Bläddra och sök bland förfrågningar

Omkring 314 förfrågningar funna

Har Region Dalarna betalat ut bidrag till MHF eller NTF?
Svar från Region Dalarna till Hugo Johansson den .

Inväntar klassificering.

Ditt mail är mottaget och hanteras därmed av en registrator på Region Dalarna. Brevlådan öppnas endast under ordinarie kontorstid, helgfri vardag. Om d...
Begäran om all e-post mellan Trafikverket och funktionen Handlingar.se
Uppföljning skickades till Trafikverket av Hugo Johansson den .

Inväntar klassificering.

Tack för föredömligt snabb handläggning. Ska jag tolka resultatet av er sökning som att ni är helt säkra på att ingen kommunikation har förekommit me...
Metadata om naturvårdsverkets öppna datamängder
Svar från Naturvårdsverket till Uppenbar Pseudonym den .

Inväntar klassificering.

Hej! Tack för din begäran om en maskinläsbar fil med metadata för Naturvårdsverkets öppna datamängder. Naturvårdsverket har tre olika metadatakatalo...
Fluoxetin toxicitet
Svar från Läkemedelsverket till Arvid Löfgren den .

Inväntar klassificering.

Hej, Baserat på din begäran så har vi hittat följande bilagor som lämnas ut i sin helhet. Läkemedelsverket Namn Peter Thorildsson Titel Registrat...
Arbetsmiljöverket har tagit emot ditt meddelande.   Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i myndighetens...
Paraquat Documentation Request
Svar från Statens jordbruksverk till Zoe Brewin den .

Inväntar klassificering.

Jordbruksverket har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag. I princip blir all post till Jordbruksverket allmän hand...
Antar att det nog inte är mödan värd, men jag gör nu ändå ett sista försök. Fick igår en avisering om att det hänt något i ett annat ärende med samma u...
Hej igen! Vill du alltså ändå ha ut underlag som är maskade? Jag bifogar en bild på hur ett av underlagen ser ut så att du vet. Du kan få en faktura...
Hej,   Vänligen se bifogat brevsvar.   Med vänliga hälsningar Justitiekanslerns kansli ________________________________________ Växel: 010-475 9...
Reports on incidents relating to wolf hunting in Sweden
Svar från Polismyndigheten till Ms mills den .

Inväntar klassificering.

Hi, We have no information about which persons or groups of persons have committed crimes in Sweden. This is not available in our statistical systems....
Dear Mr de Bengy,   Regarding your requests for information pertaining to Gavi and the Global Fund to Fight Giv/Aids, TB and Malaria – please find...
Statistik på användning av elchockvapen
Svar från Polismyndigheten till Uppenbar Pseudonym den .

Inväntar klassificering.

Hej! Här kommer ett svar som efterfrågas på följdfrågan från Uppenbar Pseudonym: Vid avrapporteringen i våldshjälpmedelsrapporten kryssar men i fält...
Lönelista med samtliga anställda
Svar från E-Hälsomyndigheten till Martin Nilsson den .

Inväntar klassificering.

Hej, Här kommer önskad handling bifogad i samma format som du fick den 17 november. Hör gärna av dig om du har några frågor eller funderingar så svara...
Hej Linda! Ska vi tolka ditt föregående mail som att du begär att Arbetsmiljöverket ska fatta ett särskilt myndighetsbeslut om begränsningen? Ett såda...
Lönlista
Svar från Inera AB till Sahar Amdouni den .

Inväntar klassificering.

Hej, Vi har inga "Informatiker" eller "Hälsoinformatiker" så jag bifogar bara heltidslöner för de Informationsarkitekter vi har anställda. Informati...
Uppföljning status SFS 1999:175
Begäran till Regeringskansliet av Magnus Sälgö. Kommenterad av Magnus Sälgö den .

Inväntar intern granskning.

Verkar som denna förfrågan gett upphov till Ju2023/02684 - Uppdrag om en säker och effektiv tillgång till rättsinformation https://github.com/salg...
Instruktion för statliga myndigheter angående skyldighet att polisanmäla brott
Uppföljning skickades till Justitiekanslern av Eva Smith den .

Informationen fanns ej.

Till Mathias Nyström, Jag förstår, tack för svaret. Då får jag väl helt enkelt fortsätta tycka att det är konstigt att någon sådan vägledning inte ve...
Instruktion för statliga myndigheter angående skyldighet att polisanmäla brott
Uppföljning skickades till Riksarkivet av Eva Smith den .

Informationen fanns ej.

Till [email address], Tack i alla fall för ett utförligt svar! Det enda jag frågade om avhandlade ni i er allra sista mening. Jag får väl helt enke...
Hej!   Vi har respekt för att 46 % av en projektbudget kan vara utmanande att finansiera. Att söka samverkan med andra organisationer som kanske k...
Arkivbeskrivning
Svar från Polismyndigheten till Uppenbar Pseudonym den .

Inväntar klassificering.

Hej igen! Jag ber om ursäkt men jag hänvisade till fel lagrum i tidigare meddelande. Det ska vara 2 kap. 16 § tryckfrihetsförordningen och inget annat...
Kopia på avtal med turistbussföretaget Ocean Bus
Svar från Stockholms stad till Jonas Malm den .

Inväntar klassificering.

Hej Stockholms stads organisation för inköp och upphandling är decentraliserad och ansvaret för försörjningen till den verksamheten ligger i stor utst...
Hej, Det avtal vi har med ME-skolan ligger i vår avtalsdatabas. Direktlänkarna är: https://www.e-avrop.com/skelleftea/e-Avtal/Agreement.aspx?docid...
Hej, Din begäran har fått dnr 15-24/1040. Vi återkommer med svar så fort som möjligt. Vänliga hälsningar Registrator Institutet för språk och folkmin...
Kostnadsestimat för AI Sweden's "AI-strategi för Sverige"
Uppföljning skickades till Lindholmen Science park av David Svensson den .

Mycket sena.

Jag har nu fått vänta länge på att få svar på detta ärende, så jag passar på att påminna er. Med vänlig hälsning, David Svensson
Hej, jag är på utbildning och sedan ledig. Åter på kontoret 2024-05-13. Vid brådskande ärenden, kontakta [e-postadress].     Med vänlig hälsning...