Browse and search requests (page 4)

  

About 456 FOI requests found

Hej!   Bifogat finns de begärda handlingarna.   Med vänlig hälsning   Staffan Falkefjeld Controller, Sametinget
Leverantörsreskontra 2019 och första halvåret 2020
Follow up sent to National Financial by Per Hagström on .

Successful.

Till ekonomi, Tack så mycket! Då kan vi pussla ihop de två. Med vänliga hälsningar, Per Hagström
Hej! Denna fil är vad vi tagit/ fått fram Mvh Lena Ellström Upphandlare Konsumentverket Box 48, 651 02 Karlstad Direkt: 054-19 4029 www.konsumentver...
arbetsordning för DIGG
Response by Authority For Digital Management to Ola Olofsson on .

Successful.

Hej! Här kommer den efterfrågade handlingen. Med vänlig hälsning Registrator -----Ursprungligt meddelande----- Från: Ola Olofsson <[Registrators #53...
Här kommer de efterfrågade handlingarna. Med vänlig hälsning Registrator -----Ursprungligt meddelande----- Från: DIGG - Myndigheten för digital fö...
Leverantörsreskontra 2019 och första halvåret 2020
Follow up sent to Ystad Municipality by Per Hagström on .

Successful.

Till Nilsson Carola, Tack så mycket! Med vänliga hälsningar, Per Hagström
Hej! Här kommer en fil med kontonamnen. Vänliga hälsningar Birgit Larsson Ekonomienheten Mora kommun 0250-26136 -----Ursprungligt meddelande----...
Hej, Här kommer version 3. Med vänlig hälsning Fredrik Tourunen Verksamhetssamordnare Arbetsförmedlingen | Avdelningen Samordning och Uppföljning...
Till Granberg Britt-Marie, Tack så mycket! Med vänliga hälsningar, Per Hagström
Hej Här kommer begärda excelfiler Med vänlig hälsning Suzanne Fredriksson Registrator Regionledningskontoret Region Östergötland 581 91 Linköping E-p...
Leverantörsreskontra 2019 och första halvåret 2020
Follow up sent to Blekinge Institute of Technology by Per Hagström on .

Partially successful.

Till Camilla Hoeck, Aha, då är det glasklart. Jag hade besök samtidigt som du ringde så var lite ofokuserad. Med vänliga hälsningar, Per Hagströ...
Till Dalshagen Monica, Tusen tack för snabba besked! Med vänliga hälsningar, Per Hagström
Hej igen Vi har en komplett lev resk lista för 2020 där org nummer framgår, men det ligger på totalt per lev och även där saknas konto om ni vill ha...
Hej Här kommer utdraget från Skolverket. Med vänlig hälsning Gunnel Tangert Hagström Ekonom Skolverket, Verksamhetsstöd, Ekonomienheten Postadress:...
Förfrågan om utdrag leverantörsreskontra
Response by The Modern Museum to Per Hagström on .

Partially successful.

Hej Per, Detta avser år 2019. Jag ser nu att du refererar till ett ärende år 2018. Jag var "utlånad" som chef för en annan avdelning från sommaren 201...
Se bif Med vänlig hälsning Mårten Sandberg Handläggare, Administration, Hyres- och arrendenämnden i Stockholm 08-561 665 08 • [e-postadress] • www.do...
Dear Mr Hunt, Thank you for your message. Please find below answers to your three questions:  1. Questions about the employment contract of Mr Teg...
Begäran om kopior av handlingar i två ärenden
Response by Region Norrbotten to Per Hagström on .

Successful.

Hej Per, Bifogar excel-format enligt begäran. Några fler handlingar finns inte i ärendet utan begäran avser endast 2018. Med vänlig hälsning, Registr...
Hej, Tack så mycket för ditt svar och arbete med handlingarna! Med vänliga hälsningar, Elenor Weijmar
Thank you for your prompt reply and for providing it in a foreign language. Yours sincerely, Richard Hunt
Förfrågan om IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy
Response by Hallsberg Municipality to Elenor Weijmar on .

Partially successful.

Hej, Tack för att du kontaktar Hallsbergs kommun. Hallsbergs kommun har ingen IT-policy. Med vänlig hälsning ______________________________________...
Pågående Kollektivtrafikavtal för Ystad paketet
Response by Skånetrafiken to Anette on .

Successful.

Hej! Översänder begärd allmän handling. Med vänlig hälsning, Diariet Skånetrafiken
Hej Mikael, Här kommer svar på din begäran som inkom 23 november 2020 kl 03:03 om att ta del av dokumentation som finns i diarieakt Af-2015/254256....
Hej!   Översänder de dokument du efterfrågat.   Med vänlig hälsning Birgitta Bengtsson Ekonomiadministratör, Administrativa enheten, Central...