Till Stiftelsen Tekniska Museet,

Jag skulle vilja begära ut kommunens arkivbeskrivning och/eller beskrivning av organisationens allmänna handlingar.

Om den finns på er hemsida så räcker en länk dit.

Hör av er vid funderingar!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Sara Kleppe

Allmän Infoadress, Stiftelsen Tekniska Museet

Hej!
Vi har emottagit din begäran om " kommunens arkivbeskrivning och/eller beskrivning av organisationens allmänna handlingar".

Nu har du mejlat ett museum, ej kommun..
Då Tekniska museet är en privat stiftelse (lyder inte under offentlighetsprincipen) med statligt bidrag så är inte våra handlingar allmänna.

Om du går på vår hemsida kan finnas en del information.
Samlingar.
Sök i arkiven.

Med vänliga hälsningar
Registrator
Tekniska museet | National Museum of Science and Technology
PO Box 27842 | SE-115 93 Stockholm, Sweden
Visit: Museivägen 7 | www.tekniskamuseet.se
+46 8 450 56 0
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning. 
We always process your personal data in accordance with applicable privacy legislation.

Thanks to Ericsson, Official Partner.
…………………………………………………………………………….

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sara Kleppe <[Registrators #2076 e-postadress]>
Skickat: den 1 december 2023 09:50
Till: Allmän Infoadress <[Stiftelsen Tekniska Museet e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning eller beskrivning av verksamhetens allmänna handlingar

Till Stiftelsen Tekniska Museet,

Jag skulle vilja begära ut kommunens arkivbeskrivning och/eller beskrivning av organisationens allmänna handlingar.

Om den finns på er hemsida så räcker en länk dit.

Hör av er vid funderingar!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Sara Kleppe

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2076 e-postadress]

Är [Stiftelsen Tekniska Museet e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Stiftelsen Tekniska Museet? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------