Uppenbar Pseudonym

Till Konkurrensverket,

Jag önskar denna lista som öppen data. Gärna CSV. Om ni har dataen i ett datasystem där unika id eller URL finns till varje post önskar jag även denna data så jag han hänvisa dit för varje begreppspar.

https://www.konkurrensverket.se/contenta...

Denna begäran görs enligt lagen om öppna data.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Registrator KKV, Konkurrensverket

Hej,

Tack för din e-post. Vi tar hand om den så fort som möjligt.

För din information
När du begär ut allmänna handlingar kommer en sekretessprövning genomföras innan handlingarna kan lämnas ut. Tidsåtgången för en sådan sekretessprövning kan variera beroende av materialets omfattning, men sker alltid skyndsamt.

För avgifter, vänligen se information på Konkurrensverkets webbplats: http://www.konkurrensverket.se/beslut-oc....

Konkurrensverkets diarium finns på den externa webben. Det är möjligt att ta fram vissa uppgifter själv.

Diarium | Konkurrensverket

___________________________________________
Med vänlig hälsning
Registrator/Juristassistenter
08-700 16 00
Konkurrensverket
103 85 Stockholm
www.konkurrensverket.se

Läs mer om Konkurrensverkets behandling av personuppgifter på vår webbplats http://www.konkurrensverket.se/om-webbpl...

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2142 e-postadress]>
Skickat: den 21 februari 2024 14:05
Till: Registrator KKV <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begäran ordlistorna sv-en och en-sv som öppen data

EXTERN AVSÄNDARE: Klicka inte på några länkar eller öppna några bilagor om du inte litar på avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Konkurrensverket,

Jag önskar denna lista som öppen data. Gärna CSV. Om ni har dataen i ett datasystem där unika id eller URL finns till varje post önskar jag även denna data så jag han hänvisa dit för varje begreppspar.

https://www.konkurrensverket.se/contenta...

Denna begäran görs enligt lagen om öppna data.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2142 e-postadress]

Är [KKV e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Konkurrensverket? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Registrator KKV, Konkurrensverket

2 Bilagor

  • Attachment

    svenskengelsk ordlista upphandlingstermer.csv

    4K Download

  • Attachment

    engelsksvensk ordlista upphandlingstermer.csv

    4K Download

Hej,

jag bifogar svensk-engelsk och engelsk-svensk ordlista som csv-filer. Det finns tyvärr inte unika id eller URL för varje post i ordlistan.

___________________________________________
Med vänlig hälsning
Registrator/Juristassistenter
08-700 16 00
Konkurrensverket
103 85 Stockholm
www.konkurrensverket.se

Läs mer om Konkurrensverkets behandling av personuppgifter på vår webbplats http://www.konkurrensverket.se/om-webbpl...

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2142 e-postadress]>
Skickat: den 21 februari 2024 14:05
Till: Registrator KKV <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begäran ordlistorna sv-en och en-sv som öppen data

EXTERN AVSÄNDARE: Klicka inte på några länkar eller öppna några bilagor om du inte litar på avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Konkurrensverket,

Jag önskar denna lista som öppen data. Gärna CSV. Om ni har dataen i ett datasystem där unika id eller URL finns till varje post önskar jag även denna data så jag han hänvisa dit för varje begreppspar.

https://www.konkurrensverket.se/contenta...

Denna begäran görs enligt lagen om öppna data.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2142 e-postadress]

Är [KKV e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Konkurrensverket? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------