Arkivbeskrivning eller beskrivning av verksamhetens allmänna handlingar

Begäran blev delvis framgångsrik.

Till Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland,

Jag skulle vilja begära ut kommunens arkivbeskrivning och/eller beskrivning av organisationens allmänna handlingar.

Om den finns på er hemsida så räcker en länk dit.

Hör av er vid funderingar!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Sara Kleppe

Västernorrlands Museum, Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

1 Bilaga

  • Attachment

    vnm logo 3 76011187 d218 492e 82b4 8f67400998a2.png

    21K Download

Hej!

Tack för frågan och ursäkta att svaret dröjt.
Kommunens arkivbeskrivning har vi dessvärre inte hos oss. Kommunen är
stiftare för stiftelsen Länsmuseet Västernorrland, men inte den part som
stödjer oss i arkivet. Vi får därför hänvisa vidare till kommunens arkiv.

Vad gäller stiftelsens allmänna handlingar är de tillgängliga på samma
sätt som hos offentliga myndigheter. Utlämnande av allmänna handlingar är
inte förknippat med några kostnader, däremot har vi inte möjlighet att
utan kostnad bedriva forskning för annans räkning, men självklart är
forskare välkomna att besöka oss och forska i vårt arkiv:
[1]https://vnmuseum.se/samlingar/arkiv/

Vänliga hälsningar
Bengt Wittgren

Murbergsvägen 31, 871 50 Härnösand
Telefon 0611-886 00

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sara Kleppe <[Registrators #2072 e-postadress]>
Skickat: den 1 december 2023 09:50
Till: Västernorrlands Museum <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning eller
beskrivning av verksamhetens allmänna handlingar

Till Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland,

Jag skulle vilja begära ut kommunens arkivbeskrivning och/eller
beskrivning av organisationens allmänna handlingar.

Om den finns på er hemsida så räcker en länk dit.

Hör av er vid funderingar!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Sara Kleppe

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[2]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:
[Registrators #2072 e-postadress]

Är [VNMuseum e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
[3]https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[4]https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://vnmuseum.se/samlingar/arkiv/
2. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
3. https://handlingar.se/change_request/new...
4. https://handlingar.se/help/officers