Till Stiftelsen Skansen,

Jag skulle vilja begära ut kommunens arkivbeskrivning och/eller beskrivning av organisationens allmänna handlingar.

Om den finns på er hemsida så räcker en länk dit.

Hör av er vid funderingar!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Sara Kleppe

Ulrika Sundberg,

1 Bilaga

Hej

Allmänna handlingar är kopplade till statligt finansierade myndigheter.
Skansen är en stiftelse och därav har vi inte denna typ av tillgängliga
dokument.

Här gärna av dig om du har specifika frågor gällande Stiftelsen Skansen

 

Vänligen,

Ulrika Sundberg

 

Ulrika Sundberg
Enhetschef, Samlingsenheten
Kulturhistoriska avdelningen
Stiftelsen Skansen | [1]www.skansen.se
Box 27807
115 93 Stockholm

Tel mobil +46 72-9811408

 

Skansen värnar om din integritet och hanterar personuppgifter enligt
dataskyddsförordningen, GDPR. [2]Läs mer.
Skansen handles personal data under the General Data Protection
Regulation, GDPR. [3]Read more.

 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Från: Sara Kleppe <[4][Registrators #2074 e-postadress]>
Skickat: den 1 december 2023 09:50
Till: Skansen Info <[5][Skansen e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning eller
beskrivning av verksamhetens allmänna handlingar

 

Till Stiftelsen Skansen,

Jag skulle vilja begära ut kommunens arkivbeskrivning och/eller
beskrivning av organisationens allmänna handlingar.

Om den finns på er hemsida så räcker en länk dit.

Hör av er vid funderingar!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Sara Kleppe

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[6]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:
[7][Registrators #2074 e-postadress]

Är [8][Skansen e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Stiftelsen Skansen? Om så är fallet, kontakta oss genom detta
formulär eller uppmärksamma det till [9][e-postadress]:
[10]https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[11]https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.skansen.se/
2. https://skansen.se/dataskydd/
3. https://skansen.se/en/skansens-privacy-p...
4. mailto:[Registrators #2074 e-postadress]
5. mailto:[Skansen e-postadress för begäran om allmän handling]
6. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
7. mailto:[Registrators #2074 e-postadress]
8. mailto:[Skansen e-postadress för begäran om allmän handling]
9. mailto:[e-postadress]
10. https://handlingar.se/change_request/new...
11. https://handlingar.se/help/officers