Till Härnösands kommun,

Jag undrar hur ni placerar hur er överskottslikviditet? Jag har information från https://kommun.jensnylander.com/kommuner... om att den var 65 mio ultimo 2022.

Jag skulle vilja veta vilken ränta ni får där ni placerar pengarna.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Uppenbar Pseudonym

Till Härnösands kommun,

Hallå? Jag inväntar svar ff.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

kommun@harnosand.se, Härnösand Municipality

Hej!

Det finns inte någon sådan handling i kommunen.

Med vänlig hälsning

Härnösands kommun

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2140 e-postadress]>
Skickat: den 17 februari 2024 23:52
Till: [Härnösands kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ang. kommunens överskottslikviditet

Till Härnösands kommun,

Jag undrar hur ni placerar hur er överskottslikviditet? Jag har information från https://kommun.jensnylander.com/kommuner... om att den var 65 mio ultimo 2022.

Jag skulle vilja veta vilken ränta ni får där ni placerar pengarna.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2140 e-postadress]

Är [Härnösands kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Härnösands kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------