Öppna data om lekplatser

Svar på denna begäran är mycket försenad. Enligt lag och under alla omständigheter så borde Härnösands kommun ha svarat vid det här laget (detaljer). Du kan överklaga genom begär en intern granskning.

Uppenbar Pseudonym

Till Härnösands kommun,

Önskar alla lekplatser i kommunen som öppna data. Se bakgrund. Begäran enligt lagen om öppna data, ni har 4 veckor på att behandla ärendet. Se DIGGs rekommendationer om format, licens och hur man lägger upp på dataportalen.se

Bakgrund:
https://harnosand.se/bygga-bo-trafik--mi...
https://lankadedata.se/spec/lekplatser/

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar pseudonym