Arkivbeskrivning eller beskrivning av verksamhetens allmänna handlingar

Svar på denna begäran är mycket försenad. Enligt lag och under alla omständigheter så borde Stiftelsen Östergötlands Länsmuseum ha svarat vid det här laget (detaljer). Du kan överklaga genom begär en intern granskning.

Till Stiftelsen Östergötlands Länsmuseum,

Jag skulle vilja begära ut kommunens arkivbeskrivning och/eller beskrivning av organisationens allmänna handlingar.

Om den finns på er hemsida så räcker en länk dit.

Hör av er vid funderingar!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Sara Kleppe

info - Östergötlands Museum, Stiftelsen Östergötlands Länsmuseum

Hej,

Det här är en automatisk bekräftelse på att vi har mottagit ditt mail!

Östergötlands museum faller under offentlighetsprincipen, vilket innebär
att alla handlingar (pappersdokument eller elektroniska handlingar) som är
inkomna till eller upprättade/förvaras hos oss som huvudregel är
offentliga.
Det innebär att var och en på begäran har rätt att få läsa handlingarna
och även (mot avgift) få en papperskopia på dem.

Vi diarieför alla handlingar som är relaterade till museiverksamheten och
diariet är tillgängligt för allmänheten, med undantag för de ärenden som
faller under Dataskyddsförordningen.

Tack för ditt mail!

Östergötlands Museum
Postadress: Box 232, 581 02 Linköping
Besöksadress: Raoul Wallenbergs plats
Tel: 013 230 300
www.ostergotlandsmuseum.se

Till Stiftelsen Östergötlands Länsmuseum,

Tack för svar! Okej, har ni i dagsläget en arkivbeskrivning och/eller beskrivning av organisationens allmänna handlingar i elektroniskt format att dela med er av?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Sara Kleppe