Bläddra och sök bland förfrågningar

  

Omkring 456 förfrågningar funna

Fakturakopior Jet Luft i Jönköping AB
Svar från Region Jönköpings län till Christer Hugosson den .

Inväntar klassificering.

Hej Christer!     Nu har vi gått igenom dokumenten och det går bra att komma och ta del av dessa från imorgon den 19/1   Handlingarna finns...
Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar
Svar från Försvarets Materielverk till Elenor Weijmar den .

Inväntar klassificering.

Hej, Går igenom förfrågningar och kan inte se att denna är besvarad. Vänligen bekräfta eller dementera. Mvh Cornelia Billberg Inköpsadministratör/R...
Hej!     Översänder här den begärda handlingen inklusive e-faktura för betalning av avgift enligt avgiftsförordningen.   Vinnova har enligt offentlighe...
Institutet för mänskliga rättigheter
Svar från Arbetsmarknadsdepartementet till Jan Ainali den .

Framgångsrik.

Hej, Institutet för mänskliga rättigheter har tilldelats organisations-numret 202100-7022.   Mvh, Anna-Lena -----Ursprungligt meddelande----...
Möjlighet till lönebidrag efter 65 år
Svar från Arbetsförmedlingen till Annika den .

Framgångsrik.

Hej Annika! I Arbetsförmedlingens interna instruktion AFII 2/2011 Beslut om särskilda insatser och program efter 65 år till personer som har en dokume...
Hej Annika! Bifogat hittar du arbetsförmedlingens interna instruktioner gällande beslut om lönebidragsanställning. Med vänliga hälsningar, Daniel La...
Kommunikation mellan Voi och Moderaterna
Svar från Stockholms stad till Sara Larsson den .

Framgångsrik.

Hej, Jag beklagar att vårt svar dröjt något. Bifogat är den kommunikation som framkom vid genomgång mellan VOI och våra representanter. Med vänliga...
Källkod till vaccinbevis-verifieringsapp
Uppföljning skickades till Authority For Digital Management av Jacob Karlsson den .

Framgångsrik.

Till DIGG, Men gud tack så mycket! Trodde inte att det skulle ligga uppe redan innan jag frågade :) (hittade ingen länk på hemsidan) Kul med moder...
Professur ansökan
Svar från Linköpings Universitet till Anna Forsberg den .

Inväntar klassificering.

Hej Frida, Linköpings universitet uppfattar att du önskar ta del av samtliga dokument som ingår i Laura Korhonens ansökan om professur i LiU:s ärende...
Kvalitetskriterier och inköpspolicy
Svar från Moderna Museet till Tore Danielsson den .

Framgångsrik.

Bifogar önskad handling. Hälsningar, Susana Myndighetsregistrator, arkivansvarig/Registrar, Archive manager Moderna Museet Skeppsholmen, Stockholm T...
Systemförteckning och anvisning för systemförteckning
Svar från Kronofogdemyndigheten till Mirko Ernqvist den .

Inväntar klassificering.

Vi har mottagit ditt mejl och kommer att behandla det så snart vi kan. Vill du ha uppgifter från våra register, exempelvis skulduppgifter, kan du so...
Hej, bifogar efterfrågad policy. Med vänlig hälsning Carina Mattsson Verksamhetschef 010-242 41 38 | 0767-243 996 [e-postadress] Område inköp-mat...
Begäran om en organisationskarta/verksamhetskarta
Svar från Skatteverket till Kasem den .

Framgångsrik.

Hej, Bifogat finns IT-avdelningens organisationsschema som innehåller namn på avdelningschefer, enhetschefer och sektionschefer inom IT-avdelningen....
Hej, Diskrimineringsombudsmannen (DO) har hanterat din begäran om att ta del av en allmän handling. Handläggaren har sekretessprövat de handling s...
Vaccinationsstatistik på DeSO-nivå
Svar från Folkhälsomyndigheten till Staffan Betnér den .

Framgångsrik.

Hej! Efterfrågade handlingar kommer här Faktura kommer separat.   Med vänlig hälsning, Registrator   Folkhälsomyndigheten                 ...
Hej,   Svaret är 3094 inkomna tips/klagomål mellan 2021-01-01 och 2021-08-31.   Med vänlig hälsning, Registrator Diskrimineringsombudsmanne...
Leverantörsreskontra jan-juni 2021
Svar från Malmö stad till Anders Thoresson den .

Framgångsrik.

Hej Enligt din förfrågan kommer här ett utdrag på Malmö stad leverantörsreskontra under jan-juni 2021. Malmö stad har en decentraliserad organisatio...
Begäran om en organisationskarta
Svar från Arbetsförmedlingen till Kasem den .

Framgångsrik.

Hej! Vänligen se bifogad för utlämnande av efterfrågade handlingar. Med vänliga hälsningar Ledningsstaben -----Ursprungligt meddelande----- Från: R...
Begäran om en organisationskarta
Svar från Arbetsförmedlingen till Kasem den .

Framgångsrik.

Huvudregistraturen har tagit emot din e-post och kommer att fördela det för vidare handläggning.   Vänliga hälsningar,   Huvudregistraturen...
Begäran om allmän handling
Svar från Försäkringskassan till verkutospi den .

Framgångsrik.

Hej!   Här kommer den information du efterfrågat. Se bif filer.   /Pernilla   Försäkringskassan Pernilla Gyllner Verksamhetsområdeschef...
Policy för licenser för bilder i tjänsten
Svar från Riksantikvarieämbetet till Jan Ainali den .

Framgångsrik.

Hej Jan, Bifogar Riksantikvarieämbetets regler för klarering och öppet tillgängliggörande av digitalt material, det bör vara det dokument som du söker....
Hej Leif,   Bifogat finns två styrande dokument som kan vara till hjälp för din dotters arbete med C-uppsatsen hon skriver. Vi önskar henne lycka...
Lista över utlandsmyndigheter
Svar från Utrikesdepartementet till Jan Ainali den .

Framgångsrik.

Hej Jan, Det finns 109 utlandsmyndigheter: 93 ambassader, 9 Generalkonsulat och 7 representationer och delegationer. Se en lista över dessa bifogad....
Dear Arne Enclosed you will find the requested information. Should you have any further questions, please refer to your case nr 2021/1596/2.9.1 Best...
Dear Alexander, Enclosed to this email you will find the joint non-paper that you requested. Best regards, Linn Berggren -----Ursprungligt medde...