Arkivbeskrivning för alla förvaltningar i Sundsvalls kommun

The request was successful.

Uppenbar Pseudonym

Till Sundsvalls kommun,

Jag har förstått enligt https://www.gymnasium.sundsvall.se/kommu... att varje förvaltning/nämnd har sitt eget diarium.

Jag skulle vilja ha arkivbeskrivningar för alla så jag kan se vilka system ni använder och vad som finns var.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Myndighetspostlåda Sundsvalls kommun, Sundsvall Municipality

 

Sundsvalls kommun har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande
e-post varje arbetsdag.

 

I princip blir all post till Sundsvalls kommun allmän handling. Det
innebär bland annat att allmänheten och massmedier har rätt att ta del av
innehållet i ditt meddelande.

 

Mer information om Sundsvalls kommun finns på  [1]www.sundsvall.se

 

Med vänlig hälsning

 

Sundsvalls kommun

 

Växel: 060 - 19 10 00 • [2][Sundsvalls kommun e-postadress för begäran om allmän handling] • Postadress:
851 85 Sundsvall •

Besöksadress: Normalmsgatan 4 • [3]www.sundsvall.se

 

OBS! Detta meddelande går inte att svara på.

References

Visible links
1. http://www.sundsvall.se/
2. mailto:[Sundsvalls kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
3. http://www.sundsvall.se/

Wadin Wesslén Karl, Sundsvall Municipality

8 Attachments

Hej!

Det stämmer att varje nämnd och bolag har sitt eget diarium, men vi använder samma diariesystem i form av Public 360. Nämnderna har sina egna diarium inom Public 360.

När det gäller frågan om arkivbeskrivningar tror jag att flera av kommunens nämnder och bolag saknar sådana. Jag vet dock att jag skrev en arkivbeskrivning för kommunstyrelsen för ett år sen och den bifogar jag här. I övrigt har vi det upplägget hos Sundsvalls kommun att det är själva inledningsavsnittet hos varje nämnds informationshanteringsplan som utgör arkivbeskrivningen och dessa är mer eller mindre utförligt skrivna vad gäller bland annat systemförteckningar. Det här är en standardformulering som brukar förekomma: "Kravet på arkivbeskrivning för Barn- och utbildningsnämnden (eller annan valfri nämnd) med föregångare tillgodoses genom denna informationshanteringsplan samt genom den dokumentation som finns i kommunarkivets arkivkatalog och förvaltningshistoriska dokumentation."

Här bifogar jag vad som tycks vara kommunens nu giltiga informationshanteringsplaner, av diariet att döma, men bäst svar ges av registraturen hos respektive nämnd och bolag. IHP:n för kultur och fritidsnämnden är för stor för att skicka.

Kalle Wadin Wesslén
Arkivarie
Kommunarkivet
Telefon: 073-6737848

Sundsvalls kommun
Kommunstyrelsekontoret
Servicecenter Administration
851 85 Sundsvall
Besöksadress: Norrmalmsgatan 4
Växel: +46 60 19 10 00
www.sundsvall.se 
Sundsvalls kommun behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer på www.sundsvall.se/personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Myndighetspostlåda KS <[e-postadress]>
Skickat: den 31 januari 2024 14:15
Till: Kommunarkivet <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning för alla förvaltningar i Sundsvalls kommun

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Myndighetspostlåda Sundsvalls kommun <[Sundsvalls kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 31 januari 2024 14:02
Till: Myndighetspostlåda KS <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning för alla förvaltningar i Sundsvalls kommun

OBSERVERA detta mail går INTE att besvara

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2123 e-postadress]>
Skickat: den 31 januari 2024 11:56
Till: Myndighetspostlåda Sundsvalls kommun <[Sundsvalls kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning för alla förvaltningar i Sundsvalls kommun

Till Sundsvalls kommun,

Jag har förstått enligt https://www.gymnasium.sundsvall.se/kommu... att varje förvaltning/nämnd har sitt eget diarium.

Jag skulle vilja ha arkivbeskrivningar för alla så jag kan se vilka system ni använder och vad som finns var.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2123 e-postadress]

Är [Sundsvalls kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Sundsvalls kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till Wadin Wesslén Karl,

Tack för utförlig återkoppling. Jag undrar om nån extern revisor granskat detta så jag som medborgare kan lita på att ni följer lagen och att det här är tillförlitligt?

Om inte då undrar jag vem jag kan kontakta för att få till en sådan revision (namn och titel).

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

Wadin Wesslén Karl, Sundsvall Municipality

1 Attachment

Hej!

Här bifogar jag en revisionsrapport från 2021 om kommunens arkivhantering , utförd av den externa revisionsbyrån KPMG.

Kalle Wadin Wesslén
Arkivarie
Kommunarkivet
Telefon: 073-6737848

Sundsvalls kommun
Kommunstyrelsekontoret
Servicecenter Administration
851 85 Sundsvall
Besöksadress: Norrmalmsgatan 4
Växel: +46 60 19 10 00
www.sundsvall.se 
Sundsvalls kommun behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer på www.sundsvall.se/personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2123 e-postadress]>
Skickat: den 2 februari 2024 03:31
Till: Wadin Wesslén Karl <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning för alla förvaltningar i Sundsvalls kommun

Till Wadin Wesslén Karl,

Tack för utförlig återkoppling. Jag undrar om nån extern revisor granskat detta så jag som medborgare kan lita på att ni följer lagen och att det här är tillförlitligt?

Om inte då undrar jag vem jag kan kontakta för att få till en sådan revision (namn och titel).

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

show quoted sections