Bläddra och sök bland förfrågningar

Omkring 310 förfrågningar funna

Får MHF och NTF bidrag av oss?
Begäran skickad till Västra Götalandsregionen av Anders Eriksson den .

Inväntar svar.

Jag vill veta om trafikorganisatiionerna MHF och NTF får bidragspengar från oss skattebetalare i länet. Detta eftersom jag sett att de båda nyligen an...
Tack för ditt mejl! Det kommer att skickas vidare till rätt person som sedan återkommer till dig. Ärenden som rör dig som patient kan vi inte svar...
Underlag om användning av elchockvapen
Svar från Polismyndigheten till Uppenbar Pseudonym den .

Inväntar klassificering.

  Hej!   Ärendet är avslutat och det finns inget mer att tillägga. Vi har skickat det du har efterfrågat. Du kommer inte att bli debiterad fö...
Hej! Vi har tagit emot ditt e-postmeddelande. E-postmeddelanden som inkommer till MSB är som utgångspunkt allmänna handlingar. Ditt e-postmeddelande...
Kostnadsestimat för AI Sweden's "AI-strategi för Sverige"
Begäran skickad till Lindholmen Science park av David Svensson den .

Inväntar svar.

Nyligen har AI Sweden släppt sin "AI-strategi för Sverige". Som jag förstår det är ni formellt sett ägare till AI Sweden, därav skickar jag denna förfr...
Bidrag till Propell sen 2004
Svar från Hudiksvalls kommun till Uppenbar Pseudonym den .

Inväntar klassificering.

Hej igen, Nuvarande diarium för Hudiksvalls kommunstyrelse inkluderar allmänna handlingar från 2005 till idag. När jag söker på ordet "propell" får jag...
Hej! Vi har tagit emot ditt ärende om "Begäran om utlämnande av allmän handling gällande MHF" och det har fått ärendenummer TRV 2024/47375. Vi sva...
Utredningarna om bidragsfusk hos NTF och MHF; begäran om handlingar
Svar från Trafikverket till Eva Svensson den .

Inväntar klassificering.

Hej! Vi har tagit emot ditt ärende om "Begäran om utlämnande av allmän handling gällande utredningar avseende NTF och MHF" och det har fått ärendenu...
Fakturor gällande produktion av årsredovisning
Svar från Andra Ap-fonden till Anders Brandin den .

Lyckades delvis.

Hej Anders, Med hänvisning till er förfrågan nedan, bifogar vi fakturorna från Solberg avseende åren 2022 och 2023. Vissa uppgifter i fakturorna är ma...
Hej, Bifogar föreläggande och utlåtande för skyddsrum 153988-1. Med vänlig hälsning Malin Rindestrand Skyddsrumshandläggare Myndigheten för samh...
Hej! Vi har tagit emot ditt e-postmeddelande. E-postmeddelanden som inkommer till MSB är som utgångspunkt allmänna handlingar. Ditt e-postmeddelande...
Offentliga upphandlingar statistik
Svar från Försvarsmakten till Anders den .

Inväntar klassificering.

  Hej,   Bifogat finner Du svar gällande de uppgifter Du begärt i ärende FM2024-9401.     Med vänlig hälsning, Utlämningsfunktionen [1...
Lönelista samtliga anställda hos PTS
Svar från Post- och telestyrelsen till Martin Nilsson den .

Inväntar klassificering.

Hej, Här kommer den begärda lönelistan. Vänliga hälsningar, ___________________________   Siamak Dehghan HR-administratör Post- och telestyrelsen...
Tre veckor av tystnad nu. Är Trafikverkets, eller i vart fall er planeringsavdelnings, taktik försök till utmattning? Att ärendena med de samhällsvikti...
Bidragsansökningar från MHF och NTF efter bidragsfusk
Svar från Trafikverket till Solveig Krook den .

Inväntar klassificering.

Hej! Ditt ärende "Begäran om utlämnande av allmän handling gällande nio ansökningar från MHF, enbart huvuddokumenten" har fått ärendenummer TRV 202...
Vill veta om MHF fått bidrag från Allmänna Arvsfonden
Uppföljning skickades till Arvfondsdelegationen av Eva Smith den .

Framgångsrik.

Till Monica Blomström, Bättre sent än aldrig, tack så mycket för ert uttömmande svar! Med vänliga hälsningar, Eva Smith
Ta del av avtal och fakturor
Svar från Nacka kommun till J Hammarlund den .

Inväntar klassificering.

Hej, Här kommer även orderbekräftelsen. Vänliga hälsningar! Registratur Nacka kommun                                                             ...
Kod för parsing av
Svar från Institutet för språk och folkminnen till Uppenbar Pseudonym den .

Framgångsrik.

Hej, Via länkarna nedan kan du nu komma åt kod som hjälper dig att läsa formaten. https://github.com/sprakradet/tbx-conversion https://github.com/s...
Lönelista avd 64, 74 och barnakuten
Svar från Södersjukhuset AB till Anna den .

Inväntar klargörande.

Hej! Jag kan ta fram uppgifterna som du eftersöker. Vi mailar inte den typen av information så du är välkommen att hämta handlingarna i receptionen på...
Avtal eller fakturor från Canucci?
Svar från Skellefteå kommun till J Hammarlund den .

Inväntar klassificering.

Hej, Jag har sökt i vår avtalsdatabas och kan inte se att vi har några avtal med Canucci AB.   MVH Inköpsenheten   Från: J Hammarlund <[Re...
Fakturor eller avtal från Canucci?
Svar från Region Västerbotten till J Hammarlund den .

Inväntar klassificering.

Hej! Jag har sökt i vårt upphandlingssystem och regionens diarium samt stämt av med leverantörfaktureringsavdelningen och vi hittar inget om företag C...
Till ESF, Jag vill ha svar på min fråga om självfinansierings som jag tror är relevant för många i Civilsamhället. Detta är inte en begäran om utläm...
Lönelista för Miljöenheten
Svar från Region Stockholm till Fredrin den .

Inväntar klassificering.

Hej! Här kommer uppgifterna. Med vänlig hälsning Registraturen Nina Kallin Huvudregistrator Kansli Direkt: 08-123 142 17 E-post: [e-postadress] Re...
Kod bakom rikstermbanken
Svar från Institutet för språk och folkminnen till Uppenbar Pseudonym den .

Framgångsrik.

Hej, Koden finns nu nedladdningsbar på https://rikstermbanken.se/static/public/RikstermbankenDjango_publik.zip Med vänlig hälsning Registrator Inst...
Bidrag och handlingar, Propell innovationshub
Svar från Region Gävleborg till Uppenbar Pseudonym den .

Lyckades delvis.

Hej! Ditt e-postmeddelande har kommit till den officiella e-postadressen för Region Gävleborg. Vi öppnar e-posten regelbundet under kontorstid på he...