Till Totalförsvarets forskningsinstitut, Foi,

• Vilket/vilka varumärken ni har på era servrar samt vilken leverantör ni använder för leverans.
• Vilket/vilka varumärken ni har på er lagring/storage och backup samt vilken leverantör ni använder för leverans.
• Vilket/vilka varumärken ni har på era nätverksprodukter samt vilken leverantör ni använder för leverans.
• Vilket/vilka varumärken ni har på era era samt vilken leverantör ni använder för leverans.

Stort tack på förhand.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Emelie

Swedish Defence Research Agency

Hej!

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har tagit emot ditt meddelande.
Vi läser inkommande e-post varje helgfri arbetsdag. Om du har ställt
frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt

Med vänlig hälsning

Registrator
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Vi vill uppmärksamma er om att post och e-post till Totalförsvarets
forskningsinstitut (FOI) blir en allmän handling och hanteras i enlighet
med Offentlighet och sekretesslagen (2009:400). Totalförsvarets
forskningsinstitut (FOI) hanterar eventuella personuppgifter i
epostkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Hello!

(The) Swedish Defence Research Agency (FOI) have received your email. We
read incoming emails every weekday, Monday through Friday. If your email
contains questions we will get back to you as soon as possible.

Best regards

Registrar
Swedish Defence Research Agency (FOI)

Johan Bäckman, Swedish Defence Research Agency

 

 

Hej!

 

Enligt min uppfattning omfattas de uppgifter som du har begärt av
sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagens 15 kap 2 § och 18 kap
8 § p 4. Uppgifterna lämnas därför inte ut.

 

Om du vill kan myndigheten pröva frågan. Du måste i så fall begära detta.
Ett sådant formellt myndighetsbeslut krävs för att prövningen, om den går
er emot, ska kunna överklagas. Efter det att myndigheten prövat frågan får
du ett sådant formellt beslut från myndigheten.

 

 

Med vänlig hälsning

 

 

Hälsningar, Johan

________________________________

Johan Bäckman

Sektionschef IT-Infrastruktur

Avdelningen för forskningsstöd

 

FOI

Totalförsvarets forskningsinstitut

164 90 Stockholm

 

Besöksadress:

Gullfossgatan 6, Kista

 

Tel: +46 8 555 037 56

Mob: +46 731 517 912

Vxl: +46 8 555 030 00

[1][e-postadress]

[2]www.foi.se

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.foi.se/

Till Johan Bäckman,

Då önskar jag att myndigheten prövar frågan. Ni bör kunna lämna ut viss information då ni upphandlar och leverantörer blir tilldelade olika upphandlingar och denna information är offentlig?

Med vänliga hälsningar,

Emelie

Kaj Calissendorff, Swedish Defence Research Agency

Hej,

Vi har mottagit din begäran och återkommer till dig med ett överklagbart beslut inom snar framtid.

Vänliga hälsningar,

________________________________

Kaj Calissendorff
Jurist
Forskningsstöd

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Besöksadress:
Gullfossgatan 6, Kista

Vxl: +46 8 555 030 00
[e-postadress]
www.foi.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Emelie <[Registrators #2043 e-postadress]>
Skickat: den 22 november 2023 16:11
Till: Johan Bäckman <[e-postadress]>
Ämne: Re: FOI-2023-1976:1

Till Johan Bäckman,

Då önskar jag att myndigheten prövar frågan. Ni bör kunna lämna ut viss information då ni upphandlar och leverantörer blir tilldelade olika upphandlingar och denna information är offentlig?

Med vänliga hälsningar,

Emelie

show quoted sections

Kaj Calissendorff, Swedish Defence Research Agency

1 Attachment

Hej,

Bifogat finner du efterfrågat beslut.

Med vänliga hälsningar,
________________________________

Kaj Calissendorff
Jurist
Forskningsstöd

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Besöksadress:
Gullfossgatan 6, Kista

Vxl: +46 8 555 030 00
[e-postadress]
www.foi.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Emelie <[Registrators #2043 e-postadress]>
Skickat: den 22 november 2023 16:11
Till: Johan Bäckman <[e-postadress]>
Ämne: Re: FOI-2023-1976:1

Till Johan Bäckman,

Då önskar jag att myndigheten prövar frågan. Ni bör kunna lämna ut viss information då ni upphandlar och leverantörer blir tilldelade olika upphandlingar och denna information är offentlig?

Med vänliga hälsningar,

Emelie

show quoted sections