Vi vet inte om det senaste svaret på denna begäran innehåller information eller inte – om du är Lennart Berg vänligen logga in och låt alla veta.

NTF-bedrägeriet mot Trafikverket – begäran om innehållet i den anonyma visselblåsningen

Vi väntar på Lennart Berg för att läsa de senaste svaren och uppdatera deras statusar.

Till Trafikverket,

Jag har med stort intresse tagit del av flera ärenden här på handlingar.se som alla rör samma grundproblematik. Det jag åsyftar är trafiksäkerhetsorganisationen NTF:s stora bidragsfusk och bedrägeri mot Trafikverket som jag förstått bland annat ledde till organisationens konkurs 2022.

Som inledning vill jag framföra min uppskattning över att Trafikverkets Internrevision är så öppna kring både stort och smått trots att allt som skrivs här på handlingar.se kan läsas av alla som vill. Tyvärr verkar inte andra avdelningar vilja vara lika öppna.

I ärendet https://handlingar.se/request/fraga_om_u... förekommer en länk till en JO-anmälan gjord mot Trafikverket, citat ”med anledning av hur myndigheten agerat på information om att man utsatts för ett mångårigt och omfattande bedrägeri”. När jag klickade på länken fungerade den dock inte längre.

Jag begärde då själv ut samma JO-anmälan med detta resultat:
https://filetransfer.jo.se/message/dEup8...
Enligt vad som framgår ska all dokumentation vara tillgänglig för alla ännu en tid, närmare bestämt till och med 18/2 2024.

Efter att ha läst igenom det omfattande materialet i JO-anmälan och även somligt annat utlämnat här på handlingar.se, har jag funnit att ett viktigt dokument helt tycks saknas. Det jag syftar på är den vissling som gjordes anonymt. I ärendet på denna sida https://handlingar.se/request/onskar_tva... har bland annat lämnats ut den vissling som gjordes öppet av samma person som inlämnat JO-anmälan mot Trafikverket. Däremot har inte offentliggjorts den som gjordes anonymt av en annan visselblåsare. Det står också på flera ställen i dokument upprättade av eller för Trafikverket om ”visselblåsningar”, det vill säga i pluralis. Jag har här även läst om en visselblåsning riktad mot en annan trafiksäkerhetsorganisation och där sett att just en anonym visselblåsning har offentliggjorts. Det inte utan att man kan undra över om det överhuvudtaget finns sunda trafiksäkerhetsorganisationer.

Därför begär jag nu ut den visselblåsning om NTF-bedrägeriet mot Trafikverket som gjordes anonymt. Jag har av sammanhangen uppfattat att den bör ha ljudit under 2021, möjligen under 2022.

Jag vill också passa på att bestämt och stadigt ställa mig bakom Hugo Johanssons viktiga begäran i ovan länkade ärenden. Även jag vill som del av denna begäran ta del av Trafikverkets beslutsgrund för att inte polisanmäla de organisationer, de regionala NTF-förbunden, som enligt genomförda utredningar så entydigt gjort sig skyldiga till brott. Jag bedömer att detta också har ett mycket stort allmänintresse rent principiellt.

I en kommentar till nämnde Johanssons ärende skrev jag för en tid sedan ”När man vet att någon gjort något allvarligt brottsligt ska man ha mycket starka skäl för att inte polisanmäla brottet. Det krävs mycket svagare skäl för att polisanmäla än för att inte göra det.

Statliga och andra myndigheter måste alltid ALLTID anmäla till Polisen de brott man upptäcker. Även för att föregå med gott exempel. Och för att alternativet att inte polisanmäla ALDRIG går att försvara. Det handlar om att ta sitt ansvar. Att inte polisanmäla ett allvarligt brott som drabbar oss skattebetalare bara måste vara i strid med reglementet för en stor statlig myndighet.”

Till detta ska fogas även det utomordentligt viktiga visselblåsarperspektivet.

Hur bedömer Trafikverket sannolikheten för att människor som egentligen vågar verkligen också kommer att slå larm om den gängse uppfattningen blir ”Det är ingen mening, Trafikverket utreder visserligen men försöker sedan bara få brottslingen att hålla sig inom lagens råmärken nästa gång den har med myndigheten att göra.”

Jag har min professionella bakgrund inom rättsväsendet. Jag har där erfarit mycket och har också avsevärd kunskap om vad som är viktigt vid samhällets självklara strävan att alltid, på olika nivåer och oavsett formella ansvar, stävja brottslighet. Absolut grundläggande är att brott och misstänkta brott alltid måste polisanmälas. Detta gäller naturligtvis i synnerhet vid upptäckta brott med ett betydande straffvärde.

Jag läste nyss ert senaste svar i ärendet som rör de ekonomiska oegentligheterna hos MHF https://handlingar.se/request/utredning_...
och måste tillstå att jag närapå tappade hakan. Att låta era jurister avgöra om de tycker att polisanmälan ska göras eller inte i fall när brott rentav kan styrkas utifrån vad som framkommit redan vid ”lite krafs på ytan” är milt sagt direkt oansvarigt. Som stor statlig myndighet måste ni som sagt alltid polisanmäla brott. Godtagbara alternativ saknas helt, och detta måste Trafikverket faktiskt inse! Det är som man ibland lite vårdslöst säger ert förbannade ansvar att inse detta.

Antag att det blir vitt och brett känt hos allmänheten att ”staten” godtyckligt låter bli att stävja mångmiljonbrott mot oss alla skattebetalare samtidigt som den enskilde medborgaren blir av med körkortet efter att ha ertappats med att ha kört 141 km/h på motorväg, och kanske som konsekvens blir av även med sin försörjning. Allmänhetens förtroende för rättsstaten är ohyggligt viktigt att värna och det ni nu uppenbarligen gjort såväl i fallet NTF som MHF går verkligen stick i stäv med hur ni som stor offentlig, skattefinansierad, aktör måste förhålla er i sammanhang som dessa.

