Browse and search requests

  

About 85 FOI requests found

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande. Tack för att du har kontaktat oss! Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.   Vi vi...
Begäran att få veta om NTF fått och får pengar av region Kronoberg
Response by Region Kronoberg to Ylva Lundin on .

Awaiting classification.

Hej! Tack för din e-post! Vi kommer att ta hand om ditt ärende så fort som möjligt. I princip all post och e-post till Region Kronoberg blir en allmä...
Till Region Jönköpings län, Jag vill veta om något NTF-förbund sökt bidrag från regionen. Jag vill också veta om de fått något och också vilket organ...
Begär att få veta om NTF får pengar av region Kalmar
Follow up sent to Region Kalmar län by Ylva Lundin on .

Awaiting classification.

Till Camilla Håkansson, Hej och tack för att ni var så snabba med ett tydligt svar. Med vänliga hälsningar, Ylva Lundin
Polisanmälning av NTF som saknas
Response by The Swedish Transport Administration to Johan Larsson on .

Awaiting classification.

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande. Tack för att du har kontaktat oss! Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.   Vi vi...
Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande. Tack för att du har kontaktat oss! Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.   Vi vi...
Begär att få veta om NTF i Sörmland län får pengar av regionen
Follow up sent to Region Sörmland by Johan Larsson on .

Awaiting classification.

Till Hållbar Regional Utveckling, Men kära ni!! Ni kan ju börja med att läsa lite här på myndighetsportalen. Jag skulle ju inte skriva som jag gjort...
Önskan om att ta del av faktura från Hello Future
Response by Skövde municipality to J Hammarlund on .

Awaiting classification.

[1]Skövde kommun Nu återkommer vi till dig i ditt ärende Hej! Tack för att du hör av dig till oss gällande begäran av allmän handling. Skövde Ko...
Önskan om att ta del av fakturor från Hello Future
Response by Kungsbacka municipality to J Hammarlund on .

Awaiting classification.

Hej!   Tack för ditt meddelande med nummer 2024KC15331. Vi har skickat det vidare till berörd förvaltning som tar hand om det.   Med vänlig h...
Begäran om barnrättsarbete
Response by Härnösand Municipality to Uppenbar Pseudonym on .

Awaiting classification.

Er begäran och vårt önskemål om ett förtydligande för att kunna handlägga begäran. Svaret från er lämnas till: [1][Härnösands kommun e-postadress...
Begäran ordlistorna sv-en och en-sv som öppen data
Response by The Competition Authority to Uppenbar Pseudonym on .

Awaiting classification.

Hej, jag bifogar svensk-engelsk och engelsk-svensk ordlista som csv-filer. Det finns tyvärr inte unika id eller URL för varje post i ordlistan. _____...
Hej Angående er begäran om utlämnande av utdrag ur diariet på allt som har med barnkonventionen, barnrätt, våld mellan barn, statistik om barn utifrån...
Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande. Tack för att du har kontaktat oss! Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.   Vi vi...
Utredning av ekonomiska oegentligheter hos MHF efter visselblåsning
Internal review request sent to The Swedish Transport Administration by Hugo Johansson on .

Awaiting internal review.

Till Trafikverket, Jag saknar fortfarande svar på de frågor jag ställde 24 januari och därefter kände mig nödgad att upprepa några dagar senare. Nu h...
Begäran om sekretessprövning
Response by Mellerud municipality to Uppenbar Pseudonym on .

Long overdue.

Hej! Översänder begärd handling i ärendet Begäran om allmän handling gällande inköp av generatorer från Akero Work AB med diarienummer KS 2023/645. S...
Ang. kommunens överskottslikviditet
Request sent to Härnösand Municipality by Uppenbar Pseudonym on .

Long overdue.

Till Härnösands kommun, Jag undrar hur ni placerar hur er överskottslikviditet? Jag har information från https://kommun.jensnylander.com/kommuner/har...
Till Trafikverket, Anders Ljungberg gav 13 februari svar enligt citatet nedan rörande NTF-bedrägeriet mot Trafikverket men gjorde det i ärendet om MH...
Justitiekanslern har tagit emot ditt meddelande. Det här är en automatisk bekräftelse som inte går att svara på. Information om hur Justitiekansler...
Parkeringsplan och öppna data om parkeringszoner
Follow up sent to Härnösand Municipality by Uppenbar Pseudonym on .

Long overdue.

Till Härnösands kommun, Även denna begäran verkar ni inte ha klarat av att handlägga enligt lagen. Jag kommer ta ärendet till domstol och begära vite...
Öppna geodata om grillplatser
Follow up sent to Härnösand Municipality by Uppenbar Pseudonym on .

Long overdue.

Till Härnösands kommun, Jag kommer även ta detta ärende till domstol och begära vite eftersom ni inte följer lagen om öppna data och handlägger det h...
Öppna data om lekplatser
Follow up sent to Härnösand Municipality by Uppenbar Pseudonym on .

Long overdue.

Till Thomas Jenssen, Det här stämmer inte. Se https://experience.arcgis.com/experience/79fe215274404160a2abb43aef2bd137 och https://harnosand.se/bygg...
Treasury Notice 2023-11
Response by Ministry of Finance to Nicholas Lee on .

Awaiting classification.

Dear Mr. Nicholas Lee, Please find attached, our earlier response to your request. Best regards, Marcus Sjögren Deputy Director Ministry of Finance...
Begär att få veta om NTF i Örebro län får pengar av regionen
Response by Region Örebro län to Lisa Johansson on .

Awaiting classification.

Tack för ditt mejl! Det kommer att skickas vidare till rätt person som sedan återkommer till dig. Ärenden som rör dig som patient kan vi inte svar...
Verksamhetsbidrag till NTF Västernorrland?
Follow up sent to Region Västernorrland by Lars Bengtsson on .

Awaiting classification.

Till Maria Oldenmark, Lite förtydligande komplettering kan vara lämplig slog det mig nu. I detta ärende https://handlingar.se/request/fraga_om_und...
PIAs / DPIAs related to FATCA
Request sent to Ministry of Finance by Nicholas Lee on .

Long overdue.

I am requesting a copy of any GDPR Privacy Impact Assessments (PIAs) or Data Privacy Impacts (DPIAs) that relate to Sweden's participation in the U.S....