Stiftelsen Skansen

Museum in Sweden, also called Skansen

Freedom of Information law does not apply to this authority, so you cannot make a request to it.

1 request
Hej Allmänna handlingar är kopplade till statligt finansierade myndigheter. Skansen är en stiftelse och därav har vi inte denna typ av tillgängliga...

Only requests made using Handlingar.se are shown. ?