Ni måste därutöver självfallet alltid göra ert yttersta för att försöka återfå skattemedel som på det ena eller andra sättet stulits från er och därmed oss svenska skattebetalare. Det handlar om respekt just för oss skattebetalare och det, jag upprepar, handlar om respekt för rättsstaten.

Och som jag redan varit inne på handlar det också om att visa respekt för och även uppmuntra samhällsmedborgare som vågar och vill lägga tid på att rapportera om allvarliga oegentligheter, och som de facto rapporterar om brott som i dessa fall uppenbarligen har tillåtits kosta oss skattebetalare mångmiljonbelopp.

Avslutningsvis här i samlad form mina krav om att få ta del av allmänna handlingar.
Primärt begär jag att få ta del av den visselblåsning om NTF-bedrägeriet mot Trafikverket som gjordes anonymt.
Sekundärt begär jag att få ta del av den skriftliga grund på vilken Trafikverkets beslut att inte polisanmäla de tio regionala NTF-förbunden vilar.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Lennart Berg

Trafikverket

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

Kommentarer omfattas inte av vårt utgivningsbevis. Du ansvarar själv för dina artikelkommentarer. Ulf Eriksson lämnade en anteckning ()

Kan bara instämma, mycket bra skrivet. Godtycke är aldrig ett giltigt skäl för att polisanmäla eller inte polisanmäla. Jag har också saknat den andra visselblåsningen. Hoppas bara att den inte maskas lika hårt som den mot MHF!
MVH Ulf Eriksson

utlamnanden@trafikverket.se, Trafikverket

Hej!

Ditt ärende "Begäran om utlämnande av allmän handling gällande
visselblåsning om NTF-bedrägeriet" har fått ärendenummer TRV 2024/14069.

Vi tar ut en avgift enligt avgiftsförordningen. Det kostar ingenting att
begära ut upp till nio sidor om materialet är analogt. Detsamma gäller upp
till nio filer om materialet är digitalt. Den tionde sidan eller filen
kostar 50 kronor, och därefter kostar det 2 kronor per sida eller fil.

Detta är ett automatiskt svar, vi svarar på ditt ärende så snart som
möjligt.

 

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd

information enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Med vänlig hälsning,

Sophia Prokki

Arkivhandläggare

Arkivservice

 

Trafikverket

BOX 810

781 28 Borlänge

Telefon 0771-921 921

[1]trafikverket.se

[2]Facebook I [3]YouTube I [4]LinkedIn I [5]Instagram

 

References

Visible links
1. http://www.trafikverket.se/
2. https://www.facebook.com/Trafikverket/
3. https://www.youtube.com/user/Trafikverket
4. https://www.linkedin.com/company/909441/
5. https://www.instagram.com/trafikverket/

Trafikverket

2 Bilagor

Hej!

 

Bifogar besked om din begäran och visselblåsningen du efterfrågade.

 

Till utlämnande funktionen – mejlet kan läggas till TRV 2024/14069 och
därefter stängas.

 

 

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

Med vänlig hälsning

Leif Eriksson

Utredningsledare

 

[1][e-postadress]

Direkt 010 - 123 23 21

Mobil 076-275 74 37

 

Trafikverket

Internrevisionen

Röda vägen 1

781 89  Borlänge

Telefon: 0771 - 921 921

[2]www.trafikverket.se

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.trafikverket.se/

Till Trafikverket,

Tack för dokumentet.

Jag uppfattar att ni inte är konsekventa i ert förhållande till sekretess. Långtifrån.

Hur förklarar ni den mycket stora skillnaden i graden av maskning i de visselblåsningar ni lämna ut? I den tidigare utlämnade icke-anonyma visslingen har mycket lite dolts. I stort sett har bara egennamn strukits över, kan man av sammanhangen dra slutsatsen. Samma sak i den mycket utförliga bilagan till den. Den anonyma anonyma visslingen ni nu lämnat ut borde väl snarast kunna vara i mindre grad maskad?

Jag noterar också att det är mycket stor skillnad mellan er bedömning av behovet av maskning och den som Justitieombudsmannen gör. De har såvitt vi kunna se inte maskerat något i det omfattande materialet som ingår i den JO-anmälan jag länkade till.

Jag undrar också när ni räknar med att kunna lämna ut underlaget för det uppseendeväckande beslutet att inte polisanmäla de regionala NTF-förbunden, som både Hugo Johansson, flera gånger, och jag har begärt.

Med vänlig hälsning,

Lennart Berg

Trafikverket

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

Trafikverket

Hej Lennart!

 

Leif har semester idag och nästa vecka så jag tar på mig och svarar på
mejlen som du skickat den 2 och den 7 februari. När det gäller maskningen
av den andra visselblåsningen som du har begärt ut så är det den bedömning
vi gjort utifrån de regler som föreskrivs i 32 kap. 3 B § offentlighets-
och sekretesslagen (2009:400). Samma sak gäller den tidigare
visselblåsningen du hänvisar till. Den maskningen baseras på den bedömning
vi då gjorde utifrån den information som då fanns.

 

När det gäller frågan i mejlen från den 2 och den 7 februari, att få ta
del av den skriftliga grund på vilken Trafikverkets beslut att inte
polisanmäla de tio regionala NTF-förbunden vilar på,  så måste jag
fortsatt hänvisa frågan till verksamhetsområde Planering. Ansvarig
avdelningschef är Marie Hagberg Backlund som även får del av detta svar.

 

Marie; Lennart, och Hugo Johansson, har inkommit med frågor rörande
beslutsgrunder med anledning av utredningen av NTF. Är du snäll och svarar
eller ser till så någon svarar dem?

 

Utlämnandefunktionen; Det finns ytterligare en begäran i mejlen från
Lennart som Planering ska besvara. Jag vet inte om detta ärende ska
övertas av Planering eller om ni gör ett nytt ärende av det som Lennart
begär ut. Det finns tidigare ärenden där handlingar har begärts ut från
detta ärende och frågor som ska hanteras av Planering med Johan Lindberg
som handläggare.

