Stiftelsen Skansen

Museum i Sverige, även kallad Skansen

Offentlighetsprincipen gäller inte för denna myndighet, så du kan inte göra en begäran till den.

1 begäran
Hej Allmänna handlingar är kopplade till statligt finansierade myndigheter. Skansen är en stiftelse och därav har vi inte denna typ av tillgängliga...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av Handlingar.se visas. ?