Browse and search requests

  

About 91 FOI requests found

Spärrade webadresser
Response by Municipality of Uppsala to J Johnson on .

Awaiting classification.

Hej! Kulturnämnden har tagit emot din begäran om allmän handling och påbörjat arbetet med sekretessprövningen. Med vänlig hälsning, Anna Vestermark...
Hej Mattias, jag fick din begäran om en ljudfil från Malmö stads ljudbank skickad till mig. Här är en länk där du kommer åt ett spår som sammanfatta...
Mötesprotokoller dagarna 9-13 mars 2020
Follow up sent to The Public Health Agency of Sweden by Rodolfo Lapin on .

Long overdue.

Till Info Folkhälsomyndigheten, Ja, alla möten/arbetsgrupper som rör covid-19. Ursäkta otydligheten. Med vänliga hälsningar, Rodolfo Lapin
Förfrågan om kommunikationsstrategi/planer
Response by Social Insurance to Vincent Vukovic on .

Awaiting classification.

Hej Vincent, Jag fick din fråga om Försäkringskassans kommunikationsstrategier mer specifikt för sociala medier. Skickar här våra kanalstrategier fö...
Stadsledningskontoret har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag. Om du har ställt frågor i meddelandet återkommer v...
Leverantörsreskontra för 2019 och 2020
Request sent to Municipality of Eskilstuna by Per Hagström on .

Successful.

Till Eskilstuna kommun, Hej! Jag undrar om ni skulle kunna göra ett utdrag ur ert redovisningssystem som visar leverantörsreskontra för perioden 20...
Leverantörsreskontra för 2019 och 2020
Request sent to Gällivare municipality by Per Hagström on .

Partially successful.

Till Gällivare kommun, Hej! Jag undrar om ni skulle kunna göra ett utdrag ur ert ekonomisystem som visar leverantörsreskontra för perioden 2019-01-...
Vaccines and EFTA countries
Response by The Public Health Agency of Sweden to Paul-Olivier Dehaye on .

Awaiting classification.

Hi, We refer to the Government Offices of Sweden (Regeringskansliet), which handles agreements and orders. See attached link https://www.government.se...
Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande. Tack för att du har kontaktat oss! Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.   Vi vi...
Länsstyrelsen Halland har tagit emot ditt e-postmeddelande. Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag, om du har ställt frågor i meddelandet återkom...
Detta är ett automatsvar från Polismyndigheten. Vi har mottagit ditt e-brev. Brevlådan öppnas under kontorstid varje helgfri måndag till fredag. Om d...
This is the mail system at host handlingar.se. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It'...
Hej, Jag skulle vilja be om att få ta del av er IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy. Med vänliga hälsningar, Elenor Weijmar
Påminner om nedan Om vi inte hör något ifrån dig, så kommer vi att bortse från din begäran   Med vänlig hälsning, Registrator   Folkhälsomyn...
Hej Dan, Migrationsverket beklagar att du har fått vänta på besked angående de handlingar som du har begärt utlämnande. Den 20 november 2020 gjorde...
Förvaltningsplan för Stockholmskällan
Response by Stockholm city to Mr Erikssons on .

Long overdue.

Hej,   Vi har mottagit er begäran och arbetar med att handlägga denna.   Vi vill informera er om att det rör sig om en förvaltningsplan för hel...
Anställda per arbetsplats
Follow up sent to Umeå municipality by Gustav Eriksson on .

Long overdue.

Hej kommunen, Det har tagit ett tag nu för er att ta fram dessa handlingar. Enligt tryckfrihetsförordningen ska det ske skyndsamt, normalt inom någon...
This is the mail system at host handlingar.se. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It'...
This is the mail system at host handlingar.se. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It'...
Hej, Jag skulle vilja be om att få ta del av er kommuns IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy om ni har en sådan. Med vänliga hälsningar, Vi...
Hej, Jag skulle vilja be om att få ta del av er kommuns IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy om ni har en sådan. Med vänliga hälsningar, Vi...
Hej, Jag skulle vilja be om att få ta del av er kommuns IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy om ni har en sådan. Med vänliga hälsningar, Vi...
Hej, Jag skulle vilja be om att få ta del av er kommuns IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy om ni har en sådan. Med vänliga hälsningar, Vi...
Hej, Jag skulle vilja be om att få ta del av er kommuns IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy om ni har en sådan. Med vänliga hälsningar, Vi...
Hej, Jag skulle vilja be om att få ta del av er kommuns IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy om ni har en sådan. Med vänliga hälsningar, Vi...