 

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

 

Med vänlig hälsning

 

Karl-Johan Johansson

Internrevisionschef

 

[1][e-postadress]

Direkt: 010-124 29 98

Mobil: 070-240 30 28

 

Trafikverket

781 89 Borlänge

Besöksadress: Röda vägen 1

Telefon: 0771-921 921

[2]www.trafikverket.se

 

Från: Lennart Berg <[Registrators #2126 e-postadress]>

Skickat: den 7 februari 2024 12:18

Till: Trafikverket <[Trafikverket e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: Re: Begäran om allmän handling TRV 2024/14069

 

Till Trafikverket,

 

Tack för dokumentet.

 

Jag uppfattar att ni inte är konsekventa i ert förhållande till sekretess.
Långtifrån.

 

Hur förklarar ni den mycket stora skillnaden i graden av maskning i de
visselblåsningar ni lämna ut? I den tidigare utlämnade icke-anonyma
visslingen har mycket lite dolts. I stort sett har bara egennamn strukits
över, kan man av sammanhangen dra slutsatsen. Samma sak i den mycket
utförliga bilagan till den. Den anonyma anonyma visslingen ni nu lämnat ut
borde väl snarast kunna vara i mindre grad maskad?

 

Jag noterar också att det är mycket stor skillnad mellan er bedömning av
behovet av maskning och den som Justitieombudsmannen gör. De har såvitt vi
kunna se inte maskerat något i det omfattande materialet som ingår i den
JO-anmälan jag länkade till.

 

Jag undrar också när ni räknar med att kunna lämna ut underlaget för det
uppseendeväckande beslutet att inte polisanmäla de regionala
NTF-förbunden, som både Hugo Johansson, flera gånger, och jag har begärt.

 

Med vänlig hälsning,

 

Lennart Berg

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.trafikverket.se/

Trafikverket

Hej Lennart!

 

Johan Lindberg som handlägger våra bidrag till ideella organisationer,
återkommer till dig inom kort med svar på dina frågor nedan.

 

Trafikverkets interna konfidentialitetsnivå: 2 Intern

Lev väl,

Marie Hagberg Backlund
Avdelningschef Transportkvalitet

 

[1][e-postadress]
Direkt: 010-123 00 64
Mobil: 0702-79 59 26

Trafikverket
Solna Strandväg 98

171  54 Solna

Besöksadress: Solna Strandväg 98
Telefon: 0771-921 921
[2]trafikverket.se

[3]Facebook I [4]YouTube I [5]Twitter I [6]LinkedIn I [7]Instagram

 

Från: Johansson Karl-Johan, IR <[e-postadress]>
Skickat: den 9 februari 2024 09:20
Till: [Registrators #2126 e-postadress]; Hagberg Backlund Marie,
PLkv <[e-postadress]>
Kopia: Utlämnandefunktionen <[e-postadress]>; Eriksson Leif,
IR <[e-postadress]>
Ämne: Angående fråga om maskning

 

Hej Lennart!

 

Leif har semester idag och nästa vecka så jag tar på mig och svarar på
mejlen som du skickat den 2 och den 7 februari. När det gäller maskningen
av den andra visselblåsningen som du har begärt ut så är det den bedömning
vi gjort utifrån de regler som föreskrivs i 32 kap. 3 B § offentlighets-
och sekretesslagen (2009:400). Samma sak gäller den tidigare
visselblåsningen du hänvisar till. Den maskningen baseras på den bedömning
vi då gjorde utifrån den information som då fanns.

 

När det gäller frågan i mejlen från den 2 och den 7 februari, att få ta
del av den skriftliga grund på vilken Trafikverkets beslut att inte
polisanmäla de tio regionala NTF-förbunden vilar på,  så måste jag
fortsatt hänvisa frågan till verksamhetsområde Planering. Ansvarig
avdelningschef är Marie Hagberg Backlund som även får del av detta svar.

 

Marie; Lennart, och Hugo Johansson, har inkommit med frågor rörande
beslutsgrunder med anledning av utredningen av NTF. Är du snäll och svarar
eller ser till så någon svarar dem?

 

Utlämnandefunktionen; Det finns ytterligare en begäran i mejlen från
Lennart som Planering ska besvara. Jag vet inte om detta ärende ska
övertas av Planering eller om ni gör ett nytt ärende av det som Lennart
begär ut. Det finns tidigare ärenden där handlingar har begärts ut från
detta ärende och frågor som ska hanteras av Planering med Johan Lindberg
som handläggare.

 

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

 

Med vänlig hälsning

 

Karl-Johan Johansson

Internrevisionschef

 

[8][e-postadress]

Direkt: 010-124 29 98

Mobil: 070-240 30 28

 

Trafikverket

781 89 Borlänge

Besöksadress: Röda vägen 1

Telefon: 0771-921 921

[9]www.trafikverket.se

 

Från: Lennart Berg <[10][Registrators #2126 e-postadress]>

Skickat: den 7 februari 2024 12:18

Till: Trafikverket <[11][Trafikverket e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: Re: Begäran om allmän handling TRV 2024/14069

 

Till Trafikverket,

 

Tack för dokumentet.

 

Jag uppfattar att ni inte är konsekventa i ert förhållande till sekretess.
Långtifrån.

 

Hur förklarar ni den mycket stora skillnaden i graden av maskning i de
visselblåsningar ni lämna ut? I den tidigare utlämnade icke-anonyma
visslingen har mycket lite dolts. I stort sett har bara egennamn strukits
över, kan man av sammanhangen dra slutsatsen. Samma sak i den mycket
utförliga bilagan till den. Den anonyma anonyma visslingen ni nu lämnat ut
borde väl snarast kunna vara i mindre grad maskad?

 

Jag noterar också att det är mycket stor skillnad mellan er bedömning av
behovet av maskning och den som Justitieombudsmannen gör. De har såvitt vi
kunna se inte maskerat något i det omfattande materialet som ingår i den
JO-anmälan jag länkade till.

