Browse and search requests

  

About 41 FOI requests found

Riksförsäkringsverkets föreskrift (RFFS 1998:13)
Follow up sent to Social Insurance by Benny Johansson on .

Awaiting response.

Till Försäkringskassan Rättsavdelningen Kansli, Hej Matilda, Tack för frågan, men jag tror inte att konsekvensutredning för FKFS 2021:5 är nödvänd...
Hej Fredrik! Tack för ditt mejl. Vi återkommer till dig när vi tagit fram efterfrågad information. Om vi har några frågor återkommer vi. Vänliga hälsn...
Utdrag av löner för Marknadsanalytiker.
Response by Armed Forces to Christofher on .

Awaiting classification.

Hej! Din begäran om att få ta del av en allmän handling hos Försvarsmakten är under handläggning. Ärendenummer för utlämningsärende är FM2023-15166....
Dear Marcus, I seem to have trouble opening the file you sent me. Could you send it again to [email address]? Alexander Fanta
Översikt hallbokningar och ansökningar för idrottshallar
Response by Stockholm city to Constantin Nottbeck on .

Awaiting classification.

Hej Constantin   De data du begär ut existerar inte i de format som du önskar och kan heller inte på ett enkelt sätt tas fram. Önskar du trots det...
SNOMED och fria alternativ
Response by E-Health Authority to Uppenbar Pseudonym on .

Awaiting classification.

Hej Vi har sedan tidigare skickat ut handlingar till er avseende er begäran nedan. En handling blev dock stoppad pga av för stor fil. Vi har försökt a...
Leverantörsreskontra för september 2022
Response by Region Gävleborg to Jonas Bränning on .

Awaiting response.

Hej! Ditt e-postmeddelande har kommit till den officiella e-postadressen för Region Gävleborg. Vi öppnar e-posten regelbundet under kontorstid på he...
Leverantörsreskontra för september 2022
Clarification sent to Region Sörmland by Jonas Bränning on .

Awaiting response.

Till Leverantörsfaktura, Hej, tack för filen. Jag har tyvärr svårt att ladda ner filen så jag undrar om ni kan spara filen i ett nytt namn utan mella...
Till Funktion SOF Tillståndsenheten, Tack så mycket - vi tar gärna samtliga handlingar. Fakturan kan skickas hit: Nordic Express AB 5592161607 Jär...
Leverantörsreskontra för september 2022
Response by Region Östergötland to Jonas Bränning on .

Waiting clarification.

Avslutat ärende FR-2113392 hos Region Östergötland. Vänligen se resultat nedan. Rubrik: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontr...
Hej Jonas,   Översänder efterfrågad handling.     Vänlig hälsning, Emil _______________________________________________________________ L...
Öppna data om departementserien
Request sent to Government Offices by Uppenbar Pseudonym on .

Delayed.

Till Regeringskansliet, Jag hittade https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/ Jag önskar mig hela serien som...
Data om alla uppdrag

Long overdue.

Hej Uppenbar Pseudonym! På grund av teknikaliteter kan handläggningen av din begäran att bli försenad. Vi jobbar på och återkommer så snart det går....
Leverantörsreskontra för september 2022
Response by Region Gotland to Jonas Bränning on .

Partially successful.

Hej   Utdrag ur lev.reskontra enligt önskemål.   Notera att uppgift enligt nedan saknas i reskontran.   Ert kontonummer, Kontobeskrivning...
Enligt begäran.   Med vänlig hälsning Simon Wennstig Nämndsekreterare   Tel. 0511-32467 Växel. 0511-320 00 [1][e-postadress]   Skar...
Ramavtal markarbeten 2023-13
Request sent to Aktiebolaget Bostäder i Lidköping by Mikael Bertilsson on .

Long overdue.

Till Aktiebolaget Bostäder i Lidköping, Vi vill ta del av alla entreprenörers anbudshandlingar enligt Ramavtal markarbeten 2023-13 Om utlämnandet ä...
Leverantörsreskontra för september 2022
Response by Region Skåne to Jonas Bränning on .

Long overdue.

Hej, Bekräftar härmed att Region Skåne har tagit emot din begäran. Vi kommer att handlägga den skyndsamt och återkomma så snabbt som möjligt. Med vän...
Leverantörsreskontra för september 2022
Response by Region Kronoberg to Jonas Bränning on .

Long overdue.

Hej! Tack för din e-post! Vi kommer att ta hand om ditt ärende så fort som möjligt. I princip all post och e-post till Region Kronoberg blir en allmä...
Leverantörsreskontra för september 2022
Response by Region Uppsala to Jonas Bränning on .

Long overdue.

Hej och tack för ditt meddelande.  Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag. Om du har ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart...
Leverantörsreskontra för september 2022
Response by Region Värmland to Jonas Bränning on .

Long overdue.

Hej, Vi har tagit emot ditt ärende och återkommer så snart som möjligt. Vänliga hälsningar, Region Värmland We have received your e-mail and will...
Leverantörsreskontra för september 2022
Response by Region Västmanland to Jonas Bränning on .

Long overdue.

Tack för ditt mail!   Region Västmanland har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post varje helgfri vardag. Om du har ställt frågor...
Leverantörsreskontra för september 2022
Request sent to Region Halland by Jonas Bränning on .

Long overdue.

Till Region Halland, Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vid...
Öppna geodata om vandringsleder
Follow up sent to Sundsvall Municipality by Uppenbar Pseudonym on .

Long overdue.

Till Sundsvalls kommun, Jag väntar fortfarande på svar. Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgif...
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1831 e-postadress]> Till: Registrator Domstolsverket - DOV <[Domstolsverket e-postadress för begäran om allmän...
Beslutsunderlag angående omplacering
Response by Stockholm city to Pierre on .

Awaiting classification.

Vår HR-avdelning svarar på rubricerad framställan, att ingen omplacering har genomförts och därav finns ingen sådan handling upprättad. Med vänlig häl...