebrouck 
John
2630 Enheten för infrastrukturtjänster
Utvecklare
52850
Brendgard
Das
Kushal
2630 Enheten för infrastrukturtjänster
Utvecklare
60100
Huss
Eunju
2630 Enheten för infrastrukturtjänster
Utvecklare
41150
Svensson
Magnus
2630 Enheten för infrastrukturtjänster
Utvecklare
53900
Wassberg
Johan
2630 Enheten för infrastrukturtjänster
Systemspecialist
52950
Wassberg
Johan
2630 Enheten för infrastrukturtjänster
Systemspecialist
52950
Törnblom
Marcus Zacharias 2630 Enheten för infrastrukturtjänster
Teknisk projektledare
50900
Näslund
Victor
2630 Enheten för infrastrukturtjänster
Utvecklare
47850
Larsson
Patrik
2640 Enheten för drift
Systemspecialist
47250
Upadhyay
Salu
2640 Enheten för drift
Systemspecialist
50000
Lundin
Jonny
2640 Enheten för drift
Enhetschef
73830
Kjellman
Fredrik
2640 Enheten för drift
Driftingenjör
45300

Bergström
Erik
2640 Enheten för drift
Teamledare
50000
Gonday
Elias
2640 Enheten för drift
Driftingenjör
42750
Pamplona
Paulo
2640 Enheten för drift
Nätverksspecialist
50000
Haider
Maria
2640 Enheten för drift
Driftingenjör
42900
Hagström
Jonas
2640 Enheten för drift
Driftingenjör
45800
Holmqvist
Patrik
2640 Enheten för drift
Driftingenjör
47000
Hertzén
Markus
2640 Enheten för drift
Driftingenjör
47800
Jonsson
Niklas
2640 Enheten för drift
Driftingenjör
43050
Thorslund
Rasmus
2640 Enheten för drift
Driftingenjör
54000
Hammarström
Tobias
2640 Enheten för drift
Driftingenjör
43050
Svidén
Jörgen
2710 Överklagandenämnden för etikprövning
Kanslichef
68400
Gate Lundgren
Katarina
2710 Överklagandenämnden för etikprövning
Administratör
35800
Holfelt
Ulrika
2710 Överklagandenämnden för etikprövning
Tillsynshandläggare
63000
Sjöcrona
Johanna
2710 Överklagandenämnden för etikprövning
Tillsynshandläggare
43900