 

Jag undrar också när ni räknar med att kunna lämna ut underlaget för det
uppseendeväckande beslutet att inte polisanmäla de regionala
NTF-förbunden, som både Hugo Johansson, flera gånger, och jag har begärt.

 

Med vänlig hälsning,

 

Lennart Berg

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.trafikverket.se/
3. https://www.facebook.com/Trafikverket/
4. https://www.youtube.com/user/Trafikverket
5. https://twitter.com/trafikverket
6. https://www.linkedin.com/company/909441/
7. https://www.instagram.com/trafikverket/
8. mailto:[e-postadress]
9. http://www.trafikverket.se/
10. mailto:[Registrators #2126 e-postadress]
11. mailto:[Trafikverket e-postadress för begäran om allmän handling]

Trafikverket

2 Bilagor

Lennart,

 

Trafikverket har polisanmält NTF Riks som är den juridiska person som
Trafikverket haft samarbete och avtal med. Trafikverket har inte haft
direkt samarbete eller avtal med NTF:s länsförbund. Trafikverket har
överlåtit till Ekobrottsmyndigheten att utreda saken vidare i sin helhet.
Trafikverket känner till att ärendet idag överförts till Polisens
Bedrägerisektion. Trafikverket får sedan bedöma om polisens utredning ger
skäl till eventuellt ytterligare åtgärder från Trafikverkets sida.

 

Bifogar den anmälan som Trafikverket gjorde till Ekobrottsmyndigheten. 

 

Med vänlig hälsning

 

Johan Lindberg

Enhetschef Trafiksäkerhet väg Samverkan

VO Planering, avd Transportkvalitet

 

[1][e-postadress]

Direkt: 010-123 62 95

Mobil: 072-742 42 85

 

 

Gasverksgatan 7

721 30 Västerås

0771-921 921

[2]www.trafikverket.se

 

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

 

Från: Hagberg Backlund Marie, PLkv
<[e-postadress]>
Skickat: den 9 februari 2024 10:21
Till: Johansson Karl-Johan, IR <[e-postadress]>;
[Registrators #2126 e-postadress]; Lindberg Johan, PLkvtvs
<[e-postadress]>
Kopia: Utlämnandefunktionen <[e-postadress]>; Eriksson Leif,
IR <[e-postadress]>
Ämne: Sv: Angående fråga om maskning

 

Hej Lennart!

 

Johan Lindberg som handlägger våra bidrag till ideella organisationer,
återkommer till dig inom kort med svar på dina frågor nedan.

 

Trafikverkets interna konfidentialitetsnivå: 2 Intern

Lev väl,

Marie Hagberg Backlund
Avdelningschef Transportkvalitet

 

[3][e-postadress]
Direkt: 010-123 00 64
Mobil: 0702-79 59 26

Trafikverket
Solna Strandväg 98

171  54 Solna

Besöksadress: Solna Strandväg 98
Telefon: 0771-921 921
[4]trafikverket.se

[5]Facebook I [6]YouTube I [7]Twitter I [8]LinkedIn I [9]Instagram

 

Från: Johansson Karl-Johan, IR <[10][e-postadress]>
Skickat: den 9 februari 2024 09:20
Till: [11][Registrators #2126 e-postadress]; Hagberg Backlund Marie,
PLkv <[12][e-postadress]>
Kopia: Utlämnandefunktionen <[13][e-postadress]>; Eriksson
Leif, IR <[14][e-postadress]>
Ämne: Angående fråga om maskning

 

Hej Lennart!

 

Leif har semester idag och nästa vecka så jag tar på mig och svarar på
mejlen som du skickat den 2 och den 7 februari. När det gäller maskningen
av den andra visselblåsningen som du har begärt ut så är det den bedömning
vi gjort utifrån de regler som föreskrivs i 32 kap. 3 B § offentlighets-
och sekretesslagen (2009:400). Samma sak gäller den tidigare
visselblåsningen du hänvisar till. Den maskningen baseras på den bedömning
vi då gjorde utifrån den information som då fanns.

 

När det gäller frågan i mejlen från den 2 och den 7 februari, att få ta
del av den skriftliga grund på vilken Trafikverkets beslut att inte
polisanmäla de tio regionala NTF-förbunden vilar på,  så måste jag
fortsatt hänvisa frågan till verksamhetsområde Planering. Ansvarig
avdelningschef är Marie Hagberg Backlund som även får del av detta svar.

 

Marie; Lennart, och Hugo Johansson, har inkommit med frågor rörande
beslutsgrunder med anledning av utredningen av NTF. Är du snäll och svarar
eller ser till så någon svarar dem?

 

Utlämnandefunktionen; Det finns ytterligare en begäran i mejlen från
Lennart som Planering ska besvara. Jag vet inte om detta ärende ska
övertas av Planering eller om ni gör ett nytt ärende av det som Lennart
begär ut. Det finns tidigare ärenden där handlingar har begärts ut från
detta ärende och frågor som ska hanteras av Planering med Johan Lindberg
som handläggare.

 

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

 

Med vänlig hälsning

 

Karl-Johan Johansson

Internrevisionschef

 

[15][e-postadress]

Direkt: 010-124 29 98

Mobil: 070-240 30 28

 

Trafikverket

781 89 Borlänge

Besöksadress: Röda vägen 1

Telefon: 0771-921 921

[16]www.trafikverket.se

 

Från: Lennart Berg <[17][Registrators #2126 e-postadress]>

Skickat: den 7 februari 2024 12:18

Till: Trafikverket <[18][Trafikverket e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: Re: Begäran om allmän handling TRV 2024/14069

 

Till Trafikverket,

 

Tack för dokumentet.

 

Jag uppfattar att ni inte är konsekventa i ert förhållande till sekretess.
Långtifrån.

 

Hur förklarar ni den mycket stora skillnaden i graden av maskning i de
visselblåsningar ni lämna ut? I den tidigare utlämnade icke-anonyma
visslingen har mycket lite dolts. I stort sett har bara egennamn strukits
över, kan man av sammanhangen dra slutsatsen. Samma sak i den mycket
utförliga bilagan till den. Den anonyma anonyma visslingen ni nu lämnat ut
borde väl snarast kunna vara i mindre grad maskad?

