Öppna data om Ena och grunddatadomäner

Uppenbar Pseudonym made this Freedom of Information request to Authority For Digital Management

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was refused by Authority For Digital Management.

Uppenbar Pseudonym

Till Myndigheten för digital förvaltning,

Jag läser på https://www.digg.se/ledning-och-samordni... och https://www.digg.se/ledning-och-samordni... men hittar till min förvåning bara html och pdf och inga länkad data alls.

Jag önskar mig därför att ni lämnar ut öppna strukturerade och länkade data om
* vem som ingår i Ena (alltså myndigheterna)
* data om byggblock och vem som har ansvar för dem
* data om hur arbetet framskrider om det är möjligt så jag kan få överblick och visualisera, tex antalet commits/kodlinjer/utvecklare/ eller liknande per block
* data om grunddatadomäner, vilka är de, vem ansvarar, etc.
* om byggblocken kopplar till grunddatadomäneran vill jag gärna att sådana kopplingar går att utläsa ur datamängden tex med SKOS eller liknande vokabulär

Jag önskar även veta om ni är beredd att göra en egen vokabulär eller koppla till en existerande så den datan jag får inte är en "död csv silo" utan en länkad sammanhängande och värdefull datamängd som jag kan utforska genom att ni länkad till relevanta koncept eller i andra vokabulärer. Tex i Wikidata, EU eller i andra länder där liknande arbete pågår.

Dvs jag önskar mig RDF i en tex ttl fil (se hur DanNet sprids tex https://cst.ku.dk/projekter/dannet/ eller YSO https://finto.fi/yso/en/) där det finns en vettig struktur och kopplingar till en vokabulär där jag kan läsa definitionerna av varenda begrepp framför en lista i csv med textsträngar utan kopplingar, id eller något annat av värde.

På förhand tack!

Denna begäran är enligt lagen om öppna data.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

DIGG - Registrator, Authority For Digital Management

Hej,

Myndigheten vill informera om att din begäran är omhändertagen och att vi
arbetar för att lämna ut det din begäran avser.

 

Med vänlig hälsning | Kind regards,

 

Sara Svedin

Administratör | Enheten för kundservice

Administrative Officer | Customer service unit

 

 

Digg – Myndigheten för digital förvaltning

Agency for Digital Government

 

+46 771 11 44 00 | [1]www.digg.se

 

[2]Så här behandlar vi dina personuppgifter

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2023 e-postadress]>
Skickat: den 18 oktober 2023 15:54
Till: DIGG - Registrator <[DIGG e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Öppna data om Ena och
grunddatadomäner

 

Till Myndigheten för digital förvaltning,

 

Jag läser på
[3]https://www.digg.se/ledning-och-samordni...
och
[4]https://www.digg.se/ledning-och-samordni...
men hittar till min förvåning bara html och pdf och inga länkad data alls.

 

Jag önskar mig därför att ni lämnar ut öppna strukturerade och länkade
data om

* vem som ingår i Ena (alltså myndigheterna)

* data om byggblock och vem som har ansvar för dem

* data om hur arbetet framskrider om det är möjligt så jag kan få
överblick och visualisera, tex antalet commits/kodlinjer/utvecklare/ eller
liknande per block

* data om grunddatadomäner, vilka är de, vem ansvarar, etc.

* om byggblocken kopplar till grunddatadomäneran vill jag gärna att sådana
kopplingar går att utläsa ur datamängden tex med SKOS eller liknande
vokabulär

 

Jag önskar även veta om ni är beredd att göra en egen vokabulär eller
koppla till en existerande så den datan jag får inte är en "död csv silo"
utan en länkad sammanhängande och värdefull datamängd som jag kan utforska
genom att ni länkad till relevanta koncept eller i andra vokabulärer. Tex
i Wikidata, EU eller i andra länder där liknande arbete pågår.

 

Dvs jag önskar mig RDF i en tex ttl fil (se hur DanNet sprids tex
[5]https://cst.ku.dk/projekter/dannet/ eller YSO
[6]https://finto.fi/yso/en/) där det finns en vettig struktur och
kopplingar till en vokabulär där jag kan läsa definitionerna av varenda
begrepp framför en lista i csv med textsträngar utan kopplingar, id eller
något annat av värde.

 

På förhand tack!

