Browse and search requests (page 4)

  

About 1300 FOI requests found

Hej! Här kommer avtalet som Älvsbyns kommun har. Avtalet är gemensamt för biblioteken i Norrbotten. Hälsningar Sandra Viström Kommunledningskontor...
Hej!   Här kommer Gnestas avtal.   Hälsningar   Betina Kruusmägi Förste bibliotekarie Gnesta bibliotek Kommunstyrelseförvaltningen ____...
Hej! Översänder på begäran våra avtal rörande utlåning av e-böcker och ljudböcker Mvh Anna-Karin Rennemark Verksamhetschef bibliotek och medborgarkon...
Hej,   Här är handlingar som efterfrågades angående avtal som bibliotek har för utlåning av e-böcker och ljudböcker. Se bifogade filer.    ...
Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker
Response by Bräcke municipality to Märta Myrstener on .

Partially successful.

Hej! Nej, vi har inget sådant. Vi erbjuder e-böcker via elib, tillsammans med övriga kommuner (utom Östersund) i region JH. Jag antar att det är Kerst...
Hej Begärda handlingar. Med Vänliga Hälsningar   Thomas Molander Upphandlingssamordnare Ljusnarsbergs kommun Tel. 0580-805 67 Mob. 070-493 06 60 [e-...
Hej!   Här kommer begärd handling kring utlåning av e-böcker och ljudböcker från Gagnefs kommun.   Avtalet är från 2014. I början av 2000-tale...
Hej, Ursäkta sent svar. Här kommer en kopia på avtalet mellan Hedemora stadsbibliotek och Elib (numera Axiell Media) från 2014. Nuvarande avtal upphö...
Hej Översänder handling från Karlstads kommun. Avtalet gäller samtliga folkbibliotek i Värmland. Med vänlig hälsning Susanne Jonsson Registrator Ka...
Hej, Här kommer avtalet som du begärt ut.     Med vänlig hälsning   Josefin Florell Utredare ………………………………………. Kultur och fritid [1]...
Hej, Den överenskommelse vi har finns bifogad i mail. Hälsningar Sabina Dernelid Nämndsekreterare   Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen...
Här kommer bilagan.   Med vänliga hälsningar   Ann-Sofie Wallberg Administratör/registrator Verksamhetsstöd Livsmiljö Gävle Gävle kommu...
Hej, Här kommer avtalet för ljudböcker: https://www.adda.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/ramavtal-och-avtalskategorier/ut...
    Hej, här kommer avtalet. Region Norrbotten har ett avtal för kommunerna i Norrbotten.   Mvh Josefine Jönsson Bibliotekarie Överkali...
Hej, Jag frågade Sala kommuns bibliotekschef om detta då jag själv inte kunde hitta något avtal som hanterade det Du efterfrågade och fick följande s...
Hej Märta, Ursäkta att mitt svar dröjt, Bifogar V8-bibliotekens gemensamma avtal för E-böcker och E-ljudböcker. För ljudböcker på mp3-skiva använder...
Tack för ditt mail! Jag bifogar avtal för utlåning av e-böcker/e-ljudböcker Hälsningar Åsa Storck Bibliotekschef ________________________ Va...
Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker
Response by Norberg Municipality to Märta Myrstener on .

Partially successful.

Hej Det är Region Västmanland som har avtalen och du får höra av dig dit.   Kontakt Kontaktcenter [1]021-17 30 00 [2][e-postadress]    ...
Hej! Jag har fått din förfrågan om avtal avseende e-litteratur. Bifogar här vårt kontrakt avseende denna tjänst, personuppgifter är maskade. Vi ha...
[1]Enköpings kommun       Återkoppling gällande ditt ärende KC202252365 Svar från förvaltning Hej Märta, här kommer avtalet. Med vänlig hälsni...
Hej! Bifogar det avtal Älmhults bibliotek har med E-lib som är vår leverantör av e-medier. Med vänlig hälsning   Helena Strömqvist Bibliotekschef Äl...
Hej, Här är avtalet vi har mellan samarbetet Biblioteken i Norrbotten och E-lib gällande e-böcker och ljudböcker. Mvh Camilla Norberg Nämndsekreterar...
Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker
Response by Fagersta municipality to Märta Myrstener on .

Partially successful.

Vi ligger inom ett kommungemensamt avtal som Region Västmanland står för. Vid frågor kring detta kontakta Karin Engström, Region Västmanland.    ...
Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker
Response by Mölndal city to Märta Myrstener on .

Successful.

Hej! Bifogar avtal enligt din förfrågan.   Med vänlig hälsning Anette Hagberg Avdelningschef, Bibliotek Kultur och fritidsförvaltningen ---...
Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker
Response by Landskrona city to Märta Myrstener on .

Successful.

Hej Märta,   Här kommer de handlingar du efterfrågat.   Samarbetet Bibliotek Familjen Helsingborg har ett gemensamt avtal med Axiell AB för e-...