Bläddra och sök bland förfrågningar

  

Omkring 540 förfrågningar funna

Geotekniskt arkivmaterial - E45, Malma 1:4
Svar från Trafikverket till Niklas den .

Framgångsrik.

Mejl 2 Hej, Använd följande lösenord: Lösenord: V8!tMArk62 (måste skrivas in, kan ej kopieras) Med vänlig hälsning Carin Karlsson Arkivarie [e-po...
Hej!   Eftersom skyltarna redan är uppsatta, och således tillgängliga för allmänheten, så är de redan offentliggjorda.   De informationsskylta...
Löner Rinkeby-Kista Dagliga verksamheter
Svar från Stockholms stad till Rinkeby-Kista den .

Framgångsrik.

Hej! Bifogat hittar du lönerna för anställda i Rinkeby-Kista Dagliga verksamheter.     Med vänliga hälsningar Julia Jonsson arkivarie/regis...
Verkshöjd för valdata
Svar från Valmyndigheten till Eric Luth den .

Lyckades delvis.

Hej, Vi anser inte att det är någon verkshöjd i datat som presenteras på den aktuella sidan. Med glada hälsningar, -- Carl-Niclas Carl-Niclas Odenb...
Hej, Se svar på dina frågor nedan från ansvarig chef, direkt efter dina frågor. Med vänlig hälsning Yvonne Wennström HR-administratör Stadslednings...
Ljudfil för Malmö stads Ljudidentitet producerad 2020
Begäran till Malmö stad av Mattias Axell. Kommenterad av Mattias Axell den .

Lyckades delvis.

Jag fick ta del av filen för eget bruk. Malmö stad har avtalat så att organisationen får använda musiken fritt, alltså ekonomisk upphovsrätt. Men ideel...
IVO beslut om förbud PCR-test
Svar från Inspektionen För Vård Och Omsorg till Mats den .

Lyckades delvis.

[1]Inspektionen for vard och omsorg Säkert meddelande / Protected message Ämne / Subject SV: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - IVO beslut...
Energy Charter Treaty
Svar från Miljö- och energidepartementet till Nico Schmidt den .

Lyckades delvis.

I just sent you a link. Please call on phone if it doesn't work My phone is +46 8 405 4032 -----Ursprungligt meddelande----- Från: Björn Telenius S...
Hej Dag!   Här kommer olycksstatistik för följande sträckor:     Det finns endast från 2003-2020. Observera också att tabellerna visar dödad...
Hej! Ja, det stämmer, skyltar i naturreservat som förvaltas av Länsstyrelsen Stockholm är upphovsrättsskyddade (och man kan nog anta att detsamma gälle...
Mål 296-22 - upphävande av beslut av IVO
Svar från Förvaltningsrätten i Jönköping till Mats den .

Lyckades delvis.

[1]Domstol Skyddat meddelande / Encrypted message Ämne / Subject Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Mål 296-22 - upphävande av beslut av...
Hej! Länsstyrelsen har upphovsrätt till våra naturreservatsskyltar och illustrationerna och kartorna på skyltarna omfattas av särskilda avtal med respe...
Hej Se nedan samt bifogade handlingar. Mvh Maria Wallin -----Ursprungligt meddelande----- Från: Ullman Geijer Johanna (4004) <[e-postadress]> Skicka...
Hej Tore! På din fråga om det är upphovsrätt på text på reservatsskyltar så är svaret ja. Vill du använda material på någon skylt får du höra av d...
Hejsan, I nuvarande upphandling tillfaller konceptet Länsstyrelsen, för skyltar som producerats tidigare ligger det ofta hos producenten. Detta varier...
Hej Olle, Tack för din förfrågan! Bilägger två dokument som ger en bra överblick avseende användningen av Arbetsförmedlingens öppna API:er. 2022-0...
Hej Mattias! Ingen fara, jag bifogar handlingen. Återkom om du har fler funderingar! Vänliga hälsningar Frida Lanhammar Administratör Stadsledni...
Antalet avskiljanden år 2021
Svar från Högskolans Avskiljandenämnd till Fille den .

Framgångsrik.

Hej! Högskolans avskiljandenämnd avgjorde under 2021 sex avskiljandeärenden. Uppgiften framgår av UKÄ:s årsredovisning, sidan 16 på länken nedan. UKÄ ä...
Lönelista för Anna Whitlocks gymnasium
Svar från Stockholms stad till Eddie Beneder den .

Lyckades delvis.

Hej   Här kommer önskad lönelista gällande april 2022. Listan "haltar" lite eftersom det är olika månader för utbetalning av ny lön för 2022 (fack...
Budget underlag för Kungsholmens Västra Gymnasium
Svar från Stockholms stad till A.Ali den .

Framgångsrik.

Hej. Du har begärt att få vår budget. översänder den.   Med vänlig hälsning   Anneli Pitkänen Administrativ chef/Biträdande rektor Utbildni...
Repatriation
Svar från Statens Museer För Världskultur till Ryan Cole den .

Framgångsrik.

Hello, Please find this list and descriptions of external claims for return during this period and let me know if you would like copies of the written...
Lönelista Liljeholmens Gymnasium
Svar från Utbildningsförvaltningen till Sanna den .

Lyckades delvis.

Hej   Här kommer önskad lönelista gällande april 2022. Listan "haltar" lite eftersom det är olika månader för utbetalning av ny lön för 2022 (fack...
Lönelista Sjöviksskolan
Svar från Utbildningsförvaltningen till Suss N den .

Lyckades delvis.

Hej   Här kommer önskad lönelista gällande april 2022. Listan "haltar" lite eftersom det är olika månader för utbetalning av ny lön för 2022 (fack...
Hi,   Bolagsverket is not financed by taxes, we are a self-supporting authority and therefore we charge a cost for our products. The certificate t...
Tobakstillstånd
Svar från Göteborgs stad till Finn Lundström den .

Lyckades delvis.

Hej, Bifogat är de handlingar som du begärt. Vissa delar är belagt med sekretess ( med stöd av 30 kap. 20 § Offentlighets- och sekretesslagen) och vil...