Browse and search requests

  

About 50 FOI requests found

Till Lindblom Anna, Tack Kontaktar kommunen Inga Med vänliga hälsningar, Inga Alander
Vad får Naturvårdsverket föreskriva om?
Response by Government Offices to Jan Ainali on .

Refused.

Hej!   Det korta svaret på din fråga är att det i miljöbalken inte bestäms något normgivningsmandat för Naturvårdsverket. Naturvårdsverket får sin...
Hej Jacob,   Var god se bifogat besked.       Med vänlig hälsning   Moa Karlhagen Sekrtetesshandläggare Rättsavdelningen Mobil: 073...
Skyddsmaterial leveranser Covid-19 maj 2020
Response by Vingåker municipality to Mattias Axell on .

Information not held.

Hej Mattias År först och främst be om ursäkt att jag inte svart tidigare. Men först semester sen får jag erkänna att jag glömde bort. Så tack för din...
Utpassering Stockholm Stadshus enskild folkvald
Response by Stockholm city to Peppar Peppar70 on .

Information not held.

Hej,   Enheten för intern service har inte fått någon träff på loggar för utpassering för Linnéa Vinge de datum som efterfrågas. Personalen rekom...
Hej, De kliniska mikrobiologiska laboratorierna rapporterar veckovis till Folkhälsomyndigheten: Antal individer som testats för pågående infektion av...
Hej Vi har fått in en begäran om in- och utpasseringar Stockholms stadshus för utvalda politiker. Vi kan dessvärre inte med rutinmässiga åtgärder...
Leverantörsreskontra 2019, 2020 och 2021H1
Response by Stockholm city to Anders Thoresson on .

Refused.

Hej Tack för ditt svar. Gällande din fråga finns idag inga beslut eller projekt för när Stockholms stad eventuellt kommer att tillgängliggöra uppgifte...
Hej Eva! Jag hittar inget av det du efterfrågar på fastigheterna i arkiven efter Vägverket eller Banverket. Din begäran är också skickat till projekte...
Skyddsmaterial leveranser Covid-19 maj 2020
Response by Municipality of Oxelösund to Elenor Weijmar on .

Information not held.

Hej Elenor,   Tyvärr så kan vi inte svara på din begäran då vi inte uppdaterar och för statistik över lagersaldon för specifika månader. Vi har...
Skyddsmaterial leveranser Covid-19 maj 2020
Response by Flens municipality to Elenor Weijmar on .

Information not held.

Hej,  Någon sådan statistik har vi inte.  Med vänlig hälsning Kommunstyrelsens kansli Kommunledningsförvaltningen Flens kommun 642 81 Flen Tel:...
Skyddsmaterial leveranser Covid-19 maj 2020
Response by Gnesta municipality to Elenor Weijmar on .

Information not held.

Hej Eleonor, Nu under semestertider har vi svårt att få fram denna information. Jag får be dig återkomma med ditt ärende efter v.30 när vår inköpssamo...
Förteckning över IT-system
Response by Orsa municipality to Elenor Weijmar on .

Refused.

Hej Elenor! Vi bedömer att uppgiften som du efterfrågar omfattas av sekretess enligt 18 kap. 13 § Offentlighets- och sekretesslagen och därför inte k...
Hej Elenor.   I Höganäs kommun har vi inget digitaliseringsstrategi policydokument. Vi har dock fölajnde policy, IT användarpolicy samt Policy för...
Begäran att få ta del av handlingar   Du har i ett e-postmeddelande till Regeringskansliet den 29 mars 2021, med komplettering den 20 april 2021,...
Hej Elenor   Vi har i Gävle kommun för närvarande ingen dokumenterad IT-/digitaliseringsstrategi eller policy att dela med oss av.   Med vänli...
Hej Enligt uppgift från IT-chefen har inte Gällivare kommun den efterfrågade handlingen. Vänligen Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg Registrator Gällivar...
Hej, Emmaboda kommun har ingen digitaliseringsstrategi eller policy. Med vänliga hälsningar, Christoffer Karlsson ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤...
Förfrågan om IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy
Response by Bjuv Municipality to Elenor Weijmar on .

Information not held.

Hej,   Bjuvs kommun har ingen IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy. Vi har därmed inga handlingar att lämna ut.   Med vänlig hälsning,...
Hej I dagsläget har vi inte någon IT/digitaliseringsstrategi. Vänliga hälsningar Britt-Marie Nilsson Kommunsekreterare Gullspångs kommun Kommunledn...
Gränshandlingar mellan 1 januari 2014 och 31 december 2020
Follow up sent to Ministry of Justice by Geesje van Haren on .

Information not held.

Till myndigheten, Tack så mycket för ditt snabba svar. Jag kommer att fråga Polismyndigheten. Vänliga hälsningar, Geesje van Haren
Kommunikationsplan Uppsala Klimatvecka 2019
Response by Municipality of Uppsala to Elenor Weijmar on .

Information not held.

Hej Kommunen har hanterat din begäran och handlingen finns inte att tillgå, därför kan den inte lämnas ut. Du har alltid rätt att få ett skriftligt be...
Hej Dan, Migrationsverket beklagar att du har fått vänta på besked angående de handlingar som du har begärt utlämnande. Den 20 november 2020 gjorde...
Byggplaner för Björklunds hage norra Ängby
Response by Exploateringskontoret to Elin Persson on .

Information not held.

Hej, Den här informationen är inte tillräcklig för att vi ska kunna härleda vilket till ärende det gäller Med vänlig hälsning Anders Karlsson Servic...
Hej!   Bifogat finner du avslagsbeslut från gatu- och samhällsmiljönämnden.     Vänliga hälsningar,   Registrator för gatu och samhällsmi...