 

Jag noterar också att det är mycket stor skillnad mellan er bedömning av
behovet av maskning och den som Justitieombudsmannen gör. De har såvitt vi
kunna se inte maskerat något i det omfattande materialet som ingår i den
JO-anmälan jag länkade till.

 

Jag undrar också när ni räknar med att kunna lämna ut underlaget för det
uppseendeväckande beslutet att inte polisanmäla de regionala
NTF-förbunden, som både Hugo Johansson, flera gånger, och jag har begärt.

 

Med vänlig hälsning,

 

Lennart Berg

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.trafikverket.se/
3. mailto:[e-postadress]
4. http://www.trafikverket.se/
5. https://www.facebook.com/Trafikverket/
6. https://www.youtube.com/user/Trafikverket
7. https://twitter.com/trafikverket
8. https://www.linkedin.com/company/909441/
9. https://www.instagram.com/trafikverket/
10. mailto:[e-postadress]
11. mailto:[Registrators #2126 e-postadress]
12. mailto:[e-postadress]
13. mailto:[e-postadress]
14. mailto:[e-postadress]
15. mailto:[e-postadress]
16. http://www.trafikverket.se/
17. mailto:[Registrators #2126 e-postadress]
18. mailto:[Trafikverket e-postadress för begäran om allmän handling]

Till Trafikverket,

Tack för era svar.

Den inlämnade polisanmälan har vi sett tidigare. Den är skriven på ett sätt som faktiskt väcker misstanken att inlämnaren helst inte vill att ärendet ska utredas av Polisen. Den hänvisar bara till rapporter utan att ens antyda på vilket sätt myndigheten bedömer "att brott kan antas ha begåtts". Så förfar man inte om man är angelägen om att ansvar verkligen ska utkrävas, att stulna mångmiljonbelopp skattemedel ska återkrävas och de skyldiga ska ställas till svars. Är vi överens om det?

Varför finns till exempel inte ens en uppgift i polisanmälan som åtminstone antyder att det, i enlighet med visselblåsningarna och utredningarna, är ett 8-siffrigt belopp i kronor som har stulits av oss skattebetalare av trafiksäkerhetsorganisationerna i fråga?

Sekundärt begärde jag "att få ta del av den skriftliga grund på vilken Trafikverkets beslut att inte polisanmäla de tio regionala NTF-förbunden vilar." Jag konstaterar att denna alltjämt inte har redovisats.

Beslutet att inte polisanmäla och återkräva stulna skattemedel framstår därmed ännu som att det vilar på enbart godtycke. Detta trots att det att döma av tillgänglig dokumentation är värt flera tiotals miljoner skattekronor. Jag vill inte tro att så verkligen är fallet, men ännu har ni inte presenterat något för att söka undanröja denna misstanke.

Jag upprepar därmed att jag begär att få ta del av den skriftliga grund på vilken Trafikverkets beslut att inte polisanmäla de tio regionala NTF-förbunden vilar.

Inte bara jag har från tillgänglig dokumentation, era svar här på Handlingar.se inkluderade, fått en stark känsla att ni velat skydda både NTF riks och de regionala NTF-förbunden trots att de oomtvistligt, ett av dem erkände rentav brott vid radiointervju, gjort sig skyldiga till brott med ett stort sammanlagt ekonomiskt värde. I den av mig för utlämnande begärda, ovan länkade, JO-anmälan som gjorts av Trafikverket för sättet ni har hanterat ärendet, finns med start på sidan 4 ett avsnitt på det temat. Eftersom jag inte hittar något sätt att bifoga ett dokument i funktionen ”Skriv ett svar” kopierar jag avsnittet från https://filetransfer.jo.se/message/dEup8... och klistrar in det i citatform nedan mellan strecken. Formatering är ju inte möjlig här och jag såg att vännen Hugo gjort på samma sätt. Eftersom texten är kopierad från en pdf-fil blir radbrytningar lite tokiga ibland men det viktiga är ju att det blir läsbart.

Vilken är er kommentar till vad som där förs fram om Trafikverkets handläggning av bedrägeriet från aktuella trafiksäkerhetsorganisationer?

-------------------------------------------------------

”Trafikverket uttrycker sig 2022-03-22 i en formell skrivelse till NTF – ”Begäran om
redovisning av åtagande enligt avtal om projektbidrag” [BILAGA 4] – i flera olika
sammanhang på ett sätt som ger ett mycket starkt intryck av att man verkar vilja se
förmildrande på den gamla trafiksäkerhetsorganisationens systematiska bedrägeri mot
myndigheten (och därmed skattebetalarna). En betydande del av brevet signalerar att man
snarast verkar vara besvärade över att NTF blivit påkomna med bedrägeriet.
Trafikverket ger i skrivelsen intryck av att vilja förbigå – vilja bortse ifrån – att bedrägeriet
handlat om att NTF sett till att få in bidrag för genomförandet av olika projekt – men till
mycket stor del, i direkt strid med gällande avtal och lagrum, använt erhållna projektbidrag
för helt andra ändamål än finansiering av just dessa projekt.

Allra allvarligast, mest anmärkningsvärt, är att man i dokumentet enligt ovan daterat 2022-03-
22 skriver att avtalen avseende projektbidrag före 2021 inte innehöll någon skrivning om
återbetalningsskyldighet – något som uppenbarligen helt saknar relevans i sammanhanget.
Detta blir inte mindre tydligt sedan förhör med NTF:s ekonomiansvarige [BILAGA 5]
tydliggjort, bland annat genom ljuduppspelningar från interna NTF-möten, att organisationens
ledande företrädare med uppsåt lurat Trafikverket att betala ut mycket högre belopp i
projektbidrag än vad respektive projekt motsvarar i arbetsomkostnader. Det är just på det
sättet man lyckats lura till sig mångmiljonbelopp i projektbidrag för finansiering av annat än
vad dessa bidrag får användas till – något ju också den egna utredningen, avrapporterad en
dryg vecka före det att aktuellt brev skickades till NTF – visar.

