Bläddra och sök bland förfrågningar

  

Omkring 382 förfrågningar funna

Hej igen, Det gick lite snabbt att skicka. Här kommer bilagorna som hör till avtalet. Med vänlig hälsning --------------------------------------------...
Documents on meetings of the D9+ group
Svar från Utrikesdepartementet till Alexander Fanta den .

Lyckades delvis.

Dear Mr Fanta,   You have requested access to documents concerning the D9+ group. Please find attached the decision from the Ministry of Foreign...
Leverantörsreskontra 2019 och första halvåret 2020
Svar från Sametinget till Per Hagström den .

Framgångsrik.

Hej!   Bifogat finns de begärda handlingarna.   Med vänlig hälsning   Staffan Falkefjeld Controller, Sametinget
Leverantörsreskontra 2019 och första halvåret 2020
Uppföljning skickades till Ekonomistyrningsverket av Per Hagström den .

Framgångsrik.

Till ekonomi, Tack så mycket! Då kan vi pussla ihop de två. Med vänliga hälsningar, Per Hagström
Leverantörsreskontra 2019 och första halvåret 2020
Svar från Konsumentverket till Per Hagström den .

Framgångsrik.

Hej! Denna fil är vad vi tagit/ fått fram Mvh Lena Ellström Upphandlare Konsumentverket Box 48, 651 02 Karlstad Direkt: 054-19 4029 www.konsumentver...
arbetsordning för DIGG
Svar från Myndigheten För Digital Förvaltning till Ola Olofsson den .

Framgångsrik.

Hej! Här kommer den efterfrågade handlingen. Med vänlig hälsning Registrator -----Ursprungligt meddelande----- Från: Ola Olofsson <[Registrators #53...
Här kommer de efterfrågade handlingarna. Med vänlig hälsning Registrator -----Ursprungligt meddelande----- Från: DIGG - Myndigheten för digital fö...
Leverantörsreskontra 2019 och första halvåret 2020
Uppföljning skickades till Ystads kommun av Per Hagström den .

Framgångsrik.

Till Nilsson Carola, Tack så mycket! Med vänliga hälsningar, Per Hagström
Leverantörsreskontra 2019 och första halvåret 2020
Svar från Mora kommun till Per Hagström den .

Framgångsrik.

Hej! Här kommer en fil med kontonamnen. Vänliga hälsningar Birgit Larsson Ekonomienheten Mora kommun 0250-26136 -----Ursprungligt meddelande----...
Hej, Här kommer version 3. Med vänlig hälsning Fredrik Tourunen Verksamhetssamordnare Arbetsförmedlingen | Avdelningen Samordning och Uppföljning...
Leverantörsreskontra 2019 och första halvåret 2020
Uppföljning skickades till Länsstyrelsen I Västerbottens Län av Per Hagström den .

Framgångsrik.

Till Granberg Britt-Marie, Tack så mycket! Med vänliga hälsningar, Per Hagström
Hej Här kommer begärda excelfiler Med vänlig hälsning Suzanne Fredriksson Registrator Regionledningskontoret Region Östergötland 581 91 Linköping E-p...
Leverantörsreskontra 2019 och första halvåret 2020
Uppföljning skickades till Blekinge Tekniska Högskola av Per Hagström den .

Lyckades delvis.

Till Camilla Hoeck, Aha, då är det glasklart. Jag hade besök samtidigt som du ringde så var lite ofokuserad. Med vänliga hälsningar, Per Hagströ...
Leverantörsreskontra 2019 och första halvåret 2020
Uppföljning skickades till Fastighetsmäklarinspektionen av Per Hagström den .

Framgångsrik.

Till Dalshagen Monica, Tusen tack för snabba besked! Med vänliga hälsningar, Per Hagström
Leverantörsreskontra 2019 och första halvåret 2020
Svar från Region Norrbotten till Per Hagström den .

Framgångsrik.

Hej igen Vi har en komplett lev resk lista för 2020 där org nummer framgår, men det ligger på totalt per lev och även där saknas konto om ni vill ha...
Leverantörsreskontra 2019 och första halvåret 2020
Svar från Statens Skolverk till Per Hagström den .

Framgångsrik.

Hej Här kommer utdraget från Skolverket. Med vänlig hälsning Gunnel Tangert Hagström Ekonom Skolverket, Verksamhetsstöd, Ekonomienheten Postadress:...
Förfrågan om utdrag leverantörsreskontra
Svar från Moderna Museet till Per Hagström den .

Lyckades delvis.

Hej Per, Detta avser år 2019. Jag ser nu att du refererar till ett ärende år 2018. Jag var "utlånad" som chef för en annan avdelning från sommaren 201...
Handlingar för specifika adresser
Svar från Hyres Och Arrendenämnden I Stockholm till Winston den .

Framgångsrik.

Se bif Med vänlig hälsning Mårten Sandberg Handläggare, Administration, Hyres- och arrendenämnden i Stockholm 08-561 665 08 • [e-postadress] • www.do...
Anders Tegnell "briefing" for UK government
Svar från Socialdepartementet till Richard Hunt den .

Framgångsrik.

Dear Mr Hunt, Thank you for your message. Please find below answers to your three questions:  1. Questions about the employment contract of Mr Teg...
Begäran om kopior av handlingar i två ärenden
Svar från Region Norrbotten till Per Hagström den .

Framgångsrik.

Hej Per, Bifogar excel-format enligt begäran. Några fler handlingar finns inte i ärendet utan begäran avser endast 2018. Med vänlig hälsning, Registr...
Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar
Uppföljning skickades till Svenska Fao-Kommittén av Elenor Weijmar den .

Framgångsrik.

Hej, Tack så mycket för ditt svar och arbete med handlingarna! Med vänliga hälsningar, Elenor Weijmar
Anders Tegnell "briefing" for UK government
Uppföljning skickades till Folkhälsomyndigheten av Richard Hunt den .

Framgångsrik.

Thank you for your prompt reply and for providing it in a foreign language. Yours sincerely, Richard Hunt
Förfrågan om IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy
Svar från Flens kommun till Elenor Weijmar den .

Framgångsrik.

Hej, Tack för att du kontaktar Hallsbergs kommun. Hallsbergs kommun har ingen IT-policy. Med vänlig hälsning ______________________________________...
Pågående Kollektivtrafikavtal för Ystad paketet
Svar från Skånetrafiken till Anette den .

Framgångsrik.

Hej! Översänder begärd allmän handling. Med vänlig hälsning, Diariet Skånetrafiken