Arkivbeskrivning eller beskrivning av verksamhetens allmänna handlingar

Stiftelsen Upplandsmuseet did not have the information requested.

Till Stiftelsen Upplandsmuseet,

Jag skulle vilja begära ut kommunens arkivbeskrivning och/eller beskrivning av organisationens allmänna handlingar.

Om den finns på er hemsida så räcker en länk dit.

Hör av er vid funderingar!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Sara Kleppe

Lotta Ertman, Stiftelsen Upplandsmuseet

Hej!

Tack för din fråga. Stiftelsen Upplandsmuseet arbetar för närvarande med en arkivbeskrivning som planeras vara färdigställd under 2024. Någon tidigare arkivbeskrivning eller beskrivning av organisationens allmänna handlingar finns inte. Om det är kommunens arkivbeskrivning du söker hänvisar jag till dem: https://www.uppsala.se/kommun-och-politi...

Med vänlig hälsning

CHARLOTTA ERTMAN
Arkivhandläggare

Stiftelsen Upplandsmuseet
Drottninggatan 7, 753 10 Uppsala
Mobil: 073-5263820
E-post: [e-postadress]
http://www.upplandsmuseet.se/

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sara Kleppe <[Registrators #2077 e-postadress]>
Skickat: den 1 december 2023 09:50
Till: ALLA-Info <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning eller beskrivning av verksamhetens allmänna handlingar

Till Stiftelsen Upplandsmuseet,

Jag skulle vilja begära ut kommunens arkivbeskrivning och/eller beskrivning av organisationens allmänna handlingar.

Om den finns på er hemsida så räcker en länk dit.

Hör av er vid funderingar!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Sara Kleppe

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2077 e-postadress]

Är [Stiftelsen Upplandsmuseet e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Stiftelsen Upplandsmuseet? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------