Enhetschef Johan Lindberg ger överhuvudtaget intryck av att sakna förmåga att förstå de i
sammanhanget viktiga sambanden. En annan, möjlig, tolkning är att han så långt möjligt har
velat skydda NTF, och se mellan fingrarna med att de faktiskt utsatt den egna avdelningen
inom myndigheten för brott värda mångmiljonbelopp – något den med uppenbarligen alldeles
för svag kontroll starkt bidragit till att möjliggöra.

Med en logik i enlighet med Lindbergs/Trafikverkets skrivning avseende bilagda dokument
(Bilaga 4), skulle krav på återbetalning aldrig i vårt samhälle kunna riktas mot någon som
begått ett ekonomiskt brott, och som drabbat annan part, om det inte finns ett avtal upprättat
mellan brottslingen och brottsoffret. Trots att detta är så uppenbart orimligt har Johan
Lindberg genom enbart absolut tystnad bemött samtliga de frågor som vid upprepade tillfällen
ställts med anledning härav. Än värre är dock, enligt min mening, att hans överordnade chefer
också låtit honom göra det – och inte heller själva svarat. Se gärna även mina kommentarer
härom i aktuell bilaga enligt ovan. Med tanke på det faktiska ekonomiska värdet av aktuellt
ställningstagande – innebörden blev att Trafikverket strök ett streck över alla NTFbedrägerier
begångna före 2021 (!!) – var just detta mitt enskilt viktigaste skäl att kontakta
Riksrevisionen, enligt vad som strax följer.

Vid närmare eftertanke bedömer jag att en av mina kommentarer till skrivningen i fråga
(Bilaga 4), den 2:a av totalt 3, är för viktig för att riskera att lämnas oläst:
”Vad Lindberg/TrV här skriver är att avtalen avseende myndighetens tilldelade pott för ”Stöd till ideella” ska tolkas som att skattebetalarnas avtalspart (i detta fall NTF) lugnt kunde behålla erhållna bidragsmedel man inte förbrukat för avsett/godkänt ändamål, så som NTF gjort – så länge TrV inte kontrollerade sig fram till återkrav.
Att Trafikverket i detta skede skriver något sådant gränsar till det oerhörda – och det är rent
makalöst att en skrivelse som denna överhuvudtaget kan få lämna den stora myndigheten.
Innebörden är (skulle vara) att vilken organisation som helst skulle ha kunnat ansöka om
belopp som vida översteg de beräknade behoven för olika projekt, och göra mycket stora
vinster på dem (precis som NTF gjorde, och använde vinsterna för andra, otillåtna, ändamål)
– tvärtemot hela grundidén för aktuell bidragsverksamhet.
Med andra ord signalerar man ”vill ni lura av oss en massa skattemedel ni egentligen inte har rätt till – ja då kan ni göra det. Och ni, NTF, eftersom ni nu har lyckats göra det, genom att utsätta oss för detta bedrägeri, är ni bara att gratulera – vi låter er lugnt behålla alla pengar ni har lurat av oss!”

Och med innebörd enligt ovan skriver alltså Lindberg/Trafikverket långt EFTER det att
NTF:s ekonomiansvarige i detalj har redogjort för Trafikverket på vilket sätt NTF
systematiskt och med uppsåt lurat till sig oerhört mycket mera bidrag än vad projekten man
ansökt om medel till motsvarar i arbetstid/lönekostnader – varvid även spelades upp
ljudupptagningar från interna NTF-möten som tydligt avslöjar till och med tankarna bakom
det mångåriga bedrägeriet. Det är svårt att föreställa sig ett mindre ansvarsfullt förvaltande av skattemedel än det
Lindberg här personifierar.”

Förutom att visselblåsningen avslöjade ett bedrägeri mot Trafikverket av betydande
omfattning, kom verkets egen hantering av anmälan att avslöja vad som kan bedömas som
minst lika allvarligt, nämligen tydliga tecken på förekomst av vänskapskorruption såväl som
en mycket utbredd tystnadskultur inom den stora statliga myndigheten. Mer även om det lite
längre fram.

Bedrägeriet handlar långtifrån – så som Trafikverkets planeringsavdelning att döma av deras
resonemang kring vad respektive tidsperiods bidragsavtal innehöll/innehåller och inte verkar
ha velat göra gällande – om att NTF behållit bidragspengar man inte gjort av med enligt
avtalsreglerade villkor. Nej – bedrägeriet avser det sätt på vilket NTF ansökt om medel för
olika projekt – alltid avsevärt högre belopp än vad som motsvaras av de egna
uppskattningarna av erforderlig arbetstid för att kunna genomföra respektive projekt
multiplicerat med den genomsnittliga lönekostnaden hos utförande förbund.

Att det funnits uppsåt i bedrägeriet framgår med fullständig tydlighet av flera ljudinspelningar
från interna möten och samtal inom NTF – vilka också omnämns i tidigare berörda
dokumentation från det förhör Trafikverket höll med NTF:s ekonomiansvarige [BILAGA 5].
Bland annat har man kunnat lyssna till följande ord från en av NTF:s delaktiga i bedrägeriet,
på temat ”slutlig bokföring”:

”Det handlar om resten av summan under löner. Och där måste vi ju helt enkelt fylla på så många timmar som krävs utifrån våra lönekostnader. Då får vi helt enkelt inför varje slutrapport sitta och bakräkna, vi ska göra en slutrapport på ”Konsument” till exempel, utifrån vad vi har fakturor på, och utifrån lönekostnaderna vi har sökt – hur många timmar säger vi att Maria har genomfört, och så får vi titta på hennes lönekostnader osv. – detta är inga konstigheter, jag kan göra det bara jag vet hur mycket hon kostar i timmen, och hur mycket jag och Rickard och Susanne och du (GS) – så får vi göra en total redovisning av det.”

Det var ett sådant uppsåtligt resonemang – tillika ett glasklart exempel på ren och skär
korruption – som ledde till att enskilda medarbetares tidigare internt bokförda arbetstid för
enskilda projekt kom att räknas upp med flera hundra procent när Trafikverket inom ramen
för sin utredning ställde krav på NTF om detaljerad redovisning.

NTF utgick, som framgår, således aldrig från hur många arbetstimmar ett visst projekt skulle
ta i anspråk – utan från hur mycket pengar man ville få in för det. Därefter redovisade man,
när man äntligen – som konsekvens av visselblåsningen – tvingades göra det, på ett sätt så att
den för varje projekt sammanlagt utbetalda bidragssumman motsvarades av summan av
samtliga NTF-förbunds respektive genomsnittliga lönekostnader per timme, multiplicerade
med det antal timmar som behövde redovisas för respektive NTF-förbund – alltsammans helt
skilt från sanningen. Med andra ord redovisade man så att produkten för vart och ett av dem
(de belopp som vart och ett av de regionala NTF-förbunden tilldelats av NTF) skulle
överensstämma med respektive faktorpar (faktor 1 = genomsnittlig lönekostnad per förbund,
faktor 2 = antalet redovisade (långtifrån detsamma som utförda!) arbetstimmar per förbund).
Och allt detta får alltså Trafikverket klart för sig att det är ”NTF-praxis”.

Men trots detta låter alltså Trafikverket bli att, vilket hade varit oerhört enkelt, räkna ut hur
stor andel av totalt utbetalda skattemedel som NTF var skyldigt att betala tillbaka. Detta reser
onekligen besvärande frågetecken.

Varför Trafikverket, för övrigt, i sin dokumentation över förhöret med NTF:s
ekonomiansvarige [BILAGA 5] valt att i slutet (sid 13-14) ta med en delvis
osammanhängande lång avskrift från en ljudupptagning från ett internt NTF-möte som i
huvudsak återger generalsekreterarens försök att inför de regionala förbundens chefer
berättiga riksförbundets agerande – samtidigt som man helt utelämnar det ovan citerade,
oerhört avslöjande, från ett mindre internt möte enbart inom NTF Riks, kan (kanske) bara
myndigheten själv svara på. Det är överhuvudtaget svårt att frigöra sig från känslan att
Trafikverket kanske helst undvek att i utredningen ta med absolut säkra bevis för det
systematiska, uppsåtliga, bedrägeriet.

Oerhört allvarligt i sammanhanget är också att Trafikverket, helt utan egen kommentar,
lämnar uppgiften som NTF:s generalsekreterare uppger i aktuellt sammanhang (avskriften av
ljudupptagningen på sid 13-14 i Bilaga B till den egna utredningen) – om att chefen för
myndighetens Planeringsavdelning, Johan Lindberg, ska ha gjort ett direkt avtalsvidrigt
uttalande om att utbetalda bidrag även ska kunna täcka OH-kostnader (precis som NTF
skenheligt försökte förklara att man uppfattat avtalen, trots att de mycket tydligt talar
däremot). Man lämnar även senare frågan obesvarad trots att den återkommer vid upprepade
tillfällen. Ett exempel är min egen kommentar (till Trafikverket) i det aktuella dokumentet –
”Detta måste väl ändå vara ren lögn?” – men även den låter alltså Trafikverket bara passera
med tystnad. Inslag som detta bidrog under hela processen starkt till att misstanken om
förekommande vänskapskorruption inom aktuell avdelning inom Trafikverket – vilken också
utgjorde grund för uppmärksammandet härom för Riksrevisionen i 7 april [BILAGA 6, berörs närmare på nästa sida], aldrig kunde avföras.”

---------------------------------------------------------------------------

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Lennart Berg

Trafikverket

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

Trafikverket

Hej Lennart!

 

Jag såg idag i detta ärende att du har svarat på min chefs Karl-Johans
svar från den 9 februari samt även på Johan Lindbergs svar från samma
datum. När du svarade med ett mejl i det här ärendet så kom det till mig
då jag är handläggare gällande de handlingar som du begärde ut till en
början. Jag har som Karl-Johan skrev haft semester och är åter på jobbet
och svarar dig därför först nu. När det gäller det du har fört fram i
mejlet från den 11 februari så hänvisar jag dig till verksamhetsområde
Planering (Marie Hagberg Backlund är ansvarig avdelningschef och Johan
Lindberg som är enhetschef får kopia på detta mejl).

 

Utlämnandefunktionen; Det finns ytterligare en begäran i mejlet från
Lennart som Planering ska hantera. Min chef Karl-Johan påpekade i svar
till Lennart den 9 februari att ärendet ska övertas av Planering eller om
ni gör ett nytt ärende av det som Lennart begär ut. Mitt förslag i så fall
är att det blir ett nytt ärende från och med handling nr 5 som är Johan
Lindbergs svar till Lennart. Men ni avgör givetvis det som är lämpligast.

 

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

Med vänlig hälsning

Leif Eriksson

Utredningsledare

 

[1][e-postadress]

Direkt 010 - 123 23 21

Mobil 076-275 74 37

 

Trafikverket

Internrevisionen

Röda vägen 1

781 89  Borlänge

Telefon: 0771 - 921 921

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]

Till Trafikverket,

Tack för återkoppling 20/2 om än inte ett svar på mina frågor.

Jag får intrycket att ni inte har samma bild som vi som kommunicerar via systemet Handingar.se. Ni talar om mejl och ni hänvisar till än den ena, än den andra. Jag adresserar er som myndighet, på det sätt som möjliggörs av systemet och med de begränsningar det har. Exempelvis går varken att formatera text eller att på ett enkelt sätt bifoga filer. Åtminstone har inte jag funnit sådana möjligheter.

Jag valde inledningsvis att klicka på Trafikverket bland alla övriga 2470 myndigheter i systemet och skriva det jag ville ha sagt. Därefter kommunicerar jag vidare inte genom att skriva mejl, utan genom att använda de fördefinierade formulär som kommunikationssystemet Handlingar.se innehåller. Om ni inte ännu gjort det rekommenderar jag er att gå in i systemet så ni kan se vad vi användare ser. Klicka till exempel på denna länk som leder till just det här ärendet, som jag startade den 2 februari: https://handlingar.se/request/ntf_bedrag...

I sakärendet fortsätter jag vänta på svar på mina mycket viktiga frågor från 11 februari, från vem eller vilka det nu må komma. Jag tycker att 2 veckor är en för lång svarstid, i synnerhet i ett sedan tidigare öppnat ärende.

--------------------

Jag vill dock också passa på att ställa ett par frågor också till Internrevisionen, måhända är de för chef Karl-Johan Johansson att besvara. I det aktuella fallet framställdes tidigt misstankar om vänskapskorruption mellan Trafikverkets planeringsavdelning och NTF, framgår det av tidigare nämnd JO-anmälan mot Trafikverket och som jag länkade till 2 februari. Av samma ärende framgår att dessa misstankar, utförligt underbyggda, också framfördes till Riksrevisionen. Man kan av Riksrevisionens svar dra slutsatsen att misstankarna kom att föranleda en särskild åtgärd från dess sida.

Var det trots nämnda misstankar om vänskapskorruption en självklarhet att från Internrevisionens sida flytta ansvaret att hantera ärendet vidare till just er planeringsavdelning, efter avrapporteringen av er egen utredning daterad 2022-03-14?

Vidtog ni från Internrevisionens sida någon egen undersökning med anledning av de framställda misstankarna om vänskapskorruption med en avdelning inom Trafikverket som utpekad?

Redan den 2 februari ställde jag också frågan "Hur bedömer Trafikverket sannolikheten för att människor som egentligen vågar verkligen också kommer att slå larm om den gängse uppfattningen blir ”Det är ingen mening, Trafikverket utreder visserligen men försöker sedan bara få brottslingen att hålla sig inom lagens råmärken nästa gång den har med myndigheten att göra.”?". Jag saknar fortfarande svar på den, nu drygt 3 veckor senare. Har ni på Internrevisionen någon annan bild än att det gått till på just det sättet, beskrivet i frågan, i fallen NTF:s och MHF:s förskingringar av skattemedel i mångmiljonklassen i enlighet med inkomna visselblåsningar?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Lennart Berg

Trafikverket

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

Trafikverket

Hej Lennart!

 

Diariet; Detta svar till Lennart Berg bör registreras på TRV 2024/14069.

 

Du ställer i din handling ett par tre frågor till mig.

 

Var det trots nämnda misstankar om vänskapskorruption en självklarhet att
från Internrevisionens sida flytta ansvaret att hantera ärendet vidare
till just er planeringsavdelning, efter avrapporteringen av er egen
utredning daterad 2022-03-14?

 

Som du skriver så valde vi på Internrevisionen att själva utreda detta
ärende, just eftersom det kunde vara så att även personer på Trafikverket
var inblandade. Efter att vi på Internrevisionen är klar med vår utredning
är det så att det är verksamheten som beslutar om åtgärd/eventuell åtgärd.
För att inte hamna i en situation där eventuellt inblandade får ansvaret
att besluta över sig själva gör vi på Internrevisionen alltid så att
resultatet överlämnas minst en hierarkisk nivå upp, ofta två samt att
central funktion Juridik och planprövning uppmärksammas. I detta fall
lämnades utredningen över till en avdelningschef på Planering.
Verksamhetsområde Planering har någonstans mellan 900 och 1000 anställda
så sannolikheten att alla skulle vara involverade bedömer jag som minimal.
Om ärendet däremot skulle rört ledningen för ett verksamhetsområde,
central funktion eller resultatenhet vänder vi oss till generaldirektören
med resultatet av utredningen.

 

Vidtog ni från Internrevisionens sida någon egen undersökning med
anledning av de framställda misstankarna om vänskapskorruption med en
avdelning inom Trafikverket som utpekad?

 

Som framgår av svaret på fråga ett utredde vi på Internrevisionen själva
visselblåsningarna.

 

Redan den 2 februari ställde jag också frågan "Hur bedömer Trafikverket
sannolikheten för att människor som egentligen vågar verkligen också
kommer att slå larm om den gängse uppfattningen blir ”Det är ingen mening,
Trafikverket utreder visserligen men försöker sedan bara få brottslingen
att hålla sig inom lagens råmärken nästa gång den har med myndigheten att
göra.”?". Jag saknar fortfarande svar på den, nu drygt 3 veckor senare.
Har ni på Internrevisionen någon annan bild än att det gått till på just
det sättet, beskrivet i frågan, i fallen NTF:s och MHF:s förskingringar av
skattemedel i mångmiljonklassen i enlighet med inkomna visselblåsningar?

 

Om den gängse uppfattningen är eller blir att det inte är någon idé att
visselblåsa menar vi på Internrevisionen att det skulle påverka viljan att
visselblåsa negativt. Jag hoppas och tror inte att det är så. Som
verksamhetsområde Planering redan svarat så har den part som myndigheten
har avtal med polisanmälts. Jag tycker det visar på att verksamheten tagit
vår utredning på största allvar. Om det var så att frågan den 2 februari
var ställd till mig och jag missat den ber jag om ursäkt. Tre veckor ska
det normalt inte ta att få svar på en fråga menar jag.

 

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

 

Med vänlig hälsning

 

Karl-Johan Johansson

Internrevisionschef

 

[1][e-postadress]

Direkt: 010-124 29 98

Mobil: 070-240 30 28

 

Trafikverket

781 89 Borlänge

Besöksadress: Röda vägen 1

Telefon: 0771-921 921

[2]www.trafikverket.se

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.trafikverket.se/

Vi vet inte om det senaste svaret på denna begäran innehåller information eller inte – om du är Lennart Berg vänligen logga in och låt alla veta.