Uppenbar Pseudonym

Till Konkurrensverket,

Jag önskar mig er https://www.konkurrensverket.se/upphandl... som öppen data.
Formatet skulle kunna vara RDF eller CSV.

Om det finns unika id eller URL för varje post vill jag gärna ha dem också så jag kan länka direkt till begreppet hos er.

Jag önskar mig att ni följer DIGGs rekommendationer för både licens (CC0) och hantering av begäran om öppna data (ni har 4 veckor på er att behandla ärendet och lämna ut)

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Registrator KKV, Konkurrensverket

Hej,

Tack för din e-post.

Vi återkommer angående din förfrågan så fort som möjligt.

___________________________________________
Med vänlig hälsning
Registrator/Juristassistenter
08-700 16 00
Konkurrensverket
103 85 Stockholm
www.konkurrensverket.se

Läs mer om Konkurrensverkets behandling av personuppgifter på vår webbplats http://www.konkurrensverket.se/om-webbpl...

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2132 e-postadress]>
Skickat: den 14 februari 2024 15:53
Till: Registrator KKV <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begäran ordlistan som öppen data

EXTERN AVSÄNDARE: Klicka inte på några länkar eller öppna några bilagor om du inte litar på avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Konkurrensverket,

Jag önskar mig er https://www.konkurrensverket.se/upphandl... som öppen data.
Formatet skulle kunna vara RDF eller CSV.

Om det finns unika id eller URL för varje post vill jag gärna ha dem också så jag kan länka direkt till begreppet hos er.

Jag önskar mig att ni följer DIGGs rekommendationer för både licens (CC0) och hantering av begäran om öppna data (ni har 4 veckor på er att behandla ärendet och lämna ut)

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2132 e-postadress]

Är [KKV e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Konkurrensverket? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Registrator KKV, Konkurrensverket

1 Bilaga

Hej,

jag översänder önskat ordlista som en csv-fil. Det finns tyvärr inte unika id eller URL för varje post i ordlistan.

___________________________________________
Med vänlig hälsning
Registrator/Juristassistenter
08-700 16 00
Konkurrensverket
103 85 Stockholm
www.konkurrensverket.se

Läs mer om Konkurrensverkets behandling av personuppgifter på vår webbplats http://www.konkurrensverket.se/om-webbpl...

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2132 e-postadress]>
Skickat: den 14 februari 2024 15:53
Till: Registrator KKV <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begäran ordlistan som öppen data

EXTERN AVSÄNDARE: Klicka inte på några länkar eller öppna några bilagor om du inte litar på avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Konkurrensverket,

Jag önskar mig er https://www.konkurrensverket.se/upphandl... som öppen data.
Formatet skulle kunna vara RDF eller CSV.

Om det finns unika id eller URL för varje post vill jag gärna ha dem också så jag kan länka direkt till begreppet hos er.

Jag önskar mig att ni följer DIGGs rekommendationer för både licens (CC0) och hantering av begäran om öppna data (ni har 4 veckor på er att behandla ärendet och lämna ut)

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2132 e-postadress]

Är [KKV e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Konkurrensverket? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------