Öppna data om lekplatser

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Härnösand Municipality should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Uppenbar Pseudonym

Till Härnösands kommun,

Önskar alla lekplatser i kommunen som öppna data. Se bakgrund. Begäran enligt lagen om öppna data, ni har 4 veckor på att behandla ärendet. Se DIGGs rekommendationer om format, licens och hur man lägger upp på dataportalen.se

Bakgrund:
https://harnosand.se/bygga-bo-trafik--mi...
https://lankadedata.se/spec/lekplatser/

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar pseudonym

Till Härnösands kommun,

Vänster fortfarande på svar. Ni bryter mot svensk lag genom att dröja såhär länge. Jag vet att ni har datan så ni måste lämna ut eller ge mig en motivering enligt lagen om varför min begäran nekas.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Thomas Jenssen, Härnösand Municipality

Hej,
Tack för din fråga.
Inom samhällsförvaltningen har vi idag ingen data samlad så att den kan levereras eller delas som öppen data.
Kommunen har inget pågående arbete med öppen data inom samhällsförvaltningens område under de två närmaste åren.
Utifrån andra övergripande IT-frågor som kommunen måste prioritera bland har detta område inte högsta prioritet idag och därför kommer det dröja ett tag till innan vi kan hantera öppen data på ett så säkert sätt.

Beklagar att du inte kan få ut den information så som du önskar.

Mvh
Thomas Jenssen
Förvaltningschef
Samhällsförvaltningen
Härnösands kommun
070-340 15 09

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2011 e-postadress]>
Skickat: den 2 februari 2024 03:41
Till: [Härnösands kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
Ämne: Re: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Öppna data om lekplatser

Till Härnösands kommun,

Vänster fortfarande på svar. Ni bryter mot svensk lag genom att dröja såhär länge. Jag vet att ni har datan så ni måste lämna ut eller ge mig en motivering enligt lagen om varför min begäran nekas.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------
Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2011 e-postadress]

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till Thomas Jenssen,

Det här stämmer inte. Se https://experience.arcgis.com/experience... och https://harnosand.se/bygga-bo-trafik--mi... där en förteckning över lekplatser finns i Google maps. Denna data önskar jag att få ut som öppen data.

En GIS-kunning eller datakunnig på er myndighet borde kunna ordna detta inom 30 minuter. Tar det längre tid är det något allvarligt fel i er organisation och ni har inte erforderlig kompetens att följa lagen om öppna data.

Kan jag få datan eller ska jag gå till domstol och be om vite tills ni följer lagen jag hänvisat till?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym