Bläddra och sök bland förfrågningar

  

Omkring 414 förfrågningar funna

Till Jenny Weimer, Tack så mycket för hjälpen. Med vänliga hälsningar, Nathalie Jakobsson
Arbetsmarknadsstyrelsen 2007
Svar från Arbetsförmedlingen till Tim Svensson den .

Framgångsrik.

    Hej!   Här kommer dom önskade handlingarna gällande din beställning. Se bifogad bilaga.   Mvh   Kim    
Begäran om styrelseledamöters namn 2006
Svar från Arbetsförmedlingen till Tim Svensson den .

Framgångsrik.

Hej   Här kommer önskade handlingar gällande ledamöter i Arbetsmarknadsstyrelsens styrelse 2006, se bilagor.   Med vänlig hälsning Jessica Ö...
Förordnande arbetsförmedlingens styrelse
Svar från Arbetsförmedlingen till Tim Svensson den .

Framgångsrik.

Hej Tim, Här kommer förordnanden. Nedan personer satt i Arbetsförmedlingens styrelse under 2008, 2009, 2017 och 2018. 2008 Thomas Franzén Christin...
Begäran om styrelseledamöters förordnande
Svar från Arbetsförmedlingen till Tim Svensson den .

Lyckades delvis.

Hej,   Här kommer de handlingar jag hittade av det som efterfrågades, se bilagor. Ärendet från 2012 fanns inte här i arkivet.   Med vänlig häl...
Hej Elenor, Kärnavfallsfonden är en statlig myndighet (nämnd) som har till uppgift att ta emot och förvalta avgiftsmedel från kärnkraftsbolagen och an...
Begäran om styrelseledamöters namn
Svar från Fortifikationsverket till Tim Svensson den .

Framgångsrik.

Hej, Bifogar årsredovisningarna för 2019 och 2020. Har skickat årsredovisningarna 2007-2020 fördelat i fyra mejl.   Åren 2012-2014 hade Fortifik...
Hej Elenor, FMV har nu genomfört en prövning av begärda handlingar och den sammanlagda utlämningen består av FMV arkivbeskrivning inkl. 3 bilagor. M...
Begäran om styrelseledamöters namn 2008
Svar från Arbetsförmedlingen till Tim Svensson den .

Framgångsrik.

Hej   Bifogar handlingar med namn på styrelseledamöter 2008, se bilagor.   Med vänlig hälsning Jessica Östergren Lundkvist Arkivhandläggare...
Översänder efterfrågade handlingar. Med vänlig hälsning Therese Hass Administrativ chef, Administrativ enhet, Linköpings tingsrätt 013-251011 • [e-po...
Hej   Bifogar härmed efterfrågade handlingar.   1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt  ...
Hej! Bifogar efterfrågade handlingar. Med vänlig hälsning Arkiv Umeå tingsrätt 090-17 21 00  •  [e-postadress]  •  Postadress: Box 138, 901 04 Umeå...
Hej! Bifogar efterfrågade handlingar. Med vänlig hälsning Arkiv Umeå tingsrätt 090-17 21 00  •  [Umeå Tingsrätt e-postadress för begäran om allmän h...
Hej Elenor, Bifogat finner du handlingar för Lokala säkerhetsnämnden. Kan nämna att dokumenthanteringsplanen ska uppdateras. I och med en nyligen g...
Hej, Bifogat översänds enligt din begäran Arbetsgivarverkets arkivbeskrivning samt beskrivning enligt 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (20...
Hej, Vi har tagit emot din begäran om handlingar. Jag bifogar härmed Skolväsendets överklagandenämnds arkivbeskrivning. I dagsläget har myndigheten ing...
Hej, Bifogar önskade handlingar. Hovrätten för Nedre Norrland är administrativ värdmyndighet för Rättshjälpsnämnden därav bifogas hovrättens beskrivni...
Hej, Bifogar önskade handlingar. Med vänlig hälsning Per Helttunen Arkivarie, Administrativ avdelning, Hovrätten för Nedre Norrland 060-18 68 35 • [...
Hej Elenor! Här kommer arkivbeskrivningen. Enligt texten i dokumentet så anser man att din fråga nr 2 besvaras i arkivbeskrivningen. Med vänlig hälsn...
Hej Elenor,   Du har hos Utrikesdepartementet begärt att ta del av allmänna handlingar enligt följande beskrivning.    1. Myndighetens arkivbe...
Hej, I detta dokument på webben står om allmänna handlingar: Se kapitel 5.1. [1]Handbok i ärendehandläggning.pdf (su.se)  Arkivbeskrivningen bifog...
Hej Elenor, Jag bifogar LFVs senaste version av arkivbeskrivningen, från 2019. LFV har dessvärre ingen sammanställning enligt OSL 4:2 men jag bifogar...
Hej, I den nedre delen av ditt meddelande hittar jag: "Är [Alkoholsortimentsnämnden e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Off...
Hej, Vänligen se bifogad fil för Ystads tingsrätts arkivredovisning. Se bilaga 4 för myndighetens beskrivning av allmänna handlingar. Med vänlig häl...