 

Denna begäran är enligt lagen om öppna data.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Med vänlig hälsning,

 

Uppenbar Pseudonym

 

-------------------------------------------------------------------

 

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[7]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:

[8][Registrators #2023 e-postadress]

 

Är [9][DIGG e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Myndigheten för digital förvaltning? Om så är
fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[10][e-postadress]:

[11]https://handlingar.se/change_request/new...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[12]https://handlingar.se/help/officers

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.digg.se/
2. https://www.digg.se/om-oss/sa-behandlas-...
3. https://www.digg.se/ledning-och-samordni...
4. https://www.digg.se/ledning-och-samordni...
5. https://cst.ku.dk/projekter/dannet/
6. https://finto.fi/yso/en/
7. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
8. mailto:[Registrators #2023 e-postadress]
9. mailto:[DIGG e-postadress för begäran om allmän handling]
10. mailto:[e-postadress]
11. https://handlingar.se/change_request/new...
12. https://handlingar.se/help/officers

DIGG - Registrator, Authority For Digital Management

Hej,

 

Digg har inte idag den data som du har begärt i det begärda formatet. Digg
har undersökt förutsättningarna för att konvertera data till det begärda
formatet, men det är inte, i enlighet med 2 kap. 2 § lagen (2022:218) om
den offentliga sektorns tillgängliggörande av data (öppna datalagen),
lämpligt samt praktiskt och tekniskt möjligt att tillgodose din begäran.
Du har rätt att begära ett skriftligt beslut, i enlighet med 5 kap. 2 §
öppna datalagen. Vänligen återkom om du önskar ett skriftligt beslut.

Vi tar med oss dina synpunkter på hur data bör tillgängliggöras i
framtiden.

 

 

Med vänlig hälsning | Kind regards,

 

Registrator | Enheten för kundservice

Registrar | Customer service unit

 

Digg – Myndigheten för digital förvaltning

Agency for Digital Government

 

+46 771 11 44 00 | [1]www.digg.se

 

[2]Så här behandlar vi dina personuppgifter

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2023 e-postadress]>
Skickat: den 18 oktober 2023 15:54
Till: DIGG - Registrator <[DIGG e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Öppna data om Ena och
grunddatadomäner

 

Till Myndigheten för digital förvaltning,

 

Jag läser på
[3]https://www.digg.se/ledning-och-samordni...
och
[4]https://www.digg.se/ledning-och-samordni...
men hittar till min förvåning bara html och pdf och inga länkad data alls.

 

Jag önskar mig därför att ni lämnar ut öppna strukturerade och länkade
data om

* vem som ingår i Ena (alltså myndigheterna)

* data om byggblock och vem som har ansvar för dem

* data om hur arbetet framskrider om det är möjligt så jag kan få
överblick och visualisera, tex antalet commits/kodlinjer/utvecklare/ eller
liknande per block

* data om grunddatadomäner, vilka är de, vem ansvarar, etc.

* om byggblocken kopplar till grunddatadomäneran vill jag gärna att sådana
kopplingar går att utläsa ur datamängden tex med SKOS eller liknande
vokabulär

 

Jag önskar även veta om ni är beredd att göra en egen vokabulär eller
koppla till en existerande så den datan jag får inte är en "död csv silo"
utan en länkad sammanhängande och värdefull datamängd som jag kan utforska
genom att ni länkad till relevanta koncept eller i andra vokabulärer. Tex
i Wikidata, EU eller i andra länder där liknande arbete pågår.

 

Dvs jag önskar mig RDF i en tex ttl fil (se hur DanNet sprids tex
[5]https://cst.ku.dk/projekter/dannet/ eller YSO
[6]https://finto.fi/yso/en/) där det finns en vettig struktur och
kopplingar till en vokabulär där jag kan läsa definitionerna av varenda
begrepp framför en lista i csv med textsträngar utan kopplingar, id eller
något annat av värde.

 

På förhand tack!

 

Denna begäran är enligt lagen om öppna data.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Med vänlig hälsning,

 

Uppenbar Pseudonym

 

-------------------------------------------------------------------

 

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[7]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:

[8][Registrators #2023 e-postadress]

 

Är [9][DIGG e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Myndigheten för digital förvaltning? Om så är
fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[10][e-postadress]:

[11]https://handlingar.se/change_request/new...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[12]https://handlingar.se/help/officers

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.digg.se/
2. https://www.digg.se/om-oss/sa-behandlas-...
3. https://www.digg.se/ledning-och-samordni...
4. https://www.digg.se/ledning-och-samordni...
5. https://cst.ku.dk/projekter/dannet/
6. https://finto.fi/yso/en/
7. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
8. mailto:[Registrators #2023 e-postadress]
9. mailto:[DIGG e-postadress för begäran om allmän handling]
10. mailto:[e-postadress]
11. https://handlingar.se/change_request/new...
12. https://handlingar.